Experter menar att USA:s president Donald Trump har fått större frihetsgrader i Mellanöstern på grund av landets kraftigt ökade oljeproduktion.
Experter menar att USA:s president Donald Trump har fått större frihetsgrader i Mellanöstern på grund av landets kraftigt ökade oljeproduktion. Foto: Gary Kazanjian /AP

Det svarta guldets glansdagar är räknade

En revolution pågår på världens oljemarknad. På bara några år har USA blivit världens största oljeproducent. Det har ökat USA:s frihetsgrader i Mellanöstern och gjort livet svårare för oljekartellen OPEC.

Publicerad

Det nya året hade knappt börjat. Då beordrade USA:s president en drönarattack som dödade Irans högsta general. Oljepriset sköt genast höjden. Oron var att ett regelrätt krig skulle kunna slå ut viktiga delar av Mellanösterns oljeproduktion.

Kritiken mot Donald Trump var stenhård både utomlands och på hemmaplan. Hur kunde han riskera stabiliteten i Mellanöstern som står för så mycket av världens oljeproduktion?

Svaret kan ligga i att USA inte längre är lika beroende av olja från Mellanöstern.

Bjarne Schieldrop, chef för SEB:s råvaruanalys, pekar på att USA:s egen oljeproduktion har ökat kraftigt. Samtidigt har USA:s oljeimport från Mellanöstern minskat.

– USA hade vägt argumenten för eller emot att göra så här mycket noggrannare om de hade importerat fem-sex miljoner fat från Mellanöstern varje dag, säger Bjarne Schieldrop.

Thina Saltvedt, chefsanalytiker på Nordea, är inne på samma linje. USA:s kritik mot Saudiarabien efter mordet på journalisten Jamal Khashoggi hade sannolikt inte blivit lika stark om USA hade varit varit lika beroende av olja från Mellanöstern som för några år sedan, tror hon.

– Ju mindre USA är beroende av saudiarabisk olja desto mer press kan de lägga på Saudiarabien politiskt, säger Thina Saltvedt.

USA har de senaste tio åren mer än dubblerat sin oljeproduktion och satte nyligen nytt rekord för hur mycket ett land har lyckats öka sin oljeproduktion under ett enskilt år.

Thina Saltvedt, chefsanalytiker på Nordea, är en av Norges främsta oljeexperter.
Thina Saltvedt, chefsanalytiker på Nordea, är en av Norges främsta oljeexperter. Foto: Berit Roald/TT
Annons

Skälet stavas de senaste årens revolution inom USA:s skifferoljeindustri. Skifferolja utvinns ur skifferlager långt under jordens yta. Att den växt så snabbt beror på att det tar bara mellan tre och arton månader för en ny fyndighet att börja producera olja. Det ska jämföras med de fem till sju år som det tar för en fyndighet i havet att bli produktiv.

Skifferoljan har gjort USA till världens största oljeproducent, tätt följt av Saudiarabien och Ryssland, visar British Petroleums Statistical Review of World Energy 2019. Landet producerar nu sexton procent av världens olja.

Men trots att USA den senaste tiden stundtals producerat mer olja än landet konsumerar fortsätter man att importera olja från Mellanöstern, nästan allt från Saudiarabien och Irak. Det beror på att många av landets raffinaderier inte är rustade för att processa den lätta skifferoljan.

– Om du lägger lätt olja i raffinaderier som använder tung olja så kan det skapa problem, säger Thina Saltvedt.

Även om USA fortsätter att importera olja från Mellanöstern betyder landets ökade utvinning av skifferolja att makten bland de så kallade OPEC-länderna har minskat, menar Thina Saltvedt. OPEC:s viktigaste medlemmar finns i Mellanöstern.

Annons

OPEC:s fjorton medlemmar – med Saudiarabien i spetsen – försöker löpande kontrollera priset på olja genom att bestämma hur mycket de ska producera. Det har blivit allt svårare i takt med att kartellens marknadsandel har minskat.

OPEC:s makt var störst i början av 70-talet, då man producerade mer än hälften av världens olja. Sedan dess har dock OPEC:s marknadsandel fallit och kartellen producerar i dag bara en dryg tredjedel av världens olja.

Det beror bland annat på att USA för några år sedan ändrade en lag som länge förbjöd all försäljning av olja till andra länder. Sedan dess har landet klättrat snabbt på listan över världens största oljeexportörer och väntas inom några år att inta andraplatsen – bakom Saudiarabien.

USA:s sanktioner mot OPEC-medlemmarna Iran och Venezuela, har också lett till att kartellens samlade oljeutbud till marknaden har minskat på senare tid. Samtidigt har länder som Kanada, Norge och Brasilien blivit allt större spelare på oljemarknaden, och ingen av dem är medlemmar i OPEC.

Helge André Martinsen, oljeanalytiker på DNB Markets i Oslo, tror at oljepriset kommer att hålla sig kring dagens nivåer kommande år.
Helge André Martinsen, oljeanalytiker på DNB Markets i Oslo, tror at oljepriset kommer att hålla sig kring dagens nivåer kommande år. Foto: DNB
Annons

Oron för att tappa marknadsandelar gjorde att Saudiarabien fortsatte att pumpa ut stora mängder olja på marknaden under 2014 trots att USA ökade sin produktion av skifferolja. Resultatet blev att oljepriset föll som en sten under 2014 och 2015.

Tanken var att prisfallet skulle göra det olönsamt för amerikanska oljebolag att borra efter skifferolja, som är dyrare att producera än oljan i till exempel Saudiarabien. Men strategin misslyckades.

– Oljepriset föll och föll men skifferindustrin klarade att anpassa sig. De blev mycket mer effektiva och skar i kostnaderna. Så det var egentligen OPEC-länderna som drabbades värst eftersom de inte längre tjänade lika mycket per fat som de hade gjort tidigare, säger Helge André Martinsen, oljeanalytiker på DNB Markets i Oslo.

Många OPEC-länder är beroende av ett högt oljepris för kunna balansera sina statsbudgetar. IMF uppskattar till exempel att Saudiarabien behöver ett oljepris på 80–85 dollar fatet för att balansera in budget, jämfört med dagens pris på drygt 60 dollar.

Annons

Saudiarabiens misslyckade försök att sänka den amerikanska skifferindustrin ledde till att OPEC började se sig runt efter andra möjligheter att öka sin makt. För tre år sedan gick organisationen därför samman med tio andra oljeproducenter med Ryssland i spetsen och bildade den så kallade Wien-gruppen, eller OPEC+.

– Det var ett erkännande att det inte klarade att knäcka skifferindustrin genom att sänka oljepriset och en aktion för att öka OPEC:s makt, säger Helge André Martinsen.

Tillsammans har OPEC+ minskat oljeproduktionen de senaste åren för att pressa upp priset. Den taktiken har lönat sig. Sedan 2016 har oljepriset dubblats och ligger som sagt idag på drygt 60 dollar fatet. Det är ändå långt ifrån rekordnivån från 2008. Då toppade på oljepriset 147 dollar fatet efter flera år av stigande efterfrågan från ett växande Kina.

Investerare driver den här förändringen och de inkluderar inte bara pensionsbolag och privatpersoner men också oljebolagen själva.

Enligt Nadia Martin Wiggen kommer Saudiarabien att göra allt för att undvika att priset faller under 60 dollar. Men världens största oljeexportör är samtidigt högst medveten om att oljans roll i världsekonomin kommer att minska de närmsta åren.

Annons

Enligt henne är den snabba framväxten av förnybar energi ett stort problem för OPEC-länderna. Wiggens spår att förnybar energiproduktion kommer att växa med drygt sex procent per år de närmsta tjugo åren jämfört med olja som efter efter några år av fortsatt tillväxt kommer att börja falla.

Skälet till den förnybara energins snabba tillväxt är att kostnaden för grön teknologi har minskat kraftigt bara de senaste sex åren. Nadia Martin Wiggen spår att efterfrågan på olja kommer att toppa runt 2026 för att sedan gradvis dala.

– Det kan hända tidigare. Det kan hända senare. Men investerare driver den här förändringen och de inkluderar inte bara pensionsbolag och privatpersoner men också oljebolagen själva. De investerar i infrastruktur för att förse samhället med mer förnybar energi, säger Nadia Martin Wiggen.

Nadia Martin Wiggen, oljeanalytiker på Pareto Securities, spår att efterfrågan på olja kommer att toppa on några år.
Nadia Martin Wiggen, oljeanalytiker på Pareto Securities, spår att efterfrågan på olja kommer att toppa on några år. Foto: Jon Skille Amundsen
Annons

I dag är oljan världens mest exporterade vara, och drygt hälften används som drivmedel till bilar, båtar och flyg. Det betyder att efterfrågan på olja kommer att minska i takt med att fler börjar att köra elbilar. I Kina har staten som mål att runt en fjärdedel av alla nya bilar som säljs 2025 ska vara elbilar.

– Den här gröna omställningen är spännande men olja och gas kommer fortsätta att vara viktiga delar i världens energimix, säger Nadia Martin Wiggen.

Hon spår att en dryg tredjedel av energin kommer att komma från förnybara källor 2040. Olja och gas kommer att stå för drygt fyrtio procent, jämfört med dagens nästan sextio procent.

Världens fortsatta oljeberoende kommer betyda att priset per fat kommer fortsätta att ligga runt dagens nivåer de närmsta tio åren, enligt Wiggen.

Nordeas Thina Saltvedt är dock pessimistisk kring oljepriset framtid. Hon spår att oljepriset faller de närmsta tjugo åren eftersom de globala klimatmålen kommer att minska efterfrågan på olja.

Mohammed bin Salman, Saudiarabiens kronprins, hoppas kunna diversifiera landets ekonomi bort ifrån olja.
Mohammed bin Salman, Saudiarabiens kronprins, hoppas kunna diversifiera landets ekonomi bort ifrån olja. Foto: Francois Mori/AP

Faktum är att ett stort oljeprisfall kan slå hårt också mot den amerikanska oljeindustrin. Anledningen är att USA:s skifferolja fortfarande är betydligt dyrare att producera än den betydligt mer lättåtkomliga oljan i Mellanöstern. Amerikansk olja slås därför ut snabbare, vid ett långvarigt prisfall.

– I takt med att du reducerar förbrukningen så är det de som kan producera den billigaste oljan som kommer att producera den sista oljan. Jag räknar med att oljepriset kommer falla framöver, inte stiga, säger Thina Saltvedt.

– Men det är klart att det kan komma kortare perioder då priserna kan stiga temporärt på grund av konflikter eller om nya oljeprojekt bromsar upp snabbare än oljekonsumtionen faller.

Thina Saltvedt, chefsanalytiker på Nordea, är en av Norges främsta oljeexperter.

Foto: Berit Roald/TTBild 1 av 4

Helge André Martinsen, oljeanalytiker på DNB Markets i Oslo, tror at oljepriset kommer att hålla sig kring dagens nivåer kommande år.

Foto: DNBBild 2 av 4

Nadia Martin Wiggen, oljeanalytiker på Pareto Securities, spår att efterfrågan på olja kommer att toppa on några år.

Foto: Jon Skille AmundsenBild 3 av 4

Mohammed bin Salman, Saudiarabiens kronprins, hoppas kunna diversifiera landets ekonomi bort ifrån olja.

Foto: Francois Mori/APBild 4 av 4