Annons

Det händer när en avliden inte har några arvingar

Granskar Allmänna arvsfonden alla testamenten som upprättats av privatpersoner? Advokat Caroline Elander, SvD:s expert inom familjejuridik och arvsrätt, svarar på läsarfrågor.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Jag undrar om det stämmer att Allmänna arvsfonden granskar alla testamenten från privatpersoner. Jag har hört det framföras flera gånger.

Om det stämmer kan man ju inte känna sig trygg med sitt skrivna testamente, även om det är korrekt utformat, om man inte vet om det ”godkänns”. Man skriver ju ett testamente för att känna sig trygg med att kvarlåtenskapen förvaltas enligt ens egen yttersta vilja, och man kan ju inte kontrollera att det blir som man vill.

Caroline Elander: Det korta svaret på din fråga är nej, Allmänna arvsfonden granskar inte alla privatpersoners testamenten. Fonden granskar endast testamenten som upprättats av personer som inte har några andra legala arvingar och där fonden av denna anledning själv är arvinge.

Annons

En legal arvinge är enligt lag i första hand den avlidnes barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Finns inte dessa vid liv vid den avlidnes dödsfall är det föräldrar, syskon och syskonbarn som utgör kretsen av legala arvingar. Av den händelse att alla dessa är avlidna, och så även far- och morföräldrar till den avlidne, tillfaller arvet Allmänna arvsfonden.

Har den avlidne upprättat ett testamente till någon annan så ska detta testamente godkännas av den avlidnes legala arvinge, det vill säga Allmänna arvsfonden, för att bli giltigt. Det är vid dessa tillfällen som fonden granskar testamenten. Detta i syfte att kontrollera att den avlidne exempelvis inte varit påverkad av en sjukdom vid upprättande av testamentet samt att testamentet uppfyller de formkrav som finns i lagen, exempelvis att testamentet ska vara bevittnat av två samtidigt närvarande personer.

Skulle Allmänna arvsfonden finna att det är något som inte stämmer med testamentet finns möjlighet att få dess giltighet prövad av domstol.

Annons
Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons