Annons

Det är skillnad på hel- och halvsyskon i arvsrätt

Är syskon och halvsyskon likvärdiga när arv ska fördelas? Advokat Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar och illustrerar med ett räkneexempel.

Under strecket
Publicerad

Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Foto: SvD Illustration: Thomas Molén

Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Foto: SvD Illustration: Thomas Molén
Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.
Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor. Foto: SvD Illustration: Thomas Molén

Fråga: Hej! Jag undrar bara om det är skillnad på syskon och halvsyskon. Är de likvärdiga när det gäller arv?

Caroline Elander: Om en person avlider och inte efterlämnar några barn, barnbarn eller barnbarnsbarn så går arvet till den avlidnes föräldrar. Om inte föräldrarna är vid liv går arvet vidare till deras barn, det vill säga den avlidnes syskon. Detta är en del av den så kallade arvsordningen.

Om föräldrarna endast har gemensamma barn delar barnen lika på arvet, de ärver lika stora delar av båda sina föräldrar. Om föräldrarna inte bara har gemensamma barn utan också ett så kallat särkullbarn så har detta särkullbarn endast rätt att ärva sin egen förälder. Däri ligger skillnaden mellan hel- och halvsyskon.

Svaret på din fråga är således ja, det är en skillnad i arvsrätt för hel- och halvsyskon.

Annons
Annons

För att förtydliga: Anna har inga barn, barnbarn eller barnbarnsbarn men ett helsyskon och ett halvsyskon på sin mors sida. När Anna går bort går hälften av arvet till Annas mor och hälften till Annas far. Då båda Annas föräldrar har gått bort ska deras delar i sin tur gå vidare till deras barn, det vill säga Annas syskon.

Annas halvsyskon har rätt att ta del endast av sin mors andel av arvet. Detta arv ska dock delas även med Annas helsyskon vilket innebär att Annas halvsyskon får 25 procent av arvet efter Anna.

Annas helsyskon som är barn både till Annas mor och far får både 25 procent från sin mors andel av arvet och hela sin fars andel av arvet, det vill säga 50 procent. Totalt ger detta således halvsyskonet 25 procent av arvet och helsyskonet 75 procent av arvet.

Svaret på din fråga är således ja, det är en skillnad i arvsrätt för hel- och halvsyskon.

Att ha i beaktande är dock att om Anna i exemplet ovan istället var det enda gemensamma barnet som hennes föräldrar hade, hennes mor hade haft ett särkullbarn (halvsyskonet) och båda föräldrarna hade gått bort så hade Annas halvsyskon istället fått hela arvet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons