Annons

”Kösituationen kommer bli betydligt värre än i dag”

Vi borde planera vårt framtida Stockholm efter hur vi vill att stan ska se ut och fungera – inte efter prognoser som tar sin utgångspunkt i hur det har varit. Prognosstyrd planering leder inte till ett hållbart samhälle, skriver Beatrice Sundberg och Ronny Fors, Naturskyddsföreningen, i en replik.

Under strecket
Publicerad

Östlig förbindelse skulle bli en infartsled till innerstan och inte någon förbifart, skriver artikelförfattarna. På bilden: St Eriksgatan i Stockholm.

Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 2

Beatrice Sundberg och Ronny Fors.

Foto: PrivatBild 2 av 2

Östlig förbindelse skulle bli en infartsled till innerstan och inte någon förbifart, skriver artikelförfattarna. På bilden: St Eriksgatan i Stockholm.

Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1
Östlig förbindelse skulle bli en infartsled till innerstan och inte någon förbifart, skriver artikelförfattarna. På bilden: St Eriksgatan i Stockholm.
Östlig förbindelse skulle bli en infartsled till innerstan och inte någon förbifart, skriver artikelförfattarna. På bilden: St Eriksgatan i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

REPLIK | ÖSTLIG FÖRBINDELSE

Carl Cederskiöld och Erik Langby skriver på SvD Debatt 25/12 om det 90-åriga historiska skeendet kring Östlig förbindelse. Det är just vad det är. En historiebeskrivning som ser tillbaka i tiden och som tänker sig en framtid formad av dåtidens idéer.

Mycket har dock hänt de senaste 90 åren. Bilen sågs som en frihetssymbol och man tänkte inte på de negativa aspekterna med massbilismen. Nu vet vi till exempel att luftföroreningarna i städerna orsaker hälsoproblem och förtida dödsfall, trängselproblemen inte kan byggas bort, biltrafiken är en stor källa till koldioxidutsläpp och att bilen tar mycket mark i anspråk.

En gång i tiden kallade man ”Ringen” en sökarled för att man just skulle söka sig in till stan med sin bil. Östlig förbindelse får såklart samma effekt idag och den kommer att bli en infartsled till innerstan och inte någon förbifart. Påståendet att Östlig förbindelse skulle ge minskad trafik i innerstan är därför inte trovärdigt. De beräkningar över trafikflödena som Trafikverket har gjort visar samtidigt att trängseln ökar på östra delen av Södra länken, Norra länken, Norrtäljevägen och Värmdöleden. Trafikmängderna totalt ökar av att Östlig förbindelse byggs och det är viktigt att komma ihåg att de ökar mer än om man inte byggde Östlig förbindelse. Detta säger Trafikverket själva i sina egna rapporter. Hur skulle framtida trafikflöden se ut om man höjde trängselavgifterna utan att bygga varken Förbifart Stockholm eller Östlig förbindelse, kraftigt ökade kollektivtrafikutbyggnaden och satsade än mer på cykelinfrastruktur?

Annons
Annons

Beatrice Sundberg och Ronny Fors.

Foto: PrivatBild 1 av 1

Vad Cederskiöld och Langby inte nämner i sin historiska exposé är att i Stockholmsöverenskommelsen 2007 beräknades att med både Förbifart Stockholm och en hel ringled skulle kösituationen vara 7-8 gånger värre år 2030. Trots enorma summor på vägbyggen, cirka 60 miljarder kronor för Förbifart Stockholm och cirka 20 miljarder kronor för Östlig förbindelse, blir kösituationen totalt sett betydligt värre än idag. Är det verkligen ett ansvarsfullt sätt att planera för framtiden?

Trafikverket säger också att om vi ska klara klimatmålen måste vi minska bilresandet med mer än 30 procent och då räknar man med att det till exempel blir fler elbilar i framtiden. Men det räcker inte med andra bränslen i bilarna utan trafiken måste också minska. Trafiken måste också minska för att kunna uppnå en bättre luftkvalitet, minska bullret och för att minska trängseln. Fler motorvägar gör det omöjligt att uppnå allt detta.

Vi borde planera vårt framtida Stockholm efter hur vi vill att stan ska se ut och fungera – inte efter prognoser som tar sin utgångspunkt i hur det har varit. Prognosstyrd planering leder inte till ett hållbart samhälle, istället ska vi planera utifrån att vi har fått en klimatlag och har olika miljö- och klimatmål som vi ska uppnå. Då kan inte lösningen vara bilen. Framförallt inte att det sitter 1,2 personer i ett fordon som väger 1 000 kg. Lösningarna måste bl a vara mer pålitlig och trivsam kollektivtrafik med smidiga byten, utbyggd cykelinfrastruktur i länet, båtpendling, fler bussar och kollektivtrafik som är tvärgående.

Beatrice Sundberg
ordförande Naturskyddsföreningen Stockholms län
Ronny Fors
ordförande Naturskyddsföreningen i Nacka, ingår i nätverket Trafikval Öst

Beatrice Sundberg och Ronny Fors.
Beatrice Sundberg och Ronny Fors. Foto: Privat
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons