Annons

”De kränker Frostensons mänskliga rättigheter”

Katarina Frostensons juridiska ombud, advokat Per E Samuelson, säger att advokatbyrån dragit slutsatser efter att bara ha hört vad den ena sidan säger.
Katarina Frostensons juridiska ombud, advokat Per E Samuelson, säger att advokatbyrån dragit slutsatser efter att bara ha hört vad den ena sidan säger. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Svenska Akademien är skyldig att utesluta Katarina Frostenson, om hon inte utträder frivilligt. Det är slutsatsen av den nya utredningen om sekretessbrott. Frostensons juridiska ombud är mycket kritisk till att utredningen bland annat baseras på anonyma uppgifter och att den offentliggörs under pågående förlikningsförhandlingar.

Under strecket
Publicerad
Efter reklamen visas:
Detta har hänt inom Svenska Akademien

Under måndagen kunde SvD avslöja att den nya advokatutredningen om sekretessbrott i Svenska Akademien är klar, och att två av de uppgiftslämnare som framträder med namn är dramaturgen Anna Kölén och före detta akademiledamoten Klas Östergren.

Men så sent som på måndagskvällen kunde inte Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson svara på om huruvida utredningen skulle offentliggöras eller inte.

På tisdagen förordade Per Wästberg och Peter Englund att utredningen skulle släppas och på eftermiddagen mejlade Olssons sekreterare ut rapporten till SvD och andra medier.

Anders Olsson säger till TT att Akademien har valt att offentliggöra advokatutredningen eftersom stora delar av den ändå har läckt ut.

Rapportens slutsats är att Katarina Frostenson bör uteslutas, enligt advokatbyråns rekommendation. Byrån skriver att rapporten ”är framtagen för att kunna offentliggöras”. Advokatbyrån anser att Akademiens ledamöter är skyldiga att utesluta henne, om hon inte utträder frivilligt.

Vittnena i rapporten ger en samstämmig bild av att Jean-Claude Arnault har läckt namn på Nobelpristagare. Han ska också ha läckt information om Akademiens inre arbete, exempelvis inval av nya ledamöter. Samtliga vittnen i rapporten berättar, oberoende av varandra, att Katarina Frostenson har ”berättat om det mesta om sitt arbete i Akademien” för sin make. Under åren har han löpande fått information om blivande Nobelpristagare, kommande inval av ledamöter samt annan sekretessbelagd information om Akademien.

Annons
Annons

Enligt den nya stadgekommentaren är ledamöters partner att betrakta som utomstående – och ledamöter bryter således mot sekretessen om de läcker till dessa.

Katarina Frostenson har inte låtit sig intervjuas av advokatbyrån och har heller inte ”önskat lämna några detaljerade förklaringar”. I rapporten står att Frostenson genom sitt ombud ”framfört att hon inte gjort något fel, att hon har gott samvete samt att hon inte har brutit mot Akademiens stadgar”.

Katarina Frostensons juridiska ombud, advokat Per E Samuelson, säger att advokatbyrån dragit slutsatser efter att bara ha hört vad den ena sidan säger.

– Man har alltså intervjuat den här kvinnan, Anna Kölén, som påstår att Jean-Claude Arnault har läckt. Därifrån går man direkt till slutsatsen att hon talar sanning. Men man har inte frågat Jean-Claude Arnault vad han tycker. Det är en uppenbar orättvisa att basera en så allvarlig slutsats på bara den ena partens ståndpunkt, det är helt oseriöst, säger han till SvD.

Per E Samuelson är också kritisk till att rapporten, som Akademien beställt av advokatbyrån Hammarskiöld & co, innehåller flera anonyma källor.

– Att Svenska Akademien väljer att agera på det sättet och sedan slänga ut det i media när det pågår förlikningsförhandlingar. Det är verkligen inte ägnat att på ett konstruktivt sätt försöka få en vettig lösning på den här konflikten så att Akademien kan återupprätta sitt anseende.

På tisdagseftermiddagen skickade Frostensons advokat Per E Samuelson en skrivelse till SvD med rubriken ”Ang. Katarina Frostensons ledamotskap”. Där hänvisar han till ett möte som han och Katarina Frostenson haft med Svenska Akademien den 21 november, där de ska ha enats om att Akademien skulle återkomma med ett förlikningsförslag till Frostenson.

Annons
Annons

Samuelson skriver att han på detta möte uppfattade att Akademien var angelägen om att Katarina Frostenson ”fortsättningsvis kan fortsätta att verka som poet”. Hon har tagit fasta på det uttalandet, och kommer att återkoma med ett förlikningsförslag. Utgångspunkten är då att hon lämnar Akademien frivilligt. Hon kommer inte att gå med på att uteslutning läggs till grund för diskussionen.

Samuelson anser att Akademien bryter mot Europakonventionen och kränker Katarina Frostensons mänskliga rättigheter.

Per E Samuelson säger att han är förvånad över att Akademien offentliggör utredningen om sekretessbrott under pågående förlikningsförhandlingar.

Vad säger Katarina Frostenson själv?

– Hon har haft en och samma inställning hela tiden. Hon har sagt: ”Jag vet att jag inte har gjort ngt fel, jag har inte brutit mot några stadgar, jag har varit med i den här akademin sedan 1992 och jag vet precis vad det handlar om. Men jag är beredd att diskutera min framtida medverkan i Akademien”.

Anders Olsson kan inte svara på om Akademien kommer att följa advokatbyråns rekommendationer om att utesluta Frostenson om hon inte avgår frivilligt.

– Det kan inte jag säga nu. Vi måste ta upp det här i plenum i Akademien först, säger Anders Olsson, till TT.

Akademien har sitt första möte 2019 den 17 januari, och Anders Olsson räknar med att de kommer att ta upp frågan då.

SvD har sökt Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten, som inte vill kommentera utredningen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons