Annons

Hugo Selling:De oförutsedda konsekvensernas politik

Privatimport genom e-handel har suddat ut gränser och därmed gjort nationella skatter och regleringar alltmer obsoleta.
Privatimport genom e-handel har suddat ut gränser och därmed gjort nationella skatter och regleringar alltmer obsoleta. Foto: Braastad, Audun / TT
Under strecket
Publicerad

Miljöpartiet lovade guld och gröna skogar men klimatskatten blev en förlustaffär med tveksam miljönytta. Detta kan utredningsinstitutet HUI Research konstatera när de på uppdrag av Svensk handel och elektronik- och vitvarubranschen har utvärderat effekterna av regeringens klimatskatt på elektronikprodukter.

Den 1 juli 2017 infördes den så kallade kemikalieskatten, en punktskatt på elektronikprodukter på högst 400 kronor per produkt. Den lovvärda avsikten var att få ned användningen av de flamskyddsmedel som finns i en del elektronikprodukter. Regeringens egen utredning bedömde att det skulle genera 2,4 miljarder kronor i ökade skatteintäkter och bidra till bättre miljö. De negativa konsekvenserna i form av minskad försäljning och förflyttning av den totala elektronikförsäljningen från svensk detaljhandel till obeskattad internationell e-handel bedömdes vara obefintlig eller som mest uppgå till ett par procent.

Även inräknat de fiktiva positiva miljö- och hälsoeffekterna som skatten sägs medföra innebär det en samhällsekonomisk förlust på 1,7 miljarder kronor.

Annons
Annons

HUI Researchs utvärdering visar att staten varit alldeles för optimistisk i sina beräkningar. I själva verket landar skatteintäkterna på knappt 1,3 miljarder. Men räknar man även med andra effekter på statskassan, som uteblivna momsintäkter och att mellan 600 och 1 400 arbetstillfällen försvunnit från branschen, är den statsfinansiella effekten rentav negativ. Även inräknat de fiktivt positiva miljö- och hälsoeffekterna som skatten sägs medföra innebär det en samhällsekonomisk förlust på 1,7 miljarder kronor.

Problemet är att en punktskatt på svenska varor på en globaliserad marknad gör svenska varor relativt sett dyrare än konkurrenternas, även för svenska konsumenter. Privatimport genom e-handel har suddat ut gränser och därmed gjort nationella skatter och regleringar alltmer obsoleta. En punktskatt styr därmed främst varifrån en vara konsumeras, inte hur mycket den konsumeras.

Inför implementeringen fick skatten med rätta hård kritik från oppositionen och de flesta remissinstanserna för att sakna vetenskaplig förankring, vara ineffektivt samt skapa konkurrensnackdelar för svenska elektronikföretag. Nu har HUI Researchs utredning gett kritikerna rätt medan ansvarige finansmarknadsminister Per Bolund (MP) än så länge vägrat kommentera.

Samma förhållande gäller regeringens övriga klimatsatsningar, och kanske allra tydligast flygskatten. Flygskatten har fördyrat flygandet och därmed lagt krokben för förtagare som är beroende av snabba och smidiga transporter i ett avlångt och glesbefolkat land.

Privatimport genom e-handel har suddat ut gränser och därmed gjort nationella skatter och regleringar alltmer obsoleta. En punktskatt styr därmed främst varifrån en vara konsumeras, inte hur mycket den konsumeras.

Annons
Annons

Men flygskatten har även lett till oförutsedda konsekvenser och en direkt negativ effekt på miljön. Flygbolaget BRA annonserade tidigare i höstas att de på grund av flygskatten skjuter upp beställningen av nya mer miljövänliga flygplan. De nya planen beräknades generera 35 till 40 procent lägre utsläpp per passagerare och kilometer än de nuvarande planen. Andra bolag, som exempelvis SAS, har valt att flytta alltmer av sin verksamhet till Kastrup medan Norwegian valt att ställa in direktlinjer mellan Sverige och USA.

Ett problem med politiska reformer är att de alltför ofta bedöms utifrån sina intentioner snarare än sina resultat. Detta gäller i synnerhet miljöpolitiken där det tycks viktigare att vilja väl i det över allt annat prioriterade målet än att förmå presentera resultat.

Med detta enögda sätt att utveckla policy på är det lätt att missa välfärdsförlusterna i miljardklassen, uteblivna handeln, reducerade tillväxten och ökade administrativ bördan som jämte den marginell miljönyttan är reformernas faktiska resultat.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons