Annons

”Dotterns ex vägrar bodelning – vad kan göras?”

En bodelning efter ett äktenskap ska ske enligt lag. Om en av parterna trilskas finns det alternativ för att driva igenom processen ändå. Caroline Elander, SvD:s expert inom familjerätt och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Min sambo lånade ut pengar till sin dotter och hennes make när de köpte lägenhet. Efter en tid skänkte de lägenheten till min sambo och upprättade gåvobrev. Min sambo är därmed nu ägare av lägenheten. Cirka ett år senare genomgick dottern och hennes make skilsmässa.

Då han är utländsk medborgare har han flyttat tillbaka till sitt hemland. Ingen bodelning har upprättats ännu. Dottern vill få allt klart men han vägrar skriva under bodelning då han i efterhand har ångrat att de gav bort lägenheten och vill ha dess halva värde.

Kan dottern genomföra bodelning utan hans deltagande?

Annons

Caroline Elander: När ett äktenskap upphör på grund av äktenskapsskillnad eller dödsfall ska det enligt lag ske en fördelning av makarnas egendom, en så kallad bodelning. Detta är ett krav enligt lagen och inget som en av makarna kan motsätta sig. Det ska även tas i beaktande att det inte finns någon yttersta tidsgräns för makarna att begära bodelning. Det går att göra så även om det har passerat flera år sedan skilsmässan.

Båda makarna får betala kostnaderna.

Det vanligaste är att makarna kommer överens om bodelningen och att de undertecknar ett avtal där överenskommelsen framgår. I vissa fall, liksom i din sambos dotters fall, kommer de före detta makarna dock inte överens. Detta brukar lösas genom att en make kontaktar ett juridiskt ombud som skriver ett brev till den trilskande maken. Vägrar denne ändå att samarbeta så finns det en möjlighet att hos tingsrätten ansöka om att utse en så kallad bodelningsförrättare.

Bodelningsförrättarens uppdrag är att reda ut vilka tillgångar som ska ingå i bodelningen och därefter att försöka få de före detta makarna att komma överens om bodelningen. Går inte detta har bodelningsförrättaren en möjlighet att fatta ett beslut om bodelningen. Bodelningsförrättaren bestämmer således vilken egendom som ska tilldelas vem i bodelningen eller, som i sin sambos dotters fall, om den bortgivna lägenheten ska ingå i bodelningen eller inte. Detta bodelningsbeslut kan, om någon av eller båda av makarna, är missnöjda med detsamma överklagas till tingsrätten.

Om ni finner detta lönlöst rekommenderar att ansöka om en bodelningsförrättare.

Att ha i beaktande är dock att det är båda makarna som får betala för bodelningsförrättarens kostnader. De är så kallat solidariskt betalningsansvariga vilket innebär att bodelningsförrättaren kan kräva endast en av makarna på full betalning. Den andre maken får därefter kräva in hälften av kostnaderna av den make som inte betalat.

Din sambos dotter bör av denna anledning börja med att anlita ett juridiskt ombud som kan kontakta den före detta maken och försöka komma överens i godo. Om ni finner detta lönlöst då han numer bor utomlands rekommenderar jag henne istället att ansöka om en bodelningsförrättare. Mer information om detta finner ni på Domstolsverkets hemsida Domstol.se.

Annons
Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons