Annons

Den geografiska polariseringen avspeglas i politiken

Under strecket
SvD
Publicerad

Vykortet | New York

Här i New York är det svårt att hitta någon som sympatiserar med Donald Trump – trots att han själv är newyorkare. Men New York är inte typiskt för USA. Staden har liknats vid ett rymdskepp som landat på USA:s östkust.
New York är nog den mest kosmopolitiska storstaden i världen; med förre påvens ord ”The Capital of the World” (världens huvudstad). Staden är en språngbräda för karriärer och idéer. Det som slår igenom här kommer snabbt igen i Rio, Taipei, Wien eller Stockholm. Jag har hört svenska populärmusiker säga: – Om vi får uppmärksamhet i New York blir vi intressanta och får publicitet i Sverige.

New Yorks ekonomi vänder sig i högre grad till omvärlden än in mot det egna landet. Till New York kommer människor från hela världen. Idéer mals samman och trenderna utgår härifrån.

Det innebär också att klyftan mot det övriga USA – utom grannstaterna och Kalifornien – är stor. New York är USA:s största stad, men reser man i delstater som ligger mitt i USA träffar man ständigt människor som aldrig varit här. Vid en middag i Illinois för en del år sedan satt jag bredvid ekonomichefen på ett storföretag. Hon hade varit i Europa många gånger – England, Frankrike, Italien – men aldrig någonsin i New York.

Ibland talar newyorkare föraktfullt om majoriteten av USA:s delstater som ”The Overfly States”, det vill säga de stater man inte besöker, utan bara flyger över på väg till Kalifornien.

Just New York och Kalifornien är de stater som alltid med överväldigande majoritet röstar på Demokraterna och där det gick sämst för Trump. Det är inget nytt – det var i New York och Kalifornien som till exempel motståndet mot Vietnamkriget var störst.

Den geografiska polariseringen avspeglas direkt i politiken. Liksom i hela västvärlden spelar de vidgade klyftorna mellan land och stad en allt större roll. Ska man begripa varför Donald Trump kan bli omvald 2020 så krävs det att man följer de mindre delstaterna mitt i USA – inte bara lyssnar i New York, dit de flesta utländska turister kommer.

OLLE WÄSTBERG är tidigare generalkonsul för Sverige i New York. olle@wastberg.se

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons