Annons

”Det handlar inte om bekvämlighetsvård”

Jonas Vig, Tobias Niemi och Martin Lindman.
Jonas Vig, Tobias Niemi och Martin Lindman. Foto: Pressbilder

Lösningen på vårdens resursproblem är inte att upprätta fler administrativa hinder som ska stänga patienterna ute. Det skriver företrädare för de tre största digitala vårdgivarna i en replik.

Under strecket
Publicerad

REPLIK | SJUKVÅRDEN

I ett inlägg på SvD Debatt argumenterar Oskar Hagströmer kring fördelning av vårdens resurser men missar tyvärr målet samt framför rent felaktiga uppgifter om kostnader. Det är en rimlig ståndpunkt att våra gemensamma resurser ska prioriteras klokt och rättvist, men det är arrogant att vifta bort reella vårdbehov som ”bekvämlighetsvård”. Låt oss istället diskutera grundproblematiken med bristande tillgänglighet och lösningarna för en hållbar hälso- och sjukvård där digitalisering och nya arbetssätt är en förutsättning för ett effektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser. Ett exempel på detta är de digitala möjligheterna till vägledning av patienter till rätt vårdnivå, så kallad triagering. Genom att få rätt patient till rätt vårdnivå är nämligen mycket vunnet i strävan mot en mer ändamålsenlig resursfördelning.

För att hjälpa patienter till rätt vårdnivå har vi digitala vårdgivare utvecklat helt nya verktyg där vi, oftast med hjälp av digitala verktyg, guidar rätt patient till rätt vårdnivå direkt, oavsett om det behövs sjuksköterska, läkare eller psykolog. Vi har dessutom tydliga rutiner för att direkt lotsa patienter om de hamnat fel, till att istället utföra egenvård eller kontakta andra vårdnivåer. Då begär vi inte ersättning varken från patienten eller från det offentliga. Inte heller stämmer Hagströmers siffror vad gäller kostnaderna för ett digitalt respektive ett fysiskt vårdbesök. Korrekt är att digitala vårdgivare ersätts med 500 kronor per läkarbesök medan det vid en vanlig fysisk vårdcentral kostar i snitt hela 1 700 kronor, det vill säga mer än tre gånger så mycket.

Annons
Annons

Digital vård har dessutom goda förutsättningar att visa statistik över vilka besvär som handläggs och vilka läkemedel som förskrivs. Med en bättre uppföljning av kvalitet och triage behövs varken onödiga misstankar eller detaljstyrning från regionerna. SKR:s studie visar att digitala vårdmöten resulterat i cirka 1400 olika diagnoser, och behandlarna möter allt från halsfluss till hudförändringar till psykisk ohälsa och astma. De vanligaste diagnoserna är samma som även toppar på en fysisk vårdcentral, därmed är det bevisligen inte fråga om någon ”bekvämlighetsvård”.

Att likt Hagströmer hävda att det är ett problem att patienterna inte vänder sig till 1177, visar på hur lätt det är att missförstå vad som är effektivt. Regioner spenderar årligen ungefär en miljard kronor på telefonsamtal till 1177 i en utformning där de flesta hänvisas till annan vård, som de i merparten av fallen måste hitta och boka själva och där berätta om sina symptom en gång till, till skillnad från digitala vårdgivare som ofta kan färdigbehandla patienten. Det är alltså direkt felaktigt att påstå att sjuksköterskan som svarar i telefon inte kostar samhället något. Den studie som Hagströmer refererar till visar faktiskt att vi som patienter är rätt bra på att själva avgöra när vi behöver vård och när vi därmed inte behöver kontakta 1177. Lösningen på vårdens resursproblem hittar vi snarare genom effektivare flöden till rätt vårdnivå, än genom att upprätta ytterligare ett kostsamt administrativt hinder som ska stänga patienterna ute. 

Vård ska vara både god och jämlik och vi ska värna våra gemensamma resurser, men vi löser det inte genom att resa hinder för patienterna. Vi bör istället utgå från behov och använda digitala lösningar för att effektivisera både flödena i vården och underlätta patientens vardag. Digital vård kan på ett effektivt sätt möta patienten och på grund av tillgängligheten kan besvär fångas upp i ett tidigt skede och frigöra tid inom den fysiska vården - som då kan prioritera patienter med större behov av ett fysiskt vårdmöte. 

Jonas Vig
vd Min Doktor
Tobias Niemi
Sverigechef KRY
Martin Lindman
vd Doktor.se

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons