Mårten Schultz:Deprimerande inblick i sexbrott mot barn

Illustration: Alexander Rauscher
Illustration: Alexander Rauscher

Inga av de regler som förbjuder sexuella handlingar eller inviter mot barn kan användas på männen som tog kontakt med ”David”. SvD:s avslöjanden kring den fiktiva 14-åringen sätter strålkastarljuset på reglerna om sexualbrott.

Under strecket
Publicerad

SvD:s artiklar om männen som söker sexuella kontakter med barn i hbtq-kanaler som Qruiser och Grindr är omskakande läsning. Trots att David, den fiktive pojke som skapats för granskningen, gjorde tydligt att han var 14 år gammal så pockar männen på. De vill ses, fika, umgås – men vill de egentligen inte mer än så? Flera personer är mer rättframma. De vill ha sex med fjortonåringen.

Juridiken ser strängt på sexualbrott mot barn. Regelverket har förändrats och skärpts de senaste decennierna. I dag är det alltid våldtäkt att ha sex med en person under 15 år, oavsett om barnet själv ansåg att den sexuella kontakten var frivillig eller inte. (Det finns dock en säkerhetsventil för situationer där till exempel en 14-åring har frivilligt sex med en 15-åring). Tidigare var våldtäktsbrottet hårdare knutet till att den sexuella kontakten tvingats fram genom våld, men lagstiftningen har släppt den kopplingen allt mer.

Våldtäkt mot barn kompletteras av en katalog med andra sexualbrott. Regelverket är något svåröverskådligt och jag tror att det är förhållandevis okänt hur detaljerad lagstiftningen blivit. Det kan därför finnas skäl att lista upp de olika brotten, som i sig ger en deprimerande inblick i vilka brott som begås mot barn.

Regelns första stycke handlar om just brott mot barn.

Mindre grova fall av sexuella kontakter med barn än sådana som bedöms som våldtäkt mot barn, faller under ett straffbud om ”sexuellt utnyttjande av barn”. ”Sexuellt övergrepp mot barn” tar sikte på situationer där en vårdnadshavare eller någon annan i liknande position har sex med ett barn mellan 15 och 18 år, om det inte är en förälder som har sex med sitt eget barn – då används en särskild regel som heter ”samlag med avkomling” (som har en motsvarighet för samlag mellan syskon). Brottet ”utnyttjande av barn för sexuell posering” fordrar väl ingen närmare beskrivning och inte heller ”köp av sexuell handling av barn”. Även sexuellt ofredande, som används till exempel vid blottning eller tafsande, har ett särskilt fokus på barn; regelns första stycke handlar om just brott mot barn.

Listan är lång. Den kompletteras sedan 2009 med ett brott som har särskild relevans för situationer som de som granskningen med den fiktive David belyser: ”kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte”, alltså det som ofta kallas grooming. Paragrafen gör det brottsligt att föreslå en träff eller stämma träff med någon under 15 år om syftet är att begå någon av de gärningar som jag listade ovan.

Grooming-brottet omfattar, till skillnad från barnpornografibrottet, inte fiktiva barn.

Här finns det alltså ett förbud mot sådant agerande som männen i reportaget ägnar sig åt. Regeln ansågs tidigare vara alltför snävt formulerad – det krävdes förutom kontaktförsöket att någon ytterligare åtgärd vidtagits för att få träffen till stånd. Enbart ett fåtal av de misstänkta fallen av grooming medförde tidigare fällande dom. Men regeln ändrades förra året och kravet på ytterligare åtgärd togs bort. Dessutom höjdes maxstraffet till två års, från tidigare ett års, fängelse.

Kontakterna med David kommer dock inte att leda till några förundersökningar eller rättegångar. Grooming-brottet omfattar, till skillnad från barnpornografibrottet, inte fiktiva barn.

Annons
Annons
Annons
Annons