Annons

”Det skär i hjärtat när idrott prioriteras ned”

Foto: Henrik Isaksson/TT

Det är hög tid att vi avbryter nedmonteringen av föreningssverige och ökar antalet idrottsplatser. För idrotten, för samhället och för folkhälsan, skriver Robert Falck, ordförande för AIK Fotboll.

Under strecket
Publicerad
Foto: Jesper Zerman, Bildbyrån/AIK Fotboll

DEBATT | IDROTT

Mot bakgrund av nuvarande coronakris riskerar den för idrottssverige fundamentalt viktiga frågan om träningsmöjligheter för bredd- och ungdomsidrott att komma i skymundan. Det märks inte minst i fallet Boovallen. Ett rättsfall som utgör ett tydligt symptom på den bristande respekt och förståelse för idrottens samhällsviktiga funktion vi inom rörelsen tampas med. Det är hög tid att vi avbryter nedmonteringen av föreningssverige och ökar antalet idrottsplatser. För idrotten, för samhället och för folkhälsan.

Under 2017 uppmärksammades att grannar klagat på ljudnivån från fotbollsspelande ungdomar på Boovallen i Nacka öster om Stockholm. Detta ledde till beslut om att ljudnivån måste begränsas. Beslutet har fört med sig att fotbollsmatcher inte kunnat spelas kvällstid och att tiderna för träning starkt begränsats. Beslutet överklagades av Nacka kommun till högsta instans vilken planerar att behandla frågan i slutet av sommaren. Ett domslut som fastställer första instansens dom vore ett ytterligare dråpslag mot hela idrottssverige.

Annons
Annons

Idrotten har varit nedprioriterad i årtionden. Detta måste vändas innan det är för sent. Över hela landet vittnar lärare om svårighet med simundervisning på grund av att det inte finns tillräckligt med simhallar, möjligheten att utöva ridsport är i praktiken beroende av var man bor och hockeylag och konståkare trängs i allt för få ishallar. Möjligheten för våra barn och unga att testa och utöva olika idrotter är kraftigt eftersatt och det måste tas på största allvar. I politiken. I föreningslivet. I det allmänna samtalet.

Det skär i mitt hjärta när jag hör Sveriges Radio rapportera om att invånarna, unga som gamla, i min hemkommun Åtvidaberg måste ta sig till Linköping för att få simma och bada. Detta trots att det finns en simhall i Åtvidaberg. Denna har dock prioriterats bort av politikerna och hålls numera stängd av ekonomiska skäl. Ett kortsiktigt beslut som riskerar att slå hårt mot bygden över tid. På det sättet skapar vi varken nästa Sarah Sjöström, en välmående befolkning eller goda statsfinanser. Dessa går nämligen hand i hand.

De samhälleliga kostnaderna för ytterligare begränsningar i möjligheten för barn och ungdomar att idrotta skulle vara hiskeliga. Jag är ursprungligen från Östergötland, levde många år i Göteborg och utgår i dag från Stockholm. Överallt ser jag samma dystra trend. Köerna för att idrotta organiserat växer samtidigt som möjligheterna till spontanidrott minskar till följd av brist på anläggningar och träningstider. Sverige behöver fler idrottsplatser och möjligheter till rörelse i barn och ungas vardag – inte färre!

Annons
Annons
Foto: Jesper Zerman, Bildbyrån/AIK Fotboll

Fysisk aktivitet frisätter inte bara endorfiner som gör oss lyckligare i stunden. Idrotten är även en fantastisk arena för att bygga självkänsla, hjälpa den som har det tufft hemma eller i skolan, knyta vänskapsband och integrera människor från olika geografiska, etniska och klassmässiga bakgrunder. Och det är bara de sociala fördelarna. Enligt en undersökning från WHO rör sig åtta av tio barn för lite samtidigt som problemen med övervikt och fetma ökar i alla åldersgrupper. Detta drabbar inte bara den enskilde. Fetman kostar samhället 70 miljarder kronor per år i hälso- och sjukvårdskostnader och produktionsbortfall, enligt Folkhälsomyndigheten.

Jag är stolt över den verksamhet vi i AIK Fotboll bedriver för våra över 1 000 barn- och ungdomsspelare. Det är med glädje jag följer deras utveckling, som fotbollsspelare och som människor. Vad som gör mig mindre stolt är att vi har mer än lika många barn och ungdomar som står i kö för att spela fotboll hos oss. Barn och ungdomar som vill röra på sig och utvecklas men som vi tvingas säga nej till. Trots att vi har tillräckligt med utbildade ledare och en organisation stark nog att utbilda även dem. Detta är inte unikt för oss i AIK eller för fotbollen som sport. Idrotten har nedprioriterats i hela samhället och möjligheten till idrottande har minskat kraftigt. Detta trots att det har bevisat mycket positiva effekter både för individen och för samhället.

Det gör mig beklämd och ledsen att idrotten inte värderas i högre utsträckning, något som blivit plågsamt tydligt i fallet Boovallen. Det är hög tid att vi diskuterar dessa frågor långsiktigt. En diskussion som borde ha väckts av regeringen Löfven, med ansvarig minister Amanda Lind i spetsen, och Riksidrottsförbundet med ordförande Björn Eriksson. Så har inte skett. Denna viktiga fråga har ignorerats medan situationen blivit värre.

Som start för diskussion om hur vi ska återuppbygga det svenska föreningslivet så snart krisen är över föreslår jag följande långsiktiga åtgärder:

  • En nationell strategi för ökad rörelse och minskat stillasittande bland barn och ungdomar.
  • En nationell målsättning om minst 30 idrottsanläggningar per 100 000 invånare i alla Sveriges kommuner senast år 2030.
  • En minister med renodlat ansvar för idrottsfrågor.

Breddidrotten är hotad över hela Sverige och de röster som uppmärksammat detta har förvisso varit högljudda men inte tillräckligt många. Och frågan tas inte på tillräckligt allvar från politiskt håll. En ytterligare inskränkning vore ett hårt slag mot det redan nedmonterade föreningslivet. En fortsatt nedprioritering är potentiellt förödande för folkhälsan och för samhällsekonomin. Det måste tas på allvar.

Foto: Jesper Zerman, Bildbyrån/AIK Fotboll

Robert Falck
ordförande, AIK Fotboll, före detta generalsekreterare, Svenska Ishockeyförbundet, före detta kommundirektör, Sundbyberg, före detta ordförande, Korpen Östergötland

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons