Annons

Avancerat skatteupplägg bakom SL:s vagninköp

Minst två ägare till samma t-banevagnar, men ingen av dem är SL. Bakom kollektivtrafikjättens tågavtal kring de nyare vagnarna kan SvD nu berätta om en tidigare okänd, komplicerad kedja av affärer – som öppnar för andra aktörer att få skattelättnader.

– Skatteverket bör titta närmare på de här affärerna, säger en expert.

Under strecket
Publicerad

Skatteverket har aldrig granskat de komplicerade hyresaffärerna, men däremot i liknande fall där myndigheten funnit skattemässiga fel.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 4
Foto: Tomas OneborgBild 2 av 4
Foto: Tomas Oneborg Bild 3 av 4

Skälet till att SL överhuvudtaget ingick i de mycket snåriga US-leaseaffärerna med tunnelbanan (C20, bilden) var att nå skattemässiga fördelar.

Foto: Malin HoelstadBild 4 av 4

Skatteverket har aldrig granskat de komplicerade hyresaffärerna, men däremot i liknande fall där myndigheten funnit skattemässiga fel.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Skatteverket har aldrig granskat de komplicerade hyresaffärerna, men däremot i liknande fall där myndigheten funnit skattemässiga fel.
Skatteverket har aldrig granskat de komplicerade hyresaffärerna, men däremot i liknande fall där myndigheten funnit skattemässiga fel. Foto: Tomas Oneborg

SvD har tidigare beskrivit hur de gamla blå tunnelbanevagnarna användes i avancerade skatteaffärer i så kallade US-leasar. Motpart var bland annat den amerikanska skandalbanken Wilmington Trust och Stockholms läns landsting har även vägrat svara på frågor om huruvida det finns motparter registrerade i skatteparadis.

Men även de nyare tunnelbanevagnarna som rullar i trafik, de så kallade C20 eller Vagn 2000, är föremål för en mycket avancerad form av skatteplaneringsaffärer, kan SvD nu berätta.

Än i dag rullar 134 moderna vagnar i trafik i samma avancerade utländska skatteupplägg. Det visar sig också att svenska storbanker är involverade, en av dem är Handelsbanken Finans. Att bland annat Handelsbanken är involverade framgår i offentliga dokument från tidigt 00-tal. Men affärerna kan i grunden vara ett brott mot skatteflyktslagen, enligt experter.

Annons
Annons

SvD har specifikt granskat två US-leaseaffärer kring de nyare vagnarna som inleddes 2001 och 2002. I leasarna, som avslutades 2013, ingick 111 tunnelbanevagnar och 22 spårvagnar. Handelsbanken Finans var ägare till tågen, något som SL förnekat under SvD:s granskning. Även ett flertal utländska aktörer var inblandade.

De amerikanska parterna försvann i och med att US-leasarna avslutades, men tågen ägs än i dag av Handelsbanken, enligt uppgifter från SL.

– Utifrån min kunskap och den information jag har så känns det som att Skatteverket bör titta närmare på de här affärerna, säger Jan Kellgren, biträdande professor i skatterätt, Linköpings universitet och gästprofessor vid Örebro universitet, som tagit del av SvD:s granskning och som själv har forskat om så kallade leasing-affärer.

Det börjar likna en skandal när man börjar göra flera led i leasingen för att nå en ”double dip”, framförallt om man inte riktigt svarar på frågor.

Orsaken är att upplägget som SL och Stockholms läns landsting, SLL, skapat kring de modernare tunnelbanevagnarna är vad som i finansiella kretsar kallas ”double dip”. Det betyder i korthet att två parter kan göra skattevinster på en och samma egendom, i det här fallet tunnelbanevagnar. Så är inte lagen tänkt att fungera, menar Kellgren. Han kallar upplägget för ”aggressiv skatteplanering” och finner det märkligt att SL inte svarar korrekt på frågor.

– Det börjar likna en skandal när man börjar göra flera led i leasingen för att nå en ”double dip”, framförallt om man inte riktigt svarar på frågor. Och då är det alltså fråga om ett bolag ägt av det allmänna, som i så fall kringgår huvudmannens skatteregler, säger Jan Kellgren.

Annons
Annons
Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1
Foto: Tomas Oneborg

I de två leasar som SvD granskat finns åtminstone två 100-procentiga ägare till tunnelbanevagnarna – ingen av dem är SL. Den ena ägaren är Handelsbanken Finans. Den andra är amerikanska investerare, där SvD kan avslöja namnen som SL inte vill ska komma ut; Amsouth Leasing Ltd och Fleet National Bank.

I egenskap av ägare kan de båda göra skattemässiga avskrivningar (i Sverige värdeminskningsavdrag) för tågen. Det ger upphov till en betydande uppskjuten skatt, som gör att banken och den utländska aktören kan sänka sina bolagsskatter. Det kommer sedan SL till del i form av lägre vagnshyra.

– Det här är komplicerat, men i ett sånt här fall skulle det absolut kunna bli aktuellt att pröva skatteflyktsklausulen, säger Kellgren.

Eftersom det handlar om tillgångar på många miljarder kronor blir det stora effekter. Bedömare som SvD talat med uppskattar att affärerna kan ha gett Handelsbanken vinster på flera hundra miljoner kronor. Men – det går inte att se vad banken faktiskt tjänat på upplägget.

”Att särredovisa resultat för en specifik affär är vi som alltid förhindrade att göra på grund av banksekretess”, skriver bankens presschef Johan Wallqvist i ett mejl.

Flera skatteexperter har också sagt till SvD att upplägget bör intressera Skatteverket. I leasingaffärerna har banken gjort skattemässiga avdrag eftersom de är ägare till tågen.

Annons
Annons
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

”Generellt sett, och utan att säga något om våra kundrelationer, så är det finansiären, leasinggivaren som äger tillgångarna och därför har rätt att göra avskrivningar”, skriver Wallqvist.

Men enligt experter som SvD talat med, är det inte självklart att banken i skatterättslig mening ska ses som ägare och därmed ha rätt att göra skattemässiga avskrivningar på tågen.

Foto: Tomas Oneborg

Upplägget med både en svensk och en amerikansk part är uppenbart känsligt för SL. Trafikbolaget har lämnat felaktiga uppgifter i centrala frågor som SvD ställt. Både SL:s kommunikationschef Suss Forssman Thullberg och SL Finans vd Peter Fransson har vid olika tillfällen förnekat att svenska banker varit involverade och hävdat att det var SL som ägde vagnarna.

Vid ett tillfälle menade till exempel SL att tunnelbanevagnarna bokfördes hos endast SL och den amerikanska investeraren – ingen svensk bank var inblandad.

– Om man med ägare menar i vems bokföring de här tågen finns, så finns de i både den amerikanska investerarens böcker och i våra, sade Forssman Thullberg till SvD den 30 november.

Det visade sig inte stämma, det var den svenska banken som ägde tågen. SL har dessutom sagt att affärerna varit godkända av Skatteverket. Inte heller det stämmer. Varken Skatteverket eller SL har kunnat hitta något som visar att verket godkände det avancerade upplägget. Efter SvD:s frågor så har SL backat från uppgifterna.

Annons
Annons

Skälet till att SL överhuvudtaget ingick i de mycket snåriga US-leaseaffärerna med tunnelbanan (C20, bilden) var att nå skattemässiga fördelar.

Foto: Malin HoelstadBild 1 av 1

SvD har tidigare berättat att affärerna varit känsliga. Västtrafik valde till exempel helt att kliva av uppläggen.

– Det gick bara ut på att komma undan skatteeffekter. Politikerna tyckte att upplägget bara var ett sätt att undkomma skatt och det ska vi ju inte hålla på med, sa en källa till SvD.

Skälet till att SL överhuvudtaget ingick i de mycket snåriga US-leaseaffärerna med tunnelbanan (C20, bilden) var att nå skattemässiga fördelar.
Skälet till att SL överhuvudtaget ingick i de mycket snåriga US-leaseaffärerna med tunnelbanan (C20, bilden) var att nå skattemässiga fördelar. Foto: Malin Hoelstad

Skatteverket uttalar sig inte i enskilda fall, men enligt myndigheten finns exempel på liknande leasingaffärer som gäller uthyrning av tåg från Sverige till andra länder, där svenska bolag gjort skattemässiga avdrag på egendom trots att de inte fått göra det.

Avancerade affärer som syftar till att undkomma svensk skatt, kan dessutom falla inom ramen för skatteflykt. Men innan den lagen prövas gör Skatteverket en genomsyn av affärsuppläggen.

– Det är där vi går in och tittar på avtalen, vad den verkliga innebörden är i dem. Då tittar vi vidare på om sådant går att åtgärda med hjälp av skatteflyktslagen, säger Katja Laffrenzen, samordnare på Skatteverkets storföretagsavdelning.

Vad betyder det?

– Då är det mycket avancerade transaktioner, då kan det bli aktuellt att förvaltningsdomstolen prövar om skatteflyktslagen är tillämplig, det är i väldigt unika fall, säger Katja Laffrenzen.

På en direkt fråga till SL vad den anser om eventuell skatteflykt så svarar de att affärerna beslutats av ”SL:s och landstingets demokratiskt valda företrädare.”

”För stockholmarna innebar upplägget med US-leasar att kollektivtrafiken snabbare kunde byggas ut och bättre möta det växande länets behov”, skriver Suss Forssman Thullberg i ett mejl.

SvD har upprepade gånger sökt SL:s vd Caroline Ottoson för en intervju.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons