Annons

Det är överskotts­målet – på 3 minuter

Finansminister Magdalena Andersson (S).
Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: Emma-Sofia Olsson

Finansminister Magdalena Andersson vill slopa överskottsmålet, som i dag tvingar regeringen att spara pengar och betala av på statsskulden. I stället vill hon se ett balansmål.

Under strecket
Publicerad

Vad betyder detta?

Ett slopat överskottsmål skulle ge regeringen mer pengar att spendera, eftersom man behöver spara mindre. Om målet avskaffades idag skulle regeringen kunna spendera ytterligare 16 miljarder per år.

Det är dock inte bara för regeringen att avskaffa överskottsmålet – det styrs av en blocköverskridande överenskommelse. Enligt överenskommelsen ska överskottsmålet ses över nästa gång 2024, men Magdalena Andersson vill se en tidigare översyn om de andra partierna delar hennes syn på målet.

Vad är överskottsmålet?

Efter 90-talskrisen hade Sverige ett stort budgetunderskott och en ökande statsskuld. Då antogs ett antal budgetpolitiska mål, bland annat överskottsmålet. Det betyder att regeringen måste spara en viss andel av BNP varje år över en konjunkturcykel, för att betala av på statskulden.

Till en början var det två procent av BNP, men det har stegvis sänkts och är idag en tredjedels procent, eller 16 miljarder kronor med dagens BNP.

Formuleringen ”över en konjunkturcykel” gör det svårt att följa upp hur överskottsmålet följs, eftersom det inte är helt enkelt att definiera hur lång en konjunkturcykel är. Enligt Konjunkturinstitutet är en konjunkturcykel ”den återkommande variationen i ekonomisk aktivitet kring jämviktsnivån”, vilket vanligen är mellan tre och åtta år.

Vad ska ersätta överskottsmålet?

Magdalena Andersson och Socialdemokraterna vill se ett balansmål istället för ett överskottmål. Ett sådant mål skulle innebära att budgeten behöver vara i balans, i stället för att som idag ha en viss summa pengar över.

Andersson motiverar detta med att hon inte ser något behov av att betala av på statsskulden. Även Vänsterpartiet och Miljöpartiet argumenterar för ett balansmål.

Vissa ekonomer förespråkar att gå ännu längre, och låna pengar för att investera. Men det vill varken regeringen eller något annat parti i riksdagen.

Vad ska pengarna användas till?

Magdalena Andersson säger att hon gärna ser ökade investeringar på områden som välfärd, polis och infrastruktur. Vad pengarna som skulle bli över av ett slopat överskottsmål i slutändan används till beslutas av regeringen och eventuella budgetsamarbetande partier.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons