Annons

Inte tid för förhandling – utan för handling

Beatrice Ask och Hans Wallmark, om att försvarsberedningens siffersatta förslag för stärka det svenska försvaret utgör en odelbar helhet.

Under strecket
Publicerad

Socialdemokraterna vill dra ned på Försvarsberedningens satsning på det militära och civila försvaret.

Foto: Stefan Mattsson/Aftonbladet/TT

Socialdemokraterna vill dra ned på Försvarsberedningens satsning på det militära och civila försvaret.

Foto: Stefan Mattsson/Aftonbladet/TT
Socialdemokraterna vill dra ned på Försvarsberedningens satsning på det militära och civila försvaret.
Socialdemokraterna vill dra ned på Försvarsberedningens satsning på det militära och civila försvaret. Foto: Stefan Mattsson/Aftonbladet/TT

Det verkar finnas ett brett politiskt stöd för ökade försvarsanslag. Så låter i alla fall tongångarna från flera partier. Det finns också ett gediget och siffersatt underlag i Försvarsberedningens rapporter. Trots detta vacklar socialdemokraterna. Det går dock inte att pruta på ambitionen att stärka Sveriges försvar.

Sverige har inte råd med att förlora ytterligare tid. Att bygga försvarsförmåga kräver långsiktighet och arbetet framåt måste påbörjas omgående. Försvars- och säkerhetspolitik vinner på politisk och parlamentarisk samsyn. Den möjligheten finns med Försvarsberedningens gjorda arbete och är en styrka i sig.

Statsminister Stefan Löfven deklarerade nyligen i en intervju i Dagens Nyheter (13/8) att ”vi måste stärka försvaret men det kan man inte göra hur som helst. Allt det här måste samlas i en beredning.” Saken är bara den att detta redan har pågått i över två års tid inom ramen för Försvarsberedningen där alla riksdagens partier är representerade. Beredningen har mynnat ut i två rapporter som innehåller hundratals sammanhållna förslag för att stärka både det militära och det civila försvaret.

Annons
Annons

Nu är inte tid för förhandling. Nu är det tid för handling. Den insikten verkar dock inte finns hos regeringen. Istället för att ge Försvarsmakten och de övriga försvarsmyndigheterna ett uppdrag att omsätta Försvarsberedningens rapporter har man istället ombetts att dela upp beredningens förslag i olika prioriteringar. Det är ett uppenbart, och därmed illa dolt försök, att minska de föreslagna resursökningarna till försvaret.

Agerandet från S är tyvärr ingen överraskning. Socialdemokraterna har under en längre tid underminerat Försvarsberedningens arbete. Det började vid försvarskonferensen i Sälen i januari 2018 där statsminister Löfven och utrikesminister Wallström försökte förminska de då föreslagna skarpare skrivningarna om ett försämrat omvärldsläge och en ökad risk för ett väpnat angrepp mot Sverige. Utrikesministern talade nedsättande om ”den där gruppen”.

Saker ställdes på sin spets när socialdemokraterna under våren 2019 i slutskedet av arbetet med Försvarsberedningens rapport om det militära försvaret inte kunde ställa sig bakom den ekonomiska ram som beredningens alla partier, inklusive S, arbetat med under två års tid. Försvarsminister Hultqvist hjälpte till att undergräva. Sedan jämförde finansminister Andersson det hela huvudlöst med att prioritera som mellan att ha pengar till godis eller en biobiljett.

Moderaterna och de övriga borgerliga partierna kunde därför inte ställa sig bakom slutrapporten. Dess olika delar – den säkerhetspolitiska analysen, förslagen för att stärka försvaret och den ekonomiska ramen – utgör en odelbar helhet. Det går inte att ta bort något utan att helheten faller.

Moderaterna kommer att verka för att Sveriges försvar stärks genom att Försvarsberedningens förslag genomförs. Det kräver att ytterligare resurser tillförs försvaret kommande år för att genomföra de helt nödvändiga åtgärderna. Det är uppenbart för alla att försvaret måste stärkas mot bakgrund den ökande osäkerheten i vår omvärld. Även Socialdemokraterna måste inse detta och agera därefter.

Från vår sida kommer vi att till hösten göra exakt det vi sade i våras. Det svensk försvarsförmåga behöver är långsiktighet och en kontinuerlig ökning av resurserna. För moderaternas del handlar det om upp mot motsvarande 2 procent av BNP men där nästa försvarsbeslut blir ett delmål om 1,5 procent. Vi är övertygade om att det är i Sveriges intresse att vara tydlig och förutsägbar ifråga om den ekonomiska nivån.

BEATRICE ASK är försvarspolitisk talesperson och ledamot av Försvarsberedningen (M).

HANS WALLMARK är utrikespolitisk talesperson och ledamot av Försvarsberedningen (M).

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons