Annons

Det händer i näringslivet torsdag 7 juni

Under strecket
Direkt
Publicerad

Stämmor
- Angler Gaming, Aptahem (extra), Etrion, Medfield

Börs- och bolagspresentationer
- Odd Molly: investerarträff kl 16.00

Emissioner, bud, börsnoteringar m m
- Better Collective: anmälningstid för institutioner avslutas inför notering på Stockholmsbörsen (avslutas 5/6 för allmänheten)
- Confidence: anmälningstid i nyemission avslutas
- Gaming Corps: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 21/6)
- MYFC: anmälningstid i nyemission avslutas
- Seafire: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 21/6)
- Zetadisplay: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 21/6)

Exklusive utdelning
- K2A (5:00 kr i preferensaktie kvartalsvis), Lucara Diamond (0:025 cad), NAXS (2:53 kr), XXL (2:00 nok)

Makrostatistik
- Nederländerna: KPI maj kl 6.30
- Tyskland: industriorder april kl 8.00
- SCB: sjuklöner 1 kv kl 9.30
- EMU: BNP (def) 1 kv kl 11.00
- RGK: resultat realobligationsemission kl 11.03
- USA: nyanmälda arbetslösa veckodata kl 14.30

Centralbanker
- Riksbanken: Kerstin af Jochnick talar om aktuell penningpolitik på SABO:s finansdag kl 9.40
- Turkiet: räntebesked kl 13.00

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons