Annons

Demens kan få banken att nobba din fullmakt

God man, fullmakt eller framtidsfullmakt? För den som vill hjälpa en åldrande förälder med ekonomin finns det många faktorer att ta hänsyn till. Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Publicerad
Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.
Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor. Foto: Illustration: Thomas Molén

Fråga: Jag har under några års tid skött min gamla mors ekonomi med hjälp av en fullmakt på banken. Nu har hon diagnosticerats med demens och jag inser att min hjälp kommer att behövas i ännu större utsträckning.

Blir det någon skillnad om jag blir god man åt henne istället för att ”bara” ha en fullmakt på banken?

/Dottern

Annons

Det finns inga hinder mot att en nära anhörig, som ett barn, blir förordnad till god man så länge den inte är underårig eller själv har förvaltare.

Caroline Elander: En god man är en person som utses av tingsrätten för att utföra ett visst uppdrag åt en person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande, behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. En person som har en god man behåller sin rättshandlingsförmåga, det vill säga rätten att representera sig själv till skillnad från om en förvaltare förordnas.

Det finns inga hinder mot att en nära anhörig, som ett barn, blir förordnad till god man så länge den inte är underårig eller själv har förvaltare. Den gode mannen har att lämna redovisning för sitt arbete till kommunens överförmyndarnämnd. Det är även överförmyndaren som granskar den gode mannens arbete och i viss mån godkänner de handlingar som den gode mannen har undertecknat åt sin huvudman. En god man har rätt att få visst arvode för sitt arbete.

En fullmakt ger en person rätt att företräda en annan. Den som ger en fullmakt kallas fullmaktsgivare och den som får en fullmakt kallas fullmaktstagare.

Det är utformningen av fullmakten som är avgörande för fullmaktsgivarens behörighet, det vill säga vad fullmaktstagaren får göra för fullmaktsgivarens räkning. En fullmakt upphör som regel att gälla om fullmaktsgivaren avlider och kan enbart användas när och om fullmaktsgivaren själv förstår vad denne ger samtycke till.

Beroende på vilken grad av demens din mor har kan det vara aktuellt för henne att upprätta en så kallad framtidsfullmakt.

Det är således inte säkert att banken accepterar den fullmakt ni redan har upprättat nu när din mor börjar bli dement.

Beroende på vilken grad av demens din mor har kan det vara aktuellt för henne att upprätta en så kallad framtidsfullmakt. Framtidsfullmakter regleras av en relativt ny lag som kom den 1 juli 2017 . De är ett alternativ till en god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Syftet med framtidsfullmakter är att de ska användas i de fall då fullmaktsgivaren i framtiden inte förväntas vara förmögen att fatta egna beslut.

För att din mor ska kunna upprätta en framtidsfullmakt krävs det dock att hon är tillräckligt frisk i dag för att förstå innebörden av fullmakten. Hennes uppfattningsförmåga kan styrkas exempelvis genom ett läkarintyg.

Om din mor inte kan anses förstå innebörden av en framtidsfullmakt och detta således inte är ett alternativ verkar det bästa för er vara att ansöka om en god man åt din mor. Information om detta finner du på överförmyndarens hemsida i kommunen där din mor är folkbokförd.

Annons
Annons
Annons

Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Foto: Illustration: Thomas Molén Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons