Annons

”Debattörerna missar två uppenbara åtgärder”

Replik från Per Kågeson, fil dr i miljö- och energisystemanalys.
Replik från Per Kågeson, fil dr i miljö- och energisystemanalys. Foto: Lars Pehrson
Under strecket
Publicerad

Per Kågeson.

Foto: Privat Bild 1 av 1

Per Kågeson.

Foto: Privat Bild 1 av 1

REPLIK | BONUS-MALUS

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, och Sten Forsberg, Volkswagen Sverige, är med rätta oroade över att nästan nya elbilar som fått skattestöd i Sverige exporteras till Norge (SvD Näringsliv Debatt 10/3). Men deras förslag till motåtgärder imponerar inte. De vill öka elbilssubventionerna genom ytterligare stöd till laddinfrastruktur (finns redan) och genom reducerade parkeringsavgifter för elbilar och sänkt trängselskatt.

De två sist nämnda subventionerna innebär att det blir billigare att köra och att besöksparkera i storstäderna. Det leder till ökad trängsel i gatu- och vägnätet och växande utsläpp från alla bränsledrivna fordon när framkomligheten försämras och köerna blir längre. Riksdagen bör inte vidta åtgärder som riskerar att leda till ökade utsläpp av avgaser och koldioxid.

Axelsson och Forsberg missar de två mest uppenbara åtgärderna. Det viktigaste är att se till att ägaren blir återbetalningsskyldig för den bonus som bilen fått om den avregistreras från trafik i Sverige inom fem år från första registreringsdatum. Det leder till att de förmåns- och företagsbilar som ofta byter ägare efter 2–3 år kommer att stanna i Sverige. Den statliga myndigheten Trafikanalys föreslog nyligen ett sådant krav kopplat till införande av en statlig premie till eldrivna lastbilar.

Den andra åtgärden som regeringen bör överväga är att inleda en dialog med Norges regering om omfattningen av den del av de norska elbilssubventionerna som gör det billigare att använda bilarna, till exempel rätt att köra i kollektivtrafikkörfält, befrielse från vägavgifter och förmånliga parkeringsvillkor. Det är inte rimligt att dessa norska subventioner fortsatt ska få medverka till en omfattande import av begagnade elbilar från Sverige och andra länder.

Per Kågeson
fil dr i miljö- och energisystemanalys

Per Kågeson.
Per Kågeson. Foto: Privat
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons