Annons

”E-handelsplattformar måste ta större ansvar”

E-handelsplattformarna har växt snabbt och är bland de mäktigaste aktörerna i detaljhandeln, skriver artikelförfattarna.
E-handelsplattformarna har växt snabbt och är bland de mäktigaste aktörerna i detaljhandeln, skriver artikelförfattarna. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

En snabbt växande handel från e-handelsplattformar utanför Europa är idag i princip helt okontrollerad. För att värna rättvis konkurrens mellan företag och schyssta villkor för kunderna måste e-handelsplattformar ta ett större ansvar för produkterna, skriver företrädare för företag och fack.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | E-HANDEL

Genom att följa en mängd lagar och regler garanterar svenska handelsföretag trygg- och säkerheten för såväl kunder som medarbetare. Det handlar om regler för produktsäkerhet, kemikalier, reklamationsrätt och att säkerställa att tull och moms betalas in.

Men digitalisering och internationalisering förändrar handeln i tidigare oöverträffad hastighet. Konsumenten kan idag med några knapptryckningar på telefonen jämföra och köpa varor från hela världen. E-handeln växer snabbt och köpen från utländska aktörer ökar. När europeiska konsumenter handlar från utlandet ligger Tyskland, Storbritannien och Kina i topp. Köp från e-handelsplattformar står för en växande del av försäljningen. Var tredje svensk e-handelskonsument angav exempelvis att de har handlat från Wish det senaste året.

Den innovativa utvecklingen av e-handelsplattformar har reformerat detaljhandeln de senaste åren. Detta gör också att e-handelsplattformarna växt snabbt och är bland de mäktigaste aktörerna i detaljhandeln. Med ökad makt bör det följa ett ökat ansvar. Hittills har diskussioner om plattformarnas ansvar mest handlat om medieaktörer som Facebook och Youtubes roll i att stoppa falska nyheter och propaganda.

Annons
Annons

Trots sofistikerade modeller för datainsamling och algoritmer som alltid ger kunden ett skräddarsytt erbjudande ses de stora e-handelsplattformarna enbart som en mellanhand och har därigenom ett mycket begränsat ansvar för produkterna som de säljer. Enligt en ny rapport från Handelsrådet finns det ett stort hål i det europeiska regelverk som byggts upp för att garantera säkerheten för konsumenter, arbetstagare och miljö.

Kombinationen av brist på krav på e-handelsplattformarna att ta ansvar för produkterna och det faktum att det är nästintill omöjligt för svenska myndigheter att bedriva effektiv kontroll av tillverkare utanför EU gör att en snabbt växande handel med konsumentvaror från e-handelsplattformar i praktiken blir oreglerad.

I stället ökar ansvaret på konsumenten som, sannolikt ofrivilligt, tar på sig rollen som privatimportör. Det innebär en rad skyldigheter för regelefterlevnad och för korrekt skatteinbetalning. Elsäkerhetsverket varnade exempelvis för att flera USB-laddare från Wish hade sådana brister att de var direkt farliga att använda. Kunder som köper en laddare från Wish agerar som privatimportör och kan inte räkna med att något företag tar ansvar för produkten. Det skulle kunna få mycket långtgående konsekvenser för en enskild privatperson som i värsta fall inte kan räkna med försäkringsbolagets skydd om exempelvis den köpta USB-laddaren skulle utlösa en brand.

Vi anser att det finns ett stort behov av att modernisera de lagar och regler som styr den globala e-handeln med konsumentvaror. EU-kommissionen har lyft frågan och det är viktigt att de nyvalda svenska EU-parlamentarikerna driver frågan under den kommande mandatperioden.

Första steget är att e-handelsplattformarna åtminstone får ett delat ansvar med tillverkaren av produkten för att säkra att de lagar och regler som gäller i konsumentens hemland faktiskt efterföljs. Det skulle öka säkerheten för svenska kunder och arbetstagare, förbättra förtroendet för e-handeln och skapa förutsättningar för svenska handelsföretag att konkurrera på lika villkor.

Petter Skogar
förbundsdirektör Arbetsgivarföreningen KFO
Jens Jacobsson
förbundsdirektör Civilekonomerna
Susanna Gideonsson
förbundsordförande Handelsanställdas förbund
Karin Johansson
vd Svensk Handel
Martin Linder
förbundsordförande Unionen

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons