Annons

Efter avslöjandet – politiker kräver svar av SL: ”Skandal”

Flera toppolitiker inom Stockholms läns landsting är mycket kritiska till de nya uppgifter om SL:s leasingaffärer i USA som SvD publicerat.

– Det är en skandal och risken är uppenbar att våra pengar har gått till skatteparadis, säger Gunilla Roxby Cromvall, vänsterpartistisk politiker som suttit i SL:s styrelse i tolv år.

Under strecket
Publicerad

Politiker har hållits utanför de hemliga leasingavtal som tecknats av Transitio på uppdrag av SL, som gäller bland annat tunnelbanevagnar.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Foto: Liv Widell

Politiker har hållits utanför de hemliga leasingavtal som tecknats av Transitio på uppdrag av SL, som gäller bland annat tunnelbanevagnar.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Politiker har hållits utanför de hemliga leasingavtal som tecknats av Transitio på uppdrag av SL, som gäller bland annat tunnelbanevagnar.
Politiker har hållits utanför de hemliga leasingavtal som tecknats av Transitio på uppdrag av SL, som gäller bland annat tunnelbanevagnar. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Gunilla Roxby Cromvall har suttit som ledamot i Stockholms läns landstings (SLL) trafiknämnd - och tidigare SL:s styrelse – sedan 2006. Trots det är de flesta uppgifter som SvD hittat om SL:s affärer i USA okända för henne.

– Jag reagerar starkt på att vi inte har fått någon information om hur avtalet är skrivet och med vilka parter. Det här måste vi gå till botten med, säger hon.

Hon reagerar bland annat på SvD:s uppgifter om hur en hög tjänsteman på SL som försökt informera sig om de så kallade US-leasarna blev uppringd och åthutad av en extern konsult.

– Det är mycket anmärkningsvärt att man inte ens har fått efterforska vilka namn som ligger bakom avtalen, säger hon.

Jag frågar mig varför vi, som är folkets företrädare, inte har fått den här informationen tidigare.

Annons
Annons
Foto: Liv Widell

Oppositionslandstingsrådet Talla Alkurdi (S) säger att socialdemokraterna kommer att kräva att de leasingavtal med amerikanska parter som finns kvar inom SLL ska avvecklas.

– Man borde överhuvudtaget inte ingå sådana komplicerade affärsuppgörelser och vi tycker att de US-leasar som finns kvar borde avvecklas.

Inte heller Alkurdi känner till om det finns parter registrerade i skatteparadis i leasingavtalen. Hon kan heller inte säga om hon kommer att få veta det, om hon skulle ställa frågan till ansvariga tjänstemän.

Det verkar orimligt att ett oppositionslandstingsråd inte skulle få svar på en sådan fråga?

– Vi har sett samma sak i NKS, att oppositionen inte fått fullt ut ta del av avtalens olika delar. Det är problematiskt och det är bland annat därför vi vill att de här avtalen avvecklas, säger hon.

Foto: Liv Widell

Alkurdi säger att Socialdemokraterna i SLL redan 2010 tog upp frågan om att avsluta samtliga US-leasar och att man kommer väcka den frågan igen.

– Vi kommer fortsätta arbeta med hur vi ska kunna avveckla de här avtalen och vi kommer inför nästa nämnd begära en redovisning av dom styrande om de här avtalen, säger hon.

Gunilla Roxby Cromvall (V) säger att hon kommer att ta upp frågan om US-leasarna på nästa möte i trafiknämnden den 6 november.

Annons
Annons

– Vi måste få fakta på bordet om vad som har hänt. Jag frågar mig varför vi, som är folkets företrädare, inte har fått den här informationen tidigare.

Det moderata trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons säger att han under dagen varit i kontakt med de delar av landstingsförvaltningen som ansvarar för US-leasarna.

– Jag har frågat dem utifrån uppgifterna i artikeln om det finns något som föranleder att jag behöver agera eller att få ytterligare information. De har svarat mig att här och nu inte finns några nya uppgifter som föranleder att jag behöver agera, säger Tamsons.

En fråga som hänger i luften efter att både SL och SLL avböjt att kommentera, är om det i de aktuella leasingavtalen finns parter som är eller har varit registrerade i skatteparadis.

– Jag har inte i detalj någon kunskap om med vem avtalen är upprättade. Det handlar om beslut fattade för runt 20 år sedan i politisk enighet och som sedan förvaltats av utsedda tjänstemän.

Är det inte rimligt att du som landstingsråd tar reda på om SL har gjort affärer som inbegriper skatteparadis?

– Avtalen utgår från de legala förutsättningar som gällde då. Om något sker med avtalen som föranleder nya beslut utgår jag ifrån att jag får information om det.

Hade du känt till det om det funnits skatteparadis inblandade?

– Jag kan bara konstatera att det inte är något jag känner till eller har information om, men det finns mycket i världen jag inte känner till, säger Tamsons.

Gabriel Kroon (SD), nytillträdd gruppledare i SLL, säger i en kommentar att det är viktigt att landstingsbolagen agerar etiskt korrekt och att ”SvD:s granskning föranleder självklart ett behov av att se över de interna arbetsrutinerna”.

SvD har också sökt representanter för Miljöpartiet och Centern.

Efter reklamen visas:
Så går SL:s skatteupplägg till
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons