Annons

”Ska jag betala underhåll till ex – fast vi ej har barn?”

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén Foto: Caroline Elander Knip reder ut vad som gäller efter skilsmässan.

Paret skrev inget äktenskapsförord innan giftermålet. SvD:s familjeadvokat Caroline Elander Knip reder ut hur tillgångarna ska fördelas och vad som krävs för att ena parten ska ha rätt till underhåll efter skilsmässan.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Jag och min fru har efter bara ett drygt års äktenskap kommit fram till att vi ska skiljas. Vi var sambos i ett knappt år innan bröllopet om det är av någon betydelse. Vi talade om att skriva ett äktenskapsförord men det blev tyvärr aldrig riktigt av. Vi har inte några barn tillsammans.

Vi har börjat prata om hur vi ska sköta det ekonomiska. Till saken hör att jag har en betydligt högre lön än min fru och också långt mer tillgångar med mig in i förhållandet. Min fru menar nu att allt ska delas med hälften var mellan oss och hon vill också ha ett framtida underhåll från mig så att hon kan fortsätta leva gott. Jag vill såklart inte ge henne mer än vad hon faktiskt har rätt till och har för mig att man inte brukar betala underhåll till sitt ex.

Vem av oss har rätt?

Caroline Elander Knip: Huvudregeln vid en bodelning är att all makarnas egendom som inte är enskild egendom ska fördelas mellan dem med hälften vardera. Egendom kan vara enskild på grund av att någon av makarna har ärvt egendom eller fått egendom i gåva med en föreskrift om att den ska vara enskild. Vid en bodelning är det makarnas respektive tillgångar och skulder den dag som ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten som är avgörande.

Annons
Annons

Enligt lagen finns det dock en möjlighet att frångå denna huvudregel och begära det som inom juridiken kallas jämkning. Detta kan ge resultatet att egendomen ska fördelas på ett annat sätt om en likadelning enligt huvudregeln hade blivit oskälig bland annat med hänsyn till äktenskapets längd och makarnas ekonomiska förhållanden.

Grundtanken med regeln är att det inte ska gå att på kort tid gifta sig rikt mot den mer förmögne makens vilja. Genom att begära jämkning kan den mer förmögne få behålla mer av sina tillgångar i bodelningen.

Vad som menas med äktenskapets längd framgår inte av lag men i praxis har det utarbetats en princip som kallas för ”giftorättstrappan”. Den innebär att den bodelningsbara egendomen först efter fem års samboende och äktenskap ska delas lika mellan makarna. Observera att dessa fem år baseras både på den tid som äktenskapet varat och den tid som makarna levt som samboende dessförinnan.

Har man som i ert fall varit sambor i ett år och gifta i ett år kan man begära jämkning och med hänvisning till giftorättstrappan göra gällande att endast 2/5 eller 40 % av era respektive tillgångar ska delas lika. Resterande del av tillgångarna behåller respektive make.

Huvudregeln är att från och med den dag som ansökan om äktenskapsskillnad registreras hos tingsrätten så bryts din och frus ekonomiska förbindelse och efter domen på äktenskapsskillnad även er ekonomiska omsorgsplikt. Från och med då ska ni stå för er egen försörjning.

Det finns enligt lag möjlighet för din fru att begära att du ska utge ett underhåll till henne för tiden efter ert äktenskap. I praktiken tillämpas dock regeln mycket sällan och endast om det finns synnerliga skäl. 

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons