Annons

Per Gudmundson:Detta kan liberaler väntas få

Tryckimpregnerad trall.
Tryckimpregnerad trall. Foto: Hasse Holmberg
Under strecket
Publicerad

Ledare | Regeringsförklaring

I morgon måndag föredrar statsminister Stefan Löfven regeringsförklaringen. Något nyliberalt skifte är inte att vänta, trots de många intressanta punkterna i den röd-grön-blå regeringsöverenskommelsen.

Mycket dröjer tills nästa regeringsförklaring i höst. Däribland värnskatten, som ska bort i inledningen av 2020, och skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare, som ska vara undanröjd samma år. Höjt Rut-avdrag kan väntas 2021, liksom reformering av Arbetsförmedlingen och Las. Flexicurity ska införas år 2022. Innan dess hinner det bli många regeringskriser.

Vad Löfven kan nämna är förstås att regeringen fortsätter på den inslagna vägen med så kallad grön skatteväxling, där målet på sikt nu är att den ska omsluta minst femton miljarder kronor. Bidragen till kommuner och landsting är också garanterade, i jämn takt över mandatperioden. Förstärkningen av Försvarsmaktens anslag går vidare, enligt riksdagens budgetbeslut 2018.

I migrationspolitiken förlängs den tillfälliga lagen två år. Samtidigt ökas dock invandringen i och med att så kallade alternativt skyddsbehövande migranter ges samma rätt till familjeåterförening – och respit från försörjningskrav – som verkliga flyktingar.

Omedelbara reformer för jobb, skola eller frihet är få. Kraven på kollektivavtal för nystartsjobb tas bort våren 2019, enligt överenskommelsen med mittpartierna. Skolverket ska få uppdrag att ta fram riktlinjer för hur lärarna ska kunna avlastas av assistenter och andra yrkesgrupper.

Som den liberala kronan på verket införs också en bygglovsbefrielse för altaner.

Nya ministernamn lär det dock bli. Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) och migrationsminister Helene Fritzon (S) är toppkandidater i EU-parlamentsvalet och behöver ersättas. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) ska sluta som språkrör, och lämnar kanske också statsrådsposten. Hur stolarna ska fyllas är långt ifrån givet. De gröna tappade en tredjedel av väljarna i höstas, och utgör nu en betydligt mindre del av regeringsunderlaget än tidigare. Ett MP med fyra statsråd snarare än fem vore rimligt. Tre också, men det är väl att hoppas för mycket.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons