Annons

”Efterlängtat” digitalt register kan införas

Digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) och socialminister Lena Hallengren (S).
Digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) och socialminister Lena Hallengren (S). Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Bort med gula vaccinationskort och in med digitala vaccinationsregister som håller reda på vilket skydd man har. Det är målet med den snabbutredning som regeringen nu har tillsatt.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

”Ingen utomstående ska felaktigt kunna gå in och få tag i uppgifterna, det är en självklarhet”, säger Anders Ygeman.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 2

Patientintegriteten är en knäckfråga för det nya vaccinregistret.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 2 av 2

– Vi hoppas få till det väldigt snart, förhoppningsvis inom två år om inte förstudien visar på några väldigt svåra integritetsfrågor, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman (S).

Systemet med de gula papperskorten verkar ha gjort sitt. De är svåra att hålla reda på och är oftast ofullständiga eftersom många går till olika vaccinationsställen. Någon övergripande lista på alla vaccin man tagit och när, går inte att få fram. Man får heller ingen förvarning om när ett vaccin behöver fyllas på.

– För oss som reser mycket är det efterlängtat, men också för alla barnfamiljer som behöver hålla reda på att barnen får alla vaccinationer vid rätt tillfällen. Det är ju inte minst viktigt för att säkra skyddet mot mässling, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Förutom rent praktiska fördelar med ett personligt digitalt vaccinationsregister kan man också minimera risken för under- och övervaccinering.

– Folk kommer inte ihåg vad man tagit för sprutor eller hittar inte sina kort och då är det lätt att man tar en extra dos för säkerhets skull. Man får i sig vaccin som man egentligen inte behöver, säger Anders Ygeman.

Annons
Annons

”Ingen utomstående ska felaktigt kunna gå in och få tag i uppgifterna, det är en självklarhet”, säger Anders Ygeman.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1

Datan ska inte kunna skyfflas ut hur om helst, därför är de etiska frågorna så viktiga.

Det nya digitala registret ska vara obligatoriskt och ge en samlad och enhetlig vaccinationshistorik. Men exakt hur det ska fungera är inte klart, kanske som en bilaga till patientjournalen eller liknande. Det tekniskt knepiga är ju att samla in stora mängder data från många olika vårdgivare, både offentliga och privata.

”Ingen utomstående ska felaktigt kunna gå in och få tag i uppgifterna, det är en självklarhet”, säger Anders Ygeman.
”Ingen utomstående ska felaktigt kunna gå in och få tag i uppgifterna, det är en självklarhet”, säger Anders Ygeman. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

– Poängen är att det ska vara lättillgängligt för alla att använda men också fungera bra inom sjukvården. Att man snabbt kan se om man har ett bra skydd mot stelkramp om man blivit biten av en hund eller så, säger Lena Hallengren.

Knäckfrågan är patientintegriteten. Hur man säkrar att informationen inte hamnar i orätta händer.

Vi kan få en historik som gör att vi kan hitta helt nya behandlingsmetoder.

– Det handlar om vem som äger datauppgifterna och på vilka sätt man delar med sig av informationen mellan vårdgivarna. Ingen utomstående ska felaktigt kunna gå in och få tag i uppgifterna, det är en självklarhet, men det är också viktigt att hålla koll på ekonomiska intressen som finns bakom forskning som vill samla in den här typen av datauppgifter. Datan ska inte kunna skyfflas ut hur om helst, därför är de etiska frågorna så viktiga, säger Anders Ygeman.

Annons
Annons

Patientintegriteten är en knäckfråga för det nya vaccinregistret.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1

Sverige anses ha ett bra integritetsskydd jämfört med många andra länder. Men det utgår från att data finns i pappersdokument.

Patientintegriteten är en knäckfråga för det nya vaccinregistret.
Patientintegriteten är en knäckfråga för det nya vaccinregistret. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

– Det kan ju finnas lagstiftning som behöver ändras så att det finns samma skydd i det digitala. Vi har också tillsatt en utredning för att reda ut integritetsfrågorna ordentligt. Vi behöver gå till botten med det så att vi sedan kan gå vidare med att digitalisera alla typer av patientinformation.

Samtidigt finns enorma vinster för enskilda och för sjukvården om man kan använda patientdata rationellt, säger Anders Ygeman.

– Det ska finnas ett jättestarkt skydd för data som du vill behålla helt för dig själv. Men annan data måste kunna samlas in och avidentifieras. Om vi gör det för hela befolkningen kan vi få en historik som gör att vi kan hitta helt nya behandlingsmetoder, kanske behandlingar som kan sättas in innan man själv ens har märkt av symtomen. I det läget vill vi inte ha brister i lagstiftningen som gör att vi inte kan utveckla de absolut bästa behandlingsmetoderna.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons