Annons

De säljer ut säkerheten för pengar

Den ryska etableringen i ett av Sveriges säkerhetspolitiska centra står i strid med strävan att öka vår försvarsförmåga, anser Hugo Selling som vill avskaffa den kommunala säkerhetspolitiken.

Under strecket
Publicerad

Karlshamns kommunstyrelseordförande Per-Ola Mattsson (S) körde över regeringen i en viktig säkerhetspolitisk fråga.

Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 1

Karlshamns kommunstyrelseordförande Per-Ola Mattsson (S) körde över regeringen i en viktig säkerhetspolitisk fråga.

Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 1
Karlshamns kommunstyrelseordförande Per-Ola Mattsson (S) körde över regeringen i en viktig säkerhetspolitisk fråga.
Karlshamns kommunstyrelseordförande Per-Ola Mattsson (S) körde över regeringen i en viktig säkerhetspolitisk fråga. Foto: Janerik Henriksson/TT

Efter att fått grönt ljus från regeringen under gårdagskvällen kommer Karlshamns kommun idag att fatta besluta om att det ryska gasprojektet Nordstream 2 ska få lagra materiel i hamnen. Detta i strid med regeringens tidigare bedömning att det utgör ökad risk för Sveriges säkerhet.

Det är en orimlig ordning att kommuner har beslutanderätt på områden som rör rikets säkerhet och innebär ett svek från såväl Karlshamns kommun som regeringen, vilket oppositionen påtalat.
Enbart det faktum att regeringens ståndpunkt i frågan har varit oklar underminerar svensk säkerhet då tydlighet gentemot Rysslands allt mer aggressiva beteende är viktigare än någonsin. Det är givetvis bra att regeringen håller fast vid sin säkerhetspolitiska bedömning men det gör det bara mer orimligt att de inte lyfter frågan från kommun- till regeringsnivå.

Annons
Annons

Frågan om huruvida Gazprom ska få lagra materiel i svenska hamnar är nämligen större än ett antal arbetstillfällen i Karlshamn eller på Gotland. Röstar kommunen ja till beslutet är majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i Karlshamn skyldiga medborgarna besked om varför de i strid med sina egna partiers program säljer ut svensk säkerhet.

Gazprom är en väl integrerad del av den ryska maktapparaten och energiutpressning är ett av Rysslands mest potenta vapen mot väst. Projektet i dess helhet kommer att göra Västeuropa än mer beroende av rysk gas och möjligheten att lagra materiel i Karlshamns hamn, inte många mil ifrån viktiga militära anläggningar i Blekinge, går rakt mot svenska säkerhetsintressen.

Regeringen menar att Sveriges försvarspolitiska intressen inte hotas, på grund av de säkerhetshöjande åtgärder som regeringen kommer att vidta. Detta är inte betryggande givet att det svenska försvaret redan är underfinansierat och ansträngt.

Det är en orimlig ordning att kommuner likt Karlshamn och Gotland tillåts fatta beslut som är avgörande för rikets säkerhet. På Gotland röstade man lyckligtvis nej till förslaget men borde inte ha haft möjligheten att göra så från första början. Det är viktigt att värna det kommunala självstyret och generellt sett är det bäst att politiska beslut fattas så nära medborgarna som möjligt. Men Socialdemokraterna är inte ett parti känt för decentralisering och att de då låter det kommunala självstyret gå före i denna fråga ter sig märkligt.

Frågor som rör statens kärnuppgift, att värna vår territoriella integritet och skydda oss från väpnat angrepp, bör inte lämpas över på kommuner utan ska beslutas om på nationell nivå.

HUGO SELLING är ordförande i Fria Moderata studentförbundet och har genomgått tankesmedjan Frivärlds utbildning Utrikesakademin.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons