Annons

Diabeteslarm i världen – men Sverige mot strömmen

I världen blir diabetes allt mer vanligt men i Sverige har ökningen planat ut. En stor anledning är att man blivit bättre på att testa personer i riskgrupper.

– Genom att upptäcka vilka som riskerar att få diabetes typ 2 tidigt har vi möjlighet att få dem att ändra livsstil, säger professor Kerstin Brismar.

Under strecket
Publicerad

Genom att tidigt testa de som tillhör riskgrupper har man blivit bättre på att upptäcka de som riskerar att få diabetes typ 2.

Foto: Vidar Ruud/NSB Scanpix Bild 1 av 2

"Upptäcker man anlagen tidigt ökar också möjligheten att stoppa den. Vi har sett att chanserna för att inte utveckla diabetes typ 2 genom att förändra livsstil är stor" säger professor Kerstin Brismar.

Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 2 av 2

Genom att tidigt testa de som tillhör riskgrupper har man blivit bättre på att upptäcka de som riskerar att få diabetes typ 2.

Foto: Vidar Ruud/NSB Scanpix Bild 1 av 1
Genom att tidigt testa de som tillhör riskgrupper har man blivit bättre på att upptäcka de som riskerar att få diabetes typ 2.
Genom att tidigt testa de som tillhör riskgrupper har man blivit bättre på att upptäcka de som riskerar att få diabetes typ 2. Foto: Vidar Ruud/NSB Scanpix

Antalet vuxna med diabetes har i världen ökat från 108 miljoner år 1980 till 422 miljoner 2014. Även om man tar hänsyn till befolkningsökningen så är det en fördubbling. Enligt WHO:s hälsorapport för 2016 har cirka 8,5 procent av världens vuxna befolkning nu diabetes, de allra flesta typ 2.

Diabetes typ 2 är, till skillnad mot typ 1, livsstilsrelaterad. Forskning visar att övervikt i kombination med anlag ofta ligger bakom att sjukdomen bryter ut. Vid typ 2 räcker inte mängden insulin till kroppens behov. Diabetes typ 1 är istället en autoimmun sjukdom där kroppens egna produktion av insulin i princip upphört.

Upptäcker man anlagen tidigt ökar också möjligheten att stoppa den

I Sverige har runt fem procent av befolkningen diabetes. Av dessa utgör de med typ 2, 85 till 90 procent. Jämfört med andra länder har Sverige en mycket liten ökning av sjukdomen.

Annons
Annons

"Upptäcker man anlagen tidigt ökar också möjligheten att stoppa den. Vi har sett att chanserna för att inte utveckla diabetes typ 2 genom att förändra livsstil är stor" säger professor Kerstin Brismar.

Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 1 av 1

– Läkare på vårdcentraler runt om i landet har blivit bättre på att ta blodprov på dem som man anser höra till riskgruppen, säger Stefan Jansson, läkare och ledamot i Nationella Programrådet för diabetes.

Den lilla ökning som vi kan se, menar han, beror på att sjukdomen är vanligare hos äldre, det flesta insjuknar efter 60 års ålder, och vi har en befolkning som lever allt längre med sin sjukdom. Samtidigt är prognosen att en av tre till fyra har diabetes utan att veta om det.

Att upptäcka sjukdomen på tidigt stadium, eller till och med innan den bryter ut, kan vara avgörande för att undvika följdsjukdomar, men också dödlighet.

"Upptäcker man anlagen tidigt ökar också möjligheten att stoppa den. Vi har sett att chanserna för att inte utveckla diabetes typ 2 genom att förändra livsstil är stor" säger professor Kerstin Brismar.
"Upptäcker man anlagen tidigt ökar också möjligheten att stoppa den. Vi har sett att chanserna för att inte utveckla diabetes typ 2 genom att förändra livsstil är stor" säger professor Kerstin Brismar. Foto: Claudio Bresciani/TT

Under våren 2017 påbörjar Kerstin Brismar, professor i diabetesforskning vid Karolinska institutet, en studie där människor i riskgruppen för diabetes typ 2 screenas för att upptäcka om de eventuellt har anlag för sjudomen.

Screeningen, som sker genom ett frågeformulär och ett blodprov, ger information om insulinresistens (vilket innebär ökat insulinbehov) och mycket hög risk att utveckla typ 2 diabetes och därmed möjlighet att förebygga sjukdomen innan den ger några symptom. Den som löper risk att utveckla diabetes typ 2 har ofta släktingar med diabetes, och/eller högt blodtryck, bukfetma, samt lever ett stressigt och inte helt igenom hälsosamt liv.

Annons
Annons

– Upptäcker man anlagen tidigt ökar också möjligheten att stoppa den. Vi har sett att chanserna för att inte utveckla diabetes typ 2 genom att förändra livsstil är stor, säger Kerstin Brismar.

Ökad vardagsmotion, omläggning av kosten och rökstopp är tre viktiga faktorer. Att stressa mindre är också viktigt för att förebygga diabetes. Enligt Kerstin Brismar behöver förändringen inte vara så dramatisk.

– Den som lyckas gå ner fem kilo och som rör på sig mer har mycket att hämta.

Kostnaden för diabetes är i Sverige, sedan 2005, cirka elva miljarder kronor per år. Kerstin Brismar hoppas att man i framtiden ska ha möjlighet att screena alla inom riskgruppen.

– Det är ingen idé att screena hela befolkningen, det skulle kosta mer än vad det skulle ge, men om man undersöker riskgrupperna har man mycket att vinna.

Prognosen har fördubblats på bara några år, det är mycket oroväckande

I hela världen uppskattar man att nästan hälften av de med diabetes lever utan konstaterad diagnos. Och man tror att sjukdomen kommer att fortsätta öka, som mest i länder i Afrika och sydöstra Asien. Enligt International Diabetes Federation kan antalet människor i världen med diabetes år 2040 vara 642 miljoner vilket innebär stora kostnader för medicin och vård.

– Prognosen har fördubblats på bara några år, det är mycket oroväckande, säger Kerstin Brismar.

I Kina levde runt en procent med diabetes på 1980-talet, i dag är motsvarande siffra 12 procent. Även i Indien och i många länder i Afrika är ökningen stor. Enligt Kerstin Brismar beror det till stor del på förändrad livstil. Att många i dessa länder har fått det bättre, de äter mer västerländsk kost och rör på sig mindre.

I flera länder försöker man påverka utvecklingen med information om riskfaktorer för diabetes särskilt betydelsen av stort intag av läsk, söta drycker i unga år.

– I Kina jobbar man nu nationellt med informationskampanjer om vikten av att äta bra. Men det är också viktigt att på nationell nivå identifiera riskpatienter, säger Kerstin Brismar.

– Förutom bra kostvanor är det även viktigt att ge möjlighet till fysiskt aktivitet I vissa skolor i Kalifornien, USA, har man idrott i skolan minst 30 minuter per dag, det borde fler tar efter, tillägger Kerstin Brismar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons