Annons

Geniet från BreslauDeras liv en för bra historia för att inte bli en roman

Lena Einhorn.
Lena Einhorn. Foto: Agneta Åkesson

Han är den judiske Nobelpristagaren som uppfann Zyklon B. Hon är Tysklands första kvinnliga doktorerade kemist. Lena Einhorns nya dokumentärroman är en berättelse om kärlek, en rundmålning av en tidsepok och en historik över den moderna kemin – som dessutom tvingar läsaren att gnugga geniknölarna.

Under strecket
Publicerad

Geniet från Breslau

Författare
Lena Einhorn
Genre
Prosa
Förlag
Natur & Kultur
ISBN
9789127150607

521 s.

En del historiska personers liv och gärning är alltför litterärt tacksamma för att inte omvandlas till fiktion. Om det dessutom dyker upp två levnadsöden som separat och tillsammans återspeglar en hel historisk brytningstid är förstås frestelsen direkt omöjlig att motstå. Inte konstigt alltså att Lena Einhorn i sin nu utkomna historiska dokumentärroman ”Geniet från Breslau” fallit för den tyske kemisten och Nobelpristagaren (1918) Fritz Habers och Tysklands första kvinnliga doktorerade kemist, Clara Immerwahrs åskådliga livsöden.

Habers och Immerwahrs liv löper parallellt med det wilhelminska samhällets socialt, ekonomiskt och vetenskapligt löftesrika utveckling, men också med dess chauvinism och obevekliga väg mot första världskriget. Båda föds vid tiden för kejsardömet Tysklands grundande 1871 och är bördiga från Breslau, vid tiden en av rikets största städer (idag Wrocław i västra Polen). Och det är just i brytpunkterna mellan tidsålderns framstegsoptimism och vagt oroliga underströmmar som Einhorns episka verk – vetenskapsroman, rundmålning av en tidsepok, kärlekshistoria med fatala följder – växer fram och tar form.

Annons
Annons

Både Fritz och Clara tillhör den judiska minoriteten i Breslau, är uppvuxna i sekulära familjer och väljer småningom, oberoende av varandra och före giftermålet, att konvertera till protestantismen, främst av pragmatiska skäl. För Claras del är det i egenskap av kvinna ju redan svårt nog att få tillträde till föreläsningssalarna och laboratorierna. Hon är en tystlåten grubblare, men med en vilja av stål som hjälper henne att tillkämpa sig en plats i den akademiska världen, och därmed på sikt bidra till att reformera reglerna för kvinnors rätt till högre utbildning. Han är en ambitiös, dynamisk, social och ihärdig man som på krokiga vägar når toppen, både akademiskt och med tiden också militärt under första världskriget, och vars namn ska komma att förknippas med det unga tyska kejsarrikets vetenskapliga framgångssaga.

Ironiskt nog var det just juden Haber som utvecklade den giftgas som sedermera blivit känd för världen som Zyklon B (ursprungligen ett skadedjursmedel) och som användes i de nazistiska förintelselägrens gaskammare. Men vid det laget är både Fritz och Clara döda sedan länge, och dessutom sätter Einhorns bok punkt vid den stora privata tragedin 1915.

Mycket research ligger bakom den brett upplagda romanen, och inte minst de initierade inblickarna i den livaktiga akademiska världen är givande läsning. Och när Einhorn inte bara nöjer sig med att övergripande beskriva Fritz och Claras respektive forskningsfält, utan detaljerat redogör för samtida termodynamiska teorier och praktiska experiment, ja, då får man som läsare allt gnugga sina geniknölar.

Annons
Annons

Elegant lyckas författaren ta sig an det dokumentära stoffet utan att förvandla skildringen till en fiktionaliserad historielektion, även om hon förvisso berättar om en händelserik och omvälvande tid där många centrala händelser och namn skall få plats. Med tanke på att romanen inte minst beskriver den moderna kemins historia, är återkommande gestalter som Robert Wilhelm Bunsen, Wilhelm Ostwald och Svante Arrhenius förstås oundgängliga, liksom många andra av periodens berömdheter.

Einhorn låter alltså snarare den historiska fonden framhäva romanens centrala motiv: Claras och Fritz drömmar, strävanden och motsägelsefulla relation. Genom de psykologiskt inträngande och väl tecknade personporträtten blir läsaren snart både du, bror och syster med huvudfigurerna. Detta är också en följd av Einhorns intellektuella förståelse för och fina återgivning av parets kontrasterande skarplynnen och i grunden oförenliga moraliska principer, som ska komma att medverka till personliga katastrofer och hur dessa avspeglar sig i den stora världens förestående upplösning.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons