Annons

Catarina Kärkkäinen:Dödsstraff för korruption?

Foto: LEIF R JANSSON/TT

Snart fattar Högsta domstolen beslut om utlämning av en tidigare kinesisk tjänsteman till Kina.

Under strecket
Publicerad

Han hölls i en madrasserad cell och fick varken se solen eller sova ordentligt. Han kunde vakna upp mitt i natten av att ett tiotal män stod och stirrade på honom. De hårda förhören, fastspänd i tortyrredskapet tigerbänk som fungerar som ett skruvstäd, pågick mellan fyra och sex timmar varje dag.

”Själv misshandlades jag aldrig fysiskt, men efter någon vecka kunde jag höra hur någon fick rejält med stryk på våningen ovanför där min flickvän hölls. I efterhand fick jag reda på att det var en kollega som misshandlades tills han gick med på att avfärda mig som spion.”

Det sade människorättsaktivisten Peter Dahlin till Amnesty 2017 om sin tid i kinesiskt fängelse. ”De sade att min flickvän mådde bra, men underförstått också att hennes öde berodde på min samarbetsvilja.”

Så agerar inte en rättsstat. Dahlin, varandes svensk medborgare och med försämrat hälsotillstånd, slapp efter tre veckor och en framtvingad offentlig bekännelse undan fängelset och utvisades ur landet. I går vittnade han i Högsta domstolen i prövningen av huruvida Sverige ska lämna ut en tidigare kinesisk tjänsteman till Kina.

Annons
Annons

Mannen sitter häktad i Sverige sedan nästan ett år tillbaka. Kinesiska myndigheter anklagar honom för korruption genom förskingring och har begärt honom utlämnad till landet. Mannen själv nekar till brott och hävdar att han jagas på grund av sitt motstånd mot kommunistpartiet.

Han säger att han deltog i studentdemonstrationerna på Himmelska fridens torg år 1989, och att han har engagerat sig i China Democracy Party.

Riksåklagaren skriver i sitt yttrande att mannen i fråga är misstänkt på sannolika skäl. Det är dock inte vad Högsta domstolen ska ta ställning till – utan huruvida Sverige kan lämna ut honom till Kina. Om domstolen inte finner hinder enligt utlämningslagen avgörs frågan av regeringen.

I yttrandet skriver riksåklagaren: För det fall kinesiska myndigheter i utlämningsärendet lämnar godtagbara garantier till den svenska regeringen om att [personen i fråga] inte kommer att straffas med döden kommer att tillförsäkras en rättvis rättegång, inklusive rätten till ett effektivt försvar, ett skydd mot tortyr och annan omänsklig behandling [...] torde det inte finnas hinder enligt Europakonventionen mot att utlämna honom.

Sådana garantier kan den kinesiska staten inte ge. De garantier som den kinesiska staten ger är värda mindre än pappret de är skrivna på. Om det är någonting som faktiskt kan garanteras är det att den anklagade mannen löper stor risk att straffas med döden, att han inte kommer att få en rättvis rättegång och att han kommer att utsättas för tortyr.

Det finns ingen rättsstat att tala om i Kina. Rättsväsendet är underställt kommunistpartiets vilja. Om lagen står i vägen för den viljan ändras lagen – det är rule by law, men inte rule of law. Under president Xi Jinping har kontrollen och förtrycket ökat. Människorättsorganisationer bedömer att cirka 2 000 personer om året avrättas. ”Det är som att lämna ut någon till Hamas eller IS”, som Peter Dahlin uttryckte det till DN (17/6).

Tidigare i år besökte en kinesisk polisdelegation mannen i häktet. Mannens advokat, Henrik Olsson Lilja, hävdar att poliserna då visat videofilmer för den misstänkte – filmer som han tror innehåller vädjanden från anhöriga om att han ska återvända till Kina. Det är en metod som har använts för att få andra korruptionsmisstänkta att överlämna sig.

Poliserna ska även ha tagit fotografier av mannen för att visa upp som propaganda i statstelevisionen. Det är talande för vilket slags land det är vi har att göra med. I Kina är mannen i praktiken redan dömd.

Högsta domstolen lär fatta rätt beslut, och förhoppningsvis blir det vägledande för hur resten av Europa agerar. Här dömer vi inte människor utan rättegång, och vi straffar dem inte med vare sig tortyr eller döden.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons