Annons

”Det är inte värdigt – vi behöver en lagändring”

Socialtjänstlagen måste ändras så att risken för social isolering väger tyngre i biståndsbedömningen av äldre och sjuka, enligt sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L):

– Det är inte värdigt att människor lider av isolering och är oroliga den sista tiden av sitt liv.

Under strecket
Publicerad

Förutom en fast husläkarkontakt måste samarbetet mellan kommunerna och regionerna bli bättre, menar sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L).

Foto: Claudio Bresciani/TT, Lars PehrsonBild 1 av 3

I oktober dog Susanne Johnsons mamma. ”Landstinget och kommunen pratar inte och samarbetar inte. I stället känner man sig bara ensam och otillräcklig”, säger hon.

Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 3

Göran Stiernstedt.

Foto: Lars PehrsonBild 3 av 3

Förutom en fast husläkarkontakt måste samarbetet mellan kommunerna och regionerna bli bättre, menar sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L).

Foto: Claudio Bresciani/TT, Lars PehrsonBild 1 av 1
Förutom en fast husläkarkontakt måste samarbetet mellan kommunerna och regionerna bli bättre, menar sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L).
Förutom en fast husläkarkontakt måste samarbetet mellan kommunerna och regionerna bli bättre, menar sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L). Foto: Claudio Bresciani/TT, Lars Pehrson

Under hennes mammas sjukdomstid kände Susanne Johnsons sig maktlös och visste inte hur hon bäst kunde hjälpa sin mamma.

– Det fanns ingen som hade det övergripande ansvaret för både sjukvården och omsorgen, ingen att vända sig till för att redan ut saker och lägga upp en plan. I stället kände man sig bara ensam och otillräcklig som anhörig, berättade hon i SvD.

Anna Starbrink känner igen sig. Hon har själv personlig erfarenhet av något liknande med sin egen mamma och det är också en anledning till att hon engagerade sig i just sjukvårdsfrågorna.

– Man upplever att man bollas runt i ett system där ingen håller ihop insatserna. Det finns ingen dirigent. Som anhörig har man bara en uppgift, att vara närstående och finnas till, inte att bli både vårdkoordinator och administratör. Det är vårdens uppgift och därför är den fasta husläkaren så viktig.

Annons
Annons

I oktober dog Susanne Johnsons mamma. ”Landstinget och kommunen pratar inte och samarbetar inte. I stället känner man sig bara ensam och otillräcklig”, säger hon.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
I oktober dog Susanne Johnsons mamma. ”Landstinget och kommunen pratar inte och samarbetar inte. I stället känner man sig bara ensam och otillräcklig”, säger hon.
I oktober dog Susanne Johnsons mamma. ”Landstinget och kommunen pratar inte och samarbetar inte. I stället känner man sig bara ensam och otillräcklig”, säger hon. Foto: Tomas Oneborg

Men varför klarar inte kommuner och regioner sitt uppdrag?

– Det beror på organisation och kultur. Sverige får gott betyg för medicinsk kvalitet men är betydligt sämre när det kommer till mjuka värden, hur man blir bemött och hur samordningen av vården fungerar. Svensk vård och omsorg är för opersonlig och det är därför det är så viktigt att reformera hälso- och sjukvården.

Förutom en fast husläkarkontakt måste samarbetet mellan kommunerna och regionerna bli bättre, enligt Anna Starbrink. Där är Norrtälje en förebild.

– Vi behöver en skatteväxling och en kommunaliserad hemsjukvård. Tyvärr är inte kommunerna med på det och därför måste vi hitta andra lösningar som exempelvis i Norrtälje. Där håller man ihop vården och omsorgen kring patienten. Personal från både kommun och regionen måste sätta sig i samma rum och fatta gemensamma beslut.

De flesta vill bo hemma så länge som möjligt, men när man blir gammal och hälsan sviktar är det rimligt att man får plats på äldreboende eller vård- och omsorgsboende.

Många äldre är oroliga för att få ett väldigt ensamt liv. De känner sig otrygga, särskilt om de är sjuka.

– Det är inte värdigt att människor lider av isolering och är oroliga den sista tiden av sitt liv. Vi behöver en lagändring som gör att den typen av sociala behov väger tyngre i Socialtjänstlagen och vid biståndsbedömningarna. De flesta vill bo hemma så länge som möjligt, men när man blir gammal och hälsan sviktar är det rimligt att man får plats på äldreboende eller vård- och omsorgsboende.

Annons
Annons

Göran Stiernstedt.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1

Men sådana platser finns inte i dag?

– Nej, det måste börja byggas. Samhällsekonomiskt kan det också vara mer effektivt att låta fler bo på ett äldreboende än att låta dem vara kvar hemma och i stort behov av hemtjänst och hemsjukvård. Det borde vi fundera mer kring.

Samtidigt ställer 1,3 miljoner svenskar upp som anhöriga och vårdar närstående. Drygt 900 000 av dem är yrkesverksamma och hjälpen består av allt ifrån att gå ärenden till avancerad hemsjukvård. Deras insatser värderas till 181 miljarder kronor om året av Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA).

Hur hård press kan man sätta på anhöriga?

– Den är för hård i dag. Många gör mer än de mäktar med och utmaningen är att skapa förutsättningar och villkor så att de orkar och kan vara aktiva anhöriga. De ska stöttas och få avlastning, en paus och ett andrum och någon att ställa frågor till, säger Anna Starbrink.

Göran Stiernstedt.
Göran Stiernstedt. Foto: Lars Pehrson

En av landets ledande vårdexperter, Göran Stiernstedt, känner också igen sig i Susanne Johnsons berättelse.

Det är enormt frustrerande att det fortfarande är så svårt att utbyta information över organisatoriska gränser.

– Det är ofta som patienter och anhöriga tvingas står för samordning och själva vara informationsbärare mellan olika delar av vården. Många sjukhusbesök kan förhindras med en bättre samverkan mellan kommun och landsting men lika ofta mellan primärvård och sjukhus, säger han och pekar på goda exempel som finns både i Norrtälje och Ängelholm.

Enligt Göran Stiernstedt bör alla patienter med komplexa behov både ha en fast vårdkontakt och en fast läkarkontakt.

– Det är enormt frustrerande att det fortfarande är så svårt att utbyta information över organisatoriska gränser. Här krävs mer nationell lagstiftning och standardisering som öppnar för digitalt informationsutbyte.

Efter reklamen visas:
Susanne kämpade i nio år för sin sjuka mamma
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons