Annons

Janerik Larsson:Den ekonomiska oron i USA

 Treasury Secretary Steve Mnuchin
Treasury Secretary Steve Mnuchin Foto: Evan Vucci
Under strecket
Publicerad

Tamir Pardo, den tidigare chefen för den israeliska säkerhetstjänsten Mossad, säger i israeliska dagstidningen Haaretz idag att den ryska regimen såg Donald Trump som den ur Moskvas synpunkt mest fördelaktiga presidenten. Därför satsade man sina cybertroll, bots, på att få honom vald.

Syftet ur Kremls perspektiv var att sprida en negativ bild i världen av USA och av amerikansk demokrati samt att åstadkomma ekonomisk-politiskt kaos i västvärlden.

Hittills har det ju gått hyfsat bra.

Paul Krugman sammanfattar i New York Times idag Trump som president:

Put an unstable, ignorant, belligerent man in the Oval Office, and he will eventually do crazy things.

Om man sätter en instabil, okunnig och grälsjuk man i Vita huset så kommer han för eller senare att göra dåraktigheter.

Detta har nu den amerikanska finansmarknaden börjat inse.

Krugman formulerar den fråga som många inte minst på Wall Street nu ställer sig:

Now imagine how this administration team might cope with a real economic setback, whatever its source. Would Trump look for solutions or refuse to accept responsibility and focus mainly on blaming other people? Would his Treasury secretary and chief economic advisers coolly analyze the problem and formulate a course of action, or would they respond with a combination of sycophancy to the boss and denials that anything was wrong? What do you think?

Annons
Annons

Om Trump-administrationen ställs inför en verklig ekonomisk tillbakagång - oavsett orsaken - hur kommer Trump då att agera? Kommer han att leta efter lösningar eller vägra acceptera ansvar och i huvudsak söka lägga skulden på andra? Kommer hans finansminister och hans ekonomiska chefsrådgivare att kallt analysera problemen och formulera en handlingsplan eller kommer de att svara med en kombination av smicker av chefen och förnekande av att något är fel?

Det är osannolikt att någon efter snart två år med Trump i Vita huset tror på det första alternativet.

Hur det egentligen står till med den ryska inblandningen får vi kanske med tiden veta mera om.

Att det gjordes omfattande påverkansförsök är nu klart.

Men vilken effekt de eventuellt hade (det förekom ju en mängd liknande insatser utan kontakt med Moskva) och om Trump-kampanjen på något sätt samverkade med Moskva utreds fortsatt av tidigare FBI-chefen Robert Mueller.

Trumps ständiga hysteriska attacker på twiter mot Mueller kanske ska tolkas som oro för vad som ska komma fram?

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons