Annons

”Debattörer missuppfattar läroplanen”

Sandra Lindgren svarar om skolans kunskapskrav och skriver att kritiken mot det konstruktivistiska skolparadigmet leder fel.
Sandra Lindgren svarar om skolans kunskapskrav och skriver att kritiken mot det konstruktivistiska skolparadigmet leder fel. Foto: Anton Hull
Publicerad

REPLIK | SKOLAN

På SvD Debatt kräver Isak Skogstad med flera att ”en ny läroplan tas fram och att vi gör upp med det skolparadigm som präglas av en konstruktivistisk, postmodern kunskapssyn”. Idén att kunskap inte är något objektivt som går att förmedla utan ”något subjektivt som måste konstrueras inom varje elev” är den främsta faktorn bakom ”ett skolsystem med fortsatt stora problem”, menar debattörerna.

Argumentationen sker förvånande nog inte alls utifrån de kritiserade Lpo94 och Lgr11 utan främst utifrån ett förarbete till Lpo94.

I samband med kommunaliseringen har dock skolan gått ifrån centralisering till decentralisering, och till skillnad från tidigare läroplaner där tydliga riktlinjer kring bland annat undervisningsmetoder fanns med är Lpo94 och Lgr11 utformade efter en renodlad målstyrningsprincip. Styrningen har överlag minskat och dessa läroplaner förordar varken en konstruktivistisk pedagogik eller styr lärarna mot ett visst sätt att undervisa. Lärare förhåller sig till kursernas syften och mål och åläggs att i undervisningen ta upp kursernas centrala (ämnesmässiga) innehåll, till exempel Sveriges befolknings storlek, sammansättning och geografiska fördelning för samhällskunskap åk 7-9. Tillvägagångssätten är upp till lärarna själva. Anser man att eleverna tar till sig det centrala innehållet bäst av långa genomgångar så är det fritt fram att lägga tyngdpunkten där.

Annons

Visst ligger det något i kritiken av det stundtals abstrakta språket i Lgr11. Kunskapskraven är på sina håll krångligt formulerade och, vad värre är, orimligt krävande vid en bokstavlig läsning. Men att det aldrig anges vilka kunskaper eleverna ska utgå ifrån när de diskuterar och anlägger perspektiv är en missuppfattning. Det som de abstrakta formuleringarna i kunskapskraven avser är det centrala innehåll som undervisningen behandlar.

Den angelägna diskussionen av skolsystemets utmaningar bör inte ge utrymme åt problem som inte kan beläggas. Dit hör föreställningen om det konstruktivistiska skolparadigmet.

Sandra Lindgren
gymnasielärare och doktor i praktisk filosofi

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons