Annons

Demokrati i en tid av desinformation

Calle Håkansson, om påverkanskampanjer som svärtar ned och smutskastar Sverige.

Under strecket
Publicerad

V Putin håller hyllningstal till GRU.

Foto: Alexei Druzhinin/TTBild 1 av 1

V Putin håller hyllningstal till GRU.

Foto: Alexei Druzhinin/TTBild 1 av 1
V Putin håller hyllningstal till GRU.
V Putin håller hyllningstal till GRU. Foto: Alexei Druzhinin/TT

Desinformation, falska nyheter och svartmålning av Sverige, var några av de frågor som nyligen diskuterades på ett fullsatt seminarium vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Den kände journalisten och rysslandskännaren Peter Pomerantsev, talade där tillsammans med Sasha Havlicek och Chloe Colliver från det Londonbaserade institutet ISD (Institute for Strategic Dialogue), om slutsatser från det svenska riksdagsvalet och lärdomar från andra länder.

Peter Pomerantsev och Chloe Colliver, som tillsammans med Anne Appelbaum och Jonathan Birdwell skrivit en MSB-finansierad rapport i ämnet, argumenterade att någon särskild storskalig kampanj mot det svenska valet inte ägde rum. Däremot kunde de konstatera att den internationella far-right rörelsen, samt ryska statliga medier som RT och Sputnik, aktivt beskriver Sverige på ett sätt som syftar till att smutskasta och svärta ner landets rykte.

Annons
Annons

De påvisar också att den främsta påverkanskampanjen rörde anklagelser om valfusk, vilket också varit en vanligt förekommande taktik mot såväl det franska valet som den brittiska Brexit-omröstningen. 

Deras rapporSmearing Sweden: International Influence campaigns in the 2018 Swedish Election, visar att påverkanskampanjer och desinformation inte spelade någon större roll i det svenska valet – en kontrast mot exempelvis tidigare val i Frankrike och Tyskland. En hypotes som Sasha Havlicek lyfte fram var att detta kan bero på att det symboliska värdet av att lyfta fram Sverige som ett land i förfall är viktigare för såväl den internationella alt-right rörelsen som Kreml.

Sverige har en nästan ikonisk status som the liberal grace i världen och för dessa rörelser var ett internationellt narrativ om att Sverige var ett land i dekadens och på gränsen till kollaps viktigare än att representanter från den svenska far-right rörelsen når riksdagen. 

Något som diskuterades var den förstärkningseffekt som dessa aktörer har på varandra. Pomerantsev och Havlicek nämnde att såväl den internationella ytterhögern som Kreml den senaste tiden kommit att förstärka varandra – i syfte att få så stor spridning av sina budskap som möjligt. Erfarenheter från exempelvis de tyska och franska valrörelserna visar hur ryska bots – automatiserade konton på Twitter – aktivt spred olika budskap från ytterhögern.

UI:s Martin Kragh, som modererade seminariet, påpekade hur även statligt sponsrade cyberattacker blir allt vanligare. Tidigare i år genomförde hackergruppen Fancy Bear (som bedöms vara en del av den ryska militära underrättelsetjänsten) en attack mot det svenska riksidrottsförbundet i en kampanj som handlade om att påvisa förekomsten av ett svenskt dopingprogram. I Europa finns därtill politiska partier som österrikiska FPÖ, tyska AfD och franska Nationell samling (tidigare Front National), som har tydliga politiska och ekonomiska band till Ryssland.

I kombination med informationskampanjer och desinformation, har en ny situation inom världspolitiken uppstått som är en utmaning för våra demokratiska system.

Såväl paneldeltagare som publik diskuterade hur demokratier kan bemöta påverkansförsök. Pomerantsev lyfte fram behovet av en ny rörelse, inte minst då såväl traditionella medier som de politiska partierna har en del av ansvaret för den ökande polariseringen i samhället. Här skulle civilsamhället – med hjälp av en ökad medvetenhet och förståelse – kunna utgöra en tydlig kraft mot den ökande polariseringen.

Vi lever idag inte bara i ett informationskrig, utan också i ett krig om det rådande narrativet och detta måste vi alla vara mycket medvetna om.

CALLE HÅKANSSON har en magisterexamen i statsvetenskap från FHS och praktiserar vid Utrikespolitiska Institutet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons