Annons

Efter mobilhaveriet: Större ansvar krävs av användare

De som använder mobiler måste själva ta större ansvar för att tekniken fungerar – och telebolagen måste bli bättre på att skydda sina nät mot attacker. Det menar experter, efter Tele2:s omfattande nätstörningar.

– De civila systemen är ofta helt oskyddade, säger Sten E Nyholm vid FOI.

Under strecket
Publicerad

På torsdagen slogs Tele2:s mobilnät ut. ”Riskerna har ökat i takt med att samhället digitaliserats”, säger Sten E Nyholm vid FOI.

Foto: Per Larsson/TT Bild 1 av 1

På torsdagen slogs Tele2:s mobilnät ut. ”Riskerna har ökat i takt med att samhället digitaliserats”, säger Sten E Nyholm vid FOI.

Foto: Per Larsson/TT Bild 1 av 1
På torsdagen slogs Tele2:s mobilnät ut. ”Riskerna har ökat i takt med att samhället digitaliserats”, säger Sten E Nyholm vid FOI.
På torsdagen slogs Tele2:s mobilnät ut. ”Riskerna har ökat i takt med att samhället digitaliserats”, säger Sten E Nyholm vid FOI. Foto: Per Larsson/TT

De stora störningarna i Tele2:s mobilnät visar hur sårbart samhället är när kommunikationerna inte fungerar. Det konstaterar både PTS, myndigheten som övervakar telemarknaden, och statliga FOI som forskar om militära och civila hot.

Störningarna hos Tele2 är långt ifrån de enda som förekommit på senare tid. Det är exempelvis bara två månader sedan omkring 25 miljoner britter plötsligt stod utan tillgång till datatrafik i sina mobiler, efter ett haveri i Ericssons nät.

Och avbrotten får överlag stora konsekvenser. Företag får inte kontakt med sina kunder, det blir stopp för digitala betalningar och i värsta fall fungerar heller inte larmnumret 112, som under torsdagen i Sverige.

– Det är inte så vanligt med så här stora störningar och de har inte blivit vanligare. Skillnaden mot tidigare är att effekterna blir så mycket större eftersom massor av funktioner i samhället är beroende av fungerande telenät, säger Anna Montelius, chef på PTS enhet för driftsäkerhet.

Annons
Annons

De som är beroende av telefoni kanske borde se till att de har ett sim-kort även från ett annat telebolag.

PTS ska övervaka telebolagen och se till att de driver näten på ett säkert sätt. Kraven skärptes för fyra år sedan, men Anna Montelius påpekar att det är en svår avvägning som måste göras. Ju säkrare nät, desto dyrare blir det.

– Om mobilnäten ska fungera i alla lägen räcker det inte att betala 250 kronor i månaden för ett mobilabonnemang, säger Anna Montelius.

Hon anser också att de som använder mobilnäten, det vill säga i stort sett alla, måste ta ett större ansvar själva.

– De som är beroende av telefoni kanske borde se till att de har ett sim-kort även från ett annat telebolag. Då kan de ringa och använda näten även när deras vanliga bolag har problem, säger Anna Montelius.

De flesta stora störningar orsakas av elavbrott, kablar som grävs av eller att telebolagen själva gjort ett fel. Men näten kan också slås ut av terrorister, kriminella eller utländsk militär.

– Riskerna har ökat i takt med att samhället digitaliserats. Sverige ligger till exempel långt fram med elektroniska betalningar och de är väldigt känsliga för störningar, säger Sten E Nyholm, forskningsledare vid avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem på FOI.

Militären har länge använt telekrigföring för att slå ut motståndaren. Och nu finns en ökad risk för att terrorister och kriminella ska ta till samma teknik, om än i enklare version.

– På den civila sidan har myndigheter och företag kanske inte tänkt på att de kan utsättas för avsiktliga attacker. Därför har de ofta valt billiga system som kan vara helt oskyddade, säger Sten E Nyholm.

Militären är medveten om problemet och rätt väl skyddad. Men de civila systemen är ofta helt oskyddade.

Han pekar på att det numera går att köpa störsändare på nätet, även om det är förbjudet i Sverige. Med störsändarna kan terrorister och kriminella till exempel att slå ut viktiga delar av ett mobilnät.

Eftersom de civila elektroniska systemen blivit så viktiga för hela samhället har även det militära hotet mot dem ökat. Vid en konflikt kan en fiende slå ut internet, mobilnät, elproduktion och vattenförsörjning med hjälp av mikrovågsvapen som utvecklats och blivit kraftigare.

– Militären är medveten om problemet och rätt väl skyddad. Men de civila systemen är ofta helt oskyddade, säger Sten E Nyholm.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons