Annons

Henrik Ennart:Finns flera problem med den hyllade kycklingen

En hård diskussion väntar om flera delar av den nya klimatrapporten – även om inga tvivel råder bland forskare om att både vi och klimatet mår bättre av att äta mindre rött kött och mer vegetabilier. Här är några av knäckfrågorna.

Under strecket
Publicerad

Stora studier har visat att risken för vissa sjukdomar minskar med vegetarisk eller vegansk kost medan risken för andra tvärtom är minst om man också äter lite kött.

Foto: Angelica ZanderBild 1 av 7
Foto: SvDBild 2 av 7

Amerikanske författaren Michael Pollan är en av många som hävdar att fokus bör skiftas från kvantitet till kvalitet.

Foto: Yvonne ÅsellBild 3 av 7
Foto: Christine Olsson/TTBild 4 av 7

De fem största producenterna av kött och mejerivaror genererar tillsammans mer växthusgaser än oljeföretag som Exxon, Shell eller BP.

Foto: Danny Johnston/APBild 5 av 7
Foto: Henrik Montgomery/TTBild 6 av 7

Kyckling och ägg rekommenderas som dominerande källor till animaliskt protein, men det finns hakar.

Foto: Angelica ZanderBild 7 av 7

Stora studier har visat att risken för vissa sjukdomar minskar med vegetarisk eller vegansk kost medan risken för andra tvärtom är minst om man också äter lite kött.

Foto: Angelica ZanderBild 1 av 2
Foto: SvDBild 2 av 2
1/2

Stora studier har visat att risken för vissa sjukdomar minskar med vegetarisk eller vegansk kost medan risken för andra tvärtom är minst om man också äter lite kött.

Foto: Angelica Zander
2/2
Foto: SvD

Hur hälsosam är den diet som föreslås?

Rapporten, som SvD berättar mer om här, jämställer hälsoeffekten av att vara vegan, vegetarian, pescetarian (äta fisk) och semivegetarian som äter kött ibland – utom för gravida och för barn under 2 år då WHO rekommenderar inslag av kött.

Många studier visar hälsofördelar med att äta mer fiberrika vegetabilier och att undvika rött kött och särskilt processat kött på grund av risken för cancer i ändtarmen.

Men tittar man närmare är det skralt med vetenskapliga resultat som visar om det är bäst för hälsan att inte alls äta kött eller att äta lite, och i så fall hur mycket och vilken typ av kött.

De flesta skulle må bra av att äta avsevärt mer vegetabilier och mindre kött, som rapporten föreslår, men en ogenomtänkt vegankost kan orsaka brister.

Den så kallade EAT-Lancet-rapporten hänvisar till den stora amerikanska Adventiststudien som visat en minskad dödlighet på 12 procent bland vegetarianer. Men i den siffran ingick personer som åt kött ibland, och studien har kritiserats för att inte fullt ut väga in andra hälsosamma inslag i adventisternas liv som motion, låg stress och sunda alkoholvanor.

Annons
Annons

Amerikanske författaren Michael Pollan är en av många som hävdar att fokus bör skiftas från kvantitet till kvalitet.

Foto: Yvonne ÅsellBild 1 av 1

På senare år har stora studier visat att risken för vissa sjukdomar minskar med vegetarisk eller vegansk kost medan risken för andra sjukdomar tvärtom är minst om man också äter lite kött. Den totala dödligheten tycks vara ganska lika, med en tendens åt att ett litet animaliskt inslag kan vara allra bäst för hälsan.

En vegankost kräver en hel del kunskap och förutsätter tillskott av vitamin B12 men ofta även av långkedjade omega-3-fettsyror, jod och mineraler som järn och zink. Upptaget från växter är sämre än från kött och upptaget från tillskott kan variera.

Slutsatsen är att de flesta skulle må bra av att äta avsevärt mer vegetabilier och mindre kött, som rapporten föreslår, men att en ogenomtänkt vegankost kan orsaka brister och att den mest hälsosamma mängden animalier än så länge är okänd och sannolikt även varierar individuellt.

Amerikanske författaren Michael Pollan är en av många som hävdar att fokus bör skiftas från kvantitet till kvalitet.
Amerikanske författaren Michael Pollan är en av många som hävdar att fokus bör skiftas från kvantitet till kvalitet. Foto: Yvonne Åsell

Fokus på kvantitet eller kvalitet?

Ytterligare en utgångspunkt värd att diskutera i EAT-Lancet-rapporten är det ensidiga fokuset på energiintag och på fett, kolhydrater och protein.

Det är dessvärre ett ganska fyrkantigt sätt att se på mat och hälsa som inte utvecklats nämnvärt sedan det lanserades i industrialismens barndom, faktiskt av samma forskare, den tyske kemisten baron Justus von Liebig, som tog fram det första så kallade NPK-gödslet.

Annons
Annons
Foto: Christine Olsson/TTBild 1 av 1

Den största utmaningen är inte att producera mer mat utan att producera högkvalitativa, näringstäta råvaror.

I dag vet vi att några av jordens mest långlivade människor – de på japanska Okinawa – ätit 10–15 procent mindre energi än vad som borde vara möjligt att överleva på enligt WHO:s rekommendationer. En förklaring är enligt forskare som studerat saken att de undvikit brister på vitaminer, mineraler och tusentals andra bioaktiva ämnen genom att råvarorna de ätit varit så näringstäta.

Flera tongivande forskare och debattörer, exempelvis den amerikanske författaren Michael Pollan, hävdar att fokus behöver skiftas från kvantitet till kvalitet. För närvarande produceras nästan dubbelt så många kalorier på jorden som vi behöver. Den största utmaningen är, enligt dem, inte att producera mer mat utan att producera högkvalitativa, näringstäta råvaror. Problemet i dag är att vi äter för mycket, men fel, kalorier. Och att maten inte fördelas rättvist.

Foto: Christine Olsson/TT

Måste vi bli 10 miljarder?

EAT-Lancet-rapporten utgår från att vi är 10 miljarder år 2050. Vad som inte diskuteras är att folkmängden kulminerar och vänder nedåt även i Asien runt 2050 och att den fortsatta befolkningstillväxten under resten av århundradet sker nästan uteslutande i Afrika.

Annons
Annons

De fem största producenterna av kött och mejerivaror genererar tillsammans mer växthusgaser än oljeföretag som Exxon, Shell eller BP.

Foto: Danny Johnston/APBild 1 av 1

I ett scenario ökar befolkningen i Afrika från 1 till sex miljarder år 2100 och Nigeria är då ett av världens folkrikaste länder.

I ett scenario ökar befolkningen i Afrika från 1 till sex miljarder år 2100 och Nigeria är då ett av världens folkrikaste länder.

Det är enklast och på kort sikt effektivast för de rika länderna, som i dag svarar för klart störst utsläpp, att gå före i klimatarbetet. Men på lång sikt finns stora vinster i att kraftigt stötta den ekonomiska och sociala utvecklingen i Afrika, som historiskt utsatts för grav exploatering.

Afrika är den sista världsdelen som industrialiseras. Erfarenheten visar att en befolkning ökar snabbt då ett land uppnår ekonomiskt välstånd och barnadödligheten sjunker för att sedan avta efter 1–2 generationer då familjer väljer att skaffa färre barn.

Eftersom en stor del av folkökningen sker i Afrika finns också skäl att se till vilka odlingsmetoder som bäst främjar en uthållig produktion just där. FN:s jordbruksorganisation FAO har betonat vikten av att främja flexibilitet och småskaliga jordbruk ute i byarna.

Jordens befolkning blir också äldre. När vi åldras ökar behovet av mer energifattig men näringstät mat, liksom behovet av protein på grund av sämre upptag. Det saknas en analys av hur den ändrade strukturen med en större andel äldre påverkar det framtida behovet av mat.

De fem största producenterna av kött och mejerivaror genererar tillsammans mer växthusgaser än oljeföretag som Exxon, Shell eller BP.
De fem största producenterna av kött och mejerivaror genererar tillsammans mer växthusgaser än oljeföretag som Exxon, Shell eller BP. Foto: Danny Johnston/AP
Annons
Annons
Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 1

Företagen kommer billigt undan

En global omläggning till ett uthålligt livsmedelssystem kan inte bara bygga på ändrade beteenden hos konsumenterna. Även utbudet behöver ändras.

EAT-Lancet-rapporten efterlyser åtgärder av alla sorters aktörer inom alla sektorer. Men författarna är försiktiga med att tydligt peka ut företagens ansvar. Detta trots att de största företagen visar ljumt intresse för frågan och tvärtom arbetar hårt för att öka produktionen av kött och mejerivaror.

Ordet ”corporation” förekommer faktiskt bara en enda gång i den 47-sidiga rapporten. Men en global omläggning till ett uthålligt livsmedelssystem kan inte bara bygga på ändrade beteenden hos konsumenterna. Även utbudet behöver ändras.

Oviljan att peka ut företag fanns även då en liknande rapport nyligen lanserades av bland annat FN-organen FAO och UNDP.

Vi får gå till den ofta välunderrättade NGO-organisationen Grain för att hitta en rapport som visar att de fem största producenterna av kött och mejerivaror, nämligen JBS, Tyson Foods, Cargill, Dairy Farmers of America och Fonterra tillsammans genererar mer växthusgaser än ett oljeföretag som Exxon, Shell eller BP.

Granskningen visade också att majoriteten av de 35 största företagen i branschen inte rapporterade om sina utsläpp av växthusgaser och att bara ett fåtal hade satt upp mål för sina utsläpp. Detta skedde dock samtidigt som de arbetade för ökad produktion och export med tillväxtmål på 4–9 procent per år.

Foto: Henrik Montgomery/TT
Annons
Annons

Kyckling och ägg rekommenderas som dominerande källor till animaliskt protein, men det finns hakar.

Foto: Angelica ZanderBild 1 av 1

Snällt mot värsta länderna

En ganska liten grupp utvecklade länder står i dag för en mycket stor del av klimateffekten av produktion av kött och mejerivaror.

USA och Kanada, EU, Argentina och Brasilien, samt Australien och Nya Zeeland har 15 procent av världens befolkning men svarar för 43 procent av den här sortens växthusgaser.

Rapporten väljer dock att inte peka ut några enskilda länder.

Kyckling och ägg rekommenderas som dominerande källor till animaliskt protein, men det finns hakar.
Kyckling och ägg rekommenderas som dominerande källor till animaliskt protein, men det finns hakar. Foto: Angelica Zander

Kycklingen har hamnat i kläm

Det finns en uppenbar målkonflikt mellan klimat, djurskydd och hälsa som EAT-Lancet-rapporten väljer att förbise när man rekommenderar kyckling och ägg som dominerande källor till animaliskt protein.

När det handlar om klimatdebatten har kycklingar, och andra små djur, uppenbart hamnat i kläm. Kycklingkött ser från klimatsynpunkt bra ut vid en jämförelse med större djur som kor och grisar. Men det beror i hög grad på att de avlats fram till en mycket snabb tillväxt i förhållande till foderinsatsen och att de kan födas upp på en begränsad yta vilket håller ner uppvärmningskostnaderna.

Den snabba tillväxten medför problem som smärtsamma benfel och nedsatt immunförsvar vilket ökar risken för spridning av farliga smittor.

Snabb tillväxt medför dessutom hos alla djur ett försämrat näringsvärde. Långsamväxande djur kan sägas vara sämre för klimatet, men mår bättre, har en sundare fettsyrasammansättning och är mer hälsosamma att äta.

Till det kan läggas den etiska frågan om en kycklings liv ska värderas lägre än andra djurs. Varje kycklings liv ger ju relativt få måltider på tallriken.

Efter reklamen visas:
Hur stor klimatbov är köttet?
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons