Annons

Arvet kan gå förlorat om du skriver testamente i smyg

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Det är fullt möjligt att upprätta, ändra eller återkalla ett testamente utan sin partners vetskap. Men pass på – du kan förlora din rätt att ärva. Varje vecka svarar Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, på läsarnas frågor.

Publicerad

Fråga: Tacksam för svar på följande: Kan en part i ett äktenskap (make eller maka) skriva ett testamente utan den andra partens vetskap?

Caroline Elander: En person kan upprätta och återkalla testamenten hur och när den vill så länge personen uppfyller lagens krav, bland annat på att de ska vara vid sina sinnens fulla bruk och ha uppnått en viss ålder.

Det är således fullt möjligt för en person som är gift att upprätta ett testamente utan sin maka/makes kännedom. Det är även möjligt för en person som är gift att återkalla eller ändra ett testamente som denne har upprättat tillsammans med sin make/maka, ett så kallat inbördes testamente, utan den andres kännedom.

Annons

Detta gäller även om man inte ändrar testamentet helt och hållet.

Det man ska ha i beaktande är dock att det finns vissa så kallade presumtionsregler i lagen. En av dessa regler säger att om någon genom ensidig återkallelse eller ändring av ett inbördes testamente väsentligt rubbat förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet, har denne förlorat sin rätt på grund av testamentet.

Detta innebär att en person kan förlora rätten att ärva sin maka/make genom att ändra i testamentet utan dennes vetskap. Detta gäller även om man inte ändrar testamentet helt och hållet utan kan även bli fallet om man har lagt till en testamentstagare.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons