Annons
Analys

Elisabet Andersson:Det krävs mycket mer än pepparkakor

Nyligen öppnade årets pepparkakshusutställning på Arkitekturmuseet. Men museet har svårt att få till vassare utställningar. När pepparkaksdoften försvunnit väntar namnbyte och nya direktiv.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Arkitektmuseets entré.

Foto: ANNIKA AF KLERCKERBild 1 av 1

Arkitektmuseets entré.

Foto: ANNIKA AF KLERCKERBild 1 av 1
Arkitektmuseets entré.
Arkitektmuseets entré. Foto: ANNIKA AF KLERCKER

I Paris invigdes för några år sedan ett stort arkitekturmuseum. I Köpenhamn byggs nya, spännande lokaler för Danskt Arkitekturcentrum.

I Stockholm finns ett Arkitekturmuseum på Skeppsholmen. Men här är framtiden fylld av frågetecken.

Arkitekturmuseet, som fyller 50 i år, genomgår en kris och känner sig inte älskat av någon.

Utställningarna får dåliga recensioner. Designvärlden är besviken. Arkitektkåren är missnöjd. Samarbetet med Moderna kärvar. Och regeringen ger museet underbetyg, och aviserar ett namnbyte.

Vad är problemet? Människors intresse för arkitektur och design har ”ökat markant”, enligt en promemoria från Kulturdepartementet. Ombyggnaden av Slussen, miljonprogrammets framtid och förtätningen av Stockholm engagerar många; det saknas sannerligen inte brännande frågor för ett arkitekturmuseum att ta tag i. Arkitekturmuseet har dessutom en historia av att debattera och ifrågasätta byggandet i Sverige.

Annons
Annons

Men museet på Skeppsholmen har numera svårt att hamna rätt. Den årliga pepparkakshusutställningen är förvisso alltid uppskattad, men i övrigt har museet inte plockat många poäng på senare år.

Sedan Arkitekturmuseet för några år sedan fick uppdraget att också visa form och design har missnöjet jäst.

”Oavsett mål – besökssiffror, kritik eller internationella jämförelser – kan utställningsverksamheten, med enstaka undantag, inte beskrivas som framgångsrik”, skriver Sveriges arkitekter i ett brev till kulturministern.

Nu har regeringen beslutat att Arkitekturmuseet, som varit ett statligt museum sedan 1978, ska byta namn. En meningslös åtgärd, enligt kritikerna – när det istället handlar om att utställningarna måste bli vassare.

I början av 2013 får vi veta vad namnet blir. En kvalificerad gissning är att ordet museum byts ut mot ”arena” eller ”center”. Ordet museum ger nämligen fel associationer.

Beslutet om namnbyte grundas på Kulturdepartementets promemoria om Arkitekturmuseet. Där kan man bland annat läsa att ”beteckningen museum kan signalera kvalitet och hög status”, medan andra ord ”som exempelvis center kan ge signaler om ett öppet och kreativt forum med en tvärsektoriell och interdepartemental framtoning”.

Paradoxalt nog lyfter promemorian fram privatägda Fotografiska
museet i Stockholm som en förebild. Fotografiska museet är en framgångsrik mötesplats, enligt promemorian. Trots namnet, alltså.

Det finns en del logiska kullerbyttor i Kulturdepartementets promemoria. Och kritikerna ser den som ett uttryck för en nonchalant hantering av Arkitekturmuseet – och frågor om design, arkitektur och stadsbyggnad –inom regeringen.

Annons
Annons

Samma kritik hördes när regeringen presenterade Lena Rahoult som museichef 2008. Arkitekturmuseet ligger vägg i vägg med Moderna, där regeringen brukar tillsätta chefer med akademisk förankring – Daniel Birnbaum är disputerad, Lars Nittve kom med en fil kand och undervisning på Stockholms universitet i bagaget. Men när Lena Rahoult klev in i huset på Skeppsholmen meddelade hon att hon saknade djupare teoretiska kunskaper om arkitektur och design.

Andra menar att museets problem inte handlar om ledningens kompetens, utan om ett alltför komplext och luddigt uppdrag. Regeringen har lagt nya uppdrag på museet – bland annat ska museet sedan några år också vara nationell plattform för form och design och agera mer myndighetsmässigt. Resultatet har varken blivit hackat eller malet.

Arkitekturmuseet – väl medvetet om kritiken – skriver på sin hemsida att man ”experimenterar” och prövar sig fram. Regeringen lovar å sin sida att snarast presentera tydligare instruktioner för vad man vill med museet. Museet har fått ökade anslag, och snart ska det också få stöd av Riksutställningar.

Men kanske bottnar problemet i att regeringen inte vill bygga det formmuseum som många efterfrågat i Stockholm. Lösningen har istället varit att låta Arkitekturmuseet ta hand om form och design. Designsverige är inte nöjt med resultatet. Samtidigt menar Arkitektursverige att arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor kommit i kläm.

Museiledningen å sin sida påpekar att det tar tid att införliva nya uppdrag och hitta en ny roll. Kanske är det orättvist att göra en utvärdering redan nu.

Andra har gett upp hoppet om museet, och menar att det bästa vore en sammanslagning med Moderna – en lösning à la Museum of modern art i New York, där allt ligger under samma chef, men med tydliga avdelningar för design och arkitektur. Då skulle museet få plocka ned skylten, utan att behöva förvandlas till arena eller center.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons