Annons

Lisa Irenius:”Det bästa hade varit en mer radikal lösning”

Horace Engdahl blir kvar, Frostensons ställning är fortfarande oklar – men med sina inval signalerar Svenska Akademien att man vill ha fortsatt fred och att man vill sätta litteraturen i centrum. SvD:s kulturchef Lisa Irenius svarar på 9 frågor om Akademiens framtid.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: Tomas OneborgBild 1 av 9
Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 2 av 9
Foto: Henrik Montgomery/TTBild 3 av 9
Foto: Vilhelm Stokstad/TTBild 4 av 9
Foto: Staffan LöwstedtBild 5 av 9

Jila Mossaed och juristen Eric M Runesson väljs in i Svenska Akademien.

Foto: TTBild 6 av 9
Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 7 av 9
Foto: Patrik C Österberg/IBLBild 8 av 9
Foto: Henrik Montgomery/TTBild 9 av 9
Foto: Tomas OneborgBild 1 av 2
Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 2 av 2
Efter reklamen visas:
Lisa Irenius om de två nya ledamöterna

1. Är krisen i Svenska Akademien över nu?

Foto: Tomas Oneborg

Det vore tyvärr att hoppas på för mycket. Konflikten mellan vissa ledamöter verkar sitta djupt och riskerar att prägla arbetet även framöver. Men detta är ofrånkomligen ett steg framåt. Akademien har åtminstone lyckats enas tillräckligt för att genomföra den centrala uppgiften att välja in nya ledamöter – och detta i sista stund för att dessa ska hinna ta plats på sina stolar och komma in i arbetet i tid för att förbereda ett eventuellt Nobelpris i litteratur nästa år.

2. Kommer man med invalen kunna återvinna sitt anseende?

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Annons
Annons
Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 2
Foto: Vilhelm Stokstad/TTBild 2 av 2

För institutionens skull hade det bästa varit en både snabbare och mer radikal lösning. Mycket har gått förlorat under den segdragna kris som har varit, med öppet krig mellan ledamöter. I mångas ögon har Akademien förlorat både sin glans och sitt förtroendekapital, och det lär ta lång tid att återskapa. Förhoppningsvis kan något slags återuppbyggnad av Akademien nu inledas på allvar.

3. Kommer Katarina Frostenson att sitta kvar i Akademien?

Foto: Henrik Montgomery/TT

Det vet vi inte. Enligt ständige sekreteraren Anders Olsson är det inte ”helt avslutat” hur Akademien ser på detta. Men förmodligen, eftersom man har fått avhopparna med sig på nya inval, har ledamöterna enats om att Katarina Frostenson inte bör delta i arbetet i Svenska Akademien. Det återstår att se om hon också formellt kommer att lämna institutionen.

4. Är det riktigt att Katarina Frostenson inte får delta i arbetet i Akademien?

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Katarina Frostenson kan givetvis inte lastas för brott som hennes make ska ha begått, och på ett mänskligt plan kan man tycka att ledamöterna har ett ansvar för henne som kollega i en svår och tragisk situation. Det faktum att Akademien har betalat ut pengar till hennes makes verksamhet är heller inte bara Frostensons fel – det har ju knappast varit någon hemlighet att hon har varit gift med Arnault.

Annons
Annons
Foto: Staffan LöwstedtBild 1 av 1

Däremot har Frostenson, enligt advokatutredningen, inte informerat Akademien om sitt hälftenägarskap i Forum. Därtill utreds Forums verksamhet nu för ekonomisk brottslighet, åtal kan vara att vänta senare i år. Frostenson har också helt avfärdat alla anklagelser mot maken som osanna.

För Akademien är det svårt att på samma gång hävda att man har klippt alla band till Arnault och ha en ledamot som är gift med honom. Samtidigt verkar flera ledamöter helt ha tappat förtroendet för Frostenson, vilket gör det svårt för henne att fortsätta inom Akademien.

5. Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten har antytt att flera ledamöter behöver lämna sina stolar, kommer man att nöja sig om bara Frostenson slutar?

Foto: Staffan Löwstedt

Nobelstiftelsen hade nog inte misstyckt om även Horace Engdahl hade lämnat arbetet i Akademien. Flera har upprörts över hans agerande genom krisen och att han försökte stoppa advokatutredningen som Danius initierade. Hans vänskap med Jean-Claude Arnault uppfattas också som komprometterande, liksom att han har gjort uttalanden om Arnaults agerande som har tett sig som överslätande – bland annat om att ”vivörliv” inte är något olagligt.

Horace Engdahl har blivit något av en inofficiell talesperson för den så kallade rest-Akademien. I mångt och mycket har han fått spela rollen som den främste skurken i dramat. Verkligheten är förstås mer komplicerad. Tittar man närmare på vad Horace Engdahl faktiskt har sagt och gjort så är det svårt att peka på saker som i sig skulle vara allvarliga nog för att kräva hans avgång. Det finns heller inte belägg för att han hade kännedom om de sexuella trakasserier eller övergrepp som Arnault ska ha gjort sig skyldig till (Arnault nekar själv till anklagelserna). Däremot kan man hävda att bara misstanken om att Engdahls agerande under krisen har påverkats av vänskapen med Arnault är illa nog.

Annons
Annons

Jila Mossaed och juristen Eric M Runesson väljs in i Svenska Akademien.

Foto: TTBild 1 av 2
Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 2 av 2

Engdahl har dock gjort klart att han aldrig kommer att lämna Akademien, så han lär bli kvar. Troligen får Nobelstiftelsen acceptera det.

6. Hur kan man tolka Akademiens val av nya ledamöter?

Jila Mossaed och juristen Eric M Runesson väljs in i Svenska Akademien.
Jila Mossaed och juristen Eric M Runesson väljs in i Svenska Akademien. Foto: TT

Dagens inval ter sig som ett sätt att säga att man vill ha fortsatt fred och sätta litteraturen i centrum. Genom att välja in juristen Eric M Runesson knyter Akademien alltså till sig den person som har mäklat fred mellan Nobelstiftelsen och Akademien, och mellan ledamöterna. Det kan tolkas som en eftergift till Nobelstiftelsen. Samtidigt återupplivar man traditionen att ha en jurist på stol nr 1. Förhoppningsvis kan Runesson hjälpa Akademien att hålla koll på att man följer sina egna – och samhällets – regelverk och normer.

Poeten Jila Mossaed, född i Iran men bosatt i Sverige sedan 1986, är en mycket respekterad och prisad poet, om än inte så känd för den stora allmänheten. Hennes verk kretsar kring exilens villkor. Med valet av henne visar Akademien på en öppenhet inför omvärlden och andra perspektiv, och samtidigt att man prioriterar litterär kvalitet. Jila Mossaed säger själv att hon vill bidra med godhet, sanning och ”litteraturens poesi”.

7. Vad betyder det för Akademien att det är så få kvinnliga ledamöter kvar?

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Annons
Annons
Foto: Patrik C Österberg/IBLBild 1 av 2
Foto: Henrik Montgomery/TTBild 2 av 2

Det är slående att det framför allt är de kvinnliga ledamöterna som har lämnat institutionen under krisen. Lotta Lotass och Kerstin Ekman hade hoppat av redan tidigare, under våren lämnade Sara Stridsberg och Sara Danius arbetet och nu är alltså även Katarina Frostenson ute ur bilden.

Kvar i Akademien är alltså enbart två kvinnor, Jayne Svenungsson och Kristina Lugn, och åtta män – om man inte räknar avhopparna.

Sammantaget ger det knappast intryck av en jämställd institution. Det är särskilt besvärande eftersom Akademiens kris i grunden har handlat om en oförmåga att hantera kvinnors anklagelser om sexuella trakasserier och övergrepp.

8. Kommer de tre avhopparna Sara Danius, Kjell Espmark och Peter Englund att återvända?

Foto: Patrik C Österberg/IBL

Senast i torsdags – samtidigt som Akademien hade sin torsdagssammankomst – sa Sara Danius att konflikten i Akademien är ”ett kroniskt problem”. Hon hoppades visserligen att det i framtiden skulle komma någon bot, men i nuläget verkar hon inte ha några planer på att vara med i Akademiens arbete. Däremot verkar hon ha deltagit i invalet av nya ledamöter. Kjell Espmark och Peter Englund tycks ha närmat sig Akademien i större utsträckning. Det är inte omöjligt att åtminstone Espmark framöver återvänder till arbetet.

9. Blir det ett Nobelpris i litteratur år 2019?

Foto: Henrik Montgomery/TT

Ja, som det ser ut just i dag. Men efter en snart årslång kris i Akademien vet vi att situationen kan vara en annan imorgon.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons