Annons

Du har ingen skyldighet att kompensera syskon

Gåvor som barn får av sina föräldrar ska enligt huvudregeln anses vara förskott på arv. Men gåvotagaren har vanligtvis ingen skyldighet att kompensera sina syskon. Advokat Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Jag har i gåva via gåvobrev fått överta min fars hus. Gåvan skulle ses som arv i förskott. Men det är så att jag övertagit lånen på denna fastighet och sedan övertagandet av lagfarten även stått för samtliga driftkostnader, och gör så fortfarande.

Jag står även för löpande underhåll. Min far bor kvar tills han ej klarar detta längre eller dör. Hur ser juridiken ut i detta fall med arv i förskott?

/Hans

Annons

Finns det så lite tillgångar i dödsboet att de inte erhåller hela sin laglott kan dina syskon under vissa förutsättningar begära att få ut sitt arv även ur den gåva du har erhållit.

Caroline Elander: Det framgår inte av din fråga om din pappa är ensamstående eller om du har syskon men jag utgår från att så är fallet. 

Inledningsvis ska nämnas att din far har rätt att under sin livstid ge vem han vill gåvor. Dina syskon kan således inte under din fars livstid protestera mot gåvan. Enligt huvudregeln i lagen ska gåvor som föräldrar ger sina barn anses vara förskott på arv. Du nämner att gåvan även enligt gåvobrevet skulle anses vara förskott på arv varför det inte råder någon tvekan om den saken. Detta innebär att när din far går bort kommer du att få mindre i arv än dina syskon. I praktiken sker detta genom att gåvans värde läggs till värdet på de tillgångar som din far äger när går bort. Därefter räknas din och dina syskons arvslotter fram.

Observera att det är gåvans värde per gåvotidpunkten som är avgörande och inte gåvans värde per dödsdagen. Från detta gåvovärde görs vanligtvis avdrag för de lån som eventuellt fanns vid gåvotillfället och som övertagits av gåvotagaren. Beroende på om du själv har nyttjat fastigheten eller ej skulle det även eventuellt kunna gå att göra avdrag för de löpande driftskostnader du har stått för under den tid som din far har bott själv i fastigheten.

Finns det inte tillräckligt med egendom i er fars dödsbo så att dina syskon kan bli fullt kompenserade får de nöja sig med att dela på de tillgångar som finns kvar i dödsboet. Du som gåvotagare har ingen skyldighet att ge tillbaka gåvan eller delar av gåvan för att kompensera dina syskon fullt ut.

Det ska dock noteras att ett barn alltid har rätt att få sin laglott, det vill säga hälften av vad de annars skulle ha fått. Finns det så lite tillgångar i dödsboet att de inte erhåller hela sin laglott kan dina syskon under vissa förutsättningar begära att få ut sitt arv även ur den gåva du har erhållit. Detta kräver dock att de väcker talan vid domstol.

Annons
Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons