Annons

Ekonom om viruseffekter: ”Kina har musklerna”

Trots att Kinas ekonomin väntas drabbas hårt av coronaviruset räknar EU inte med någon märkbar effekt på tillväxten i år.
Trots att Kinas ekonomin väntas drabbas hårt av coronaviruset räknar EU inte med någon märkbar effekt på tillväxten i år. Foto: TT

Trots ett virus som delvis lamslagit världens största handelsnation skriver EU-kommissionen inte ner sin tillväxtprognos för euroområdet. Det kan verka förvånande, men SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist ger stöd till bedömningen.

Under strecket
Publicerad

Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB.

Foto: Jessica Gow/TT

I sitt huvudscenario spår kommissionen alltjämt att BNP ökar med 1,2 procent i euroområdet både i år och nästa år. Det är exakt samma siffror som redovisades i höstprognosen i början av november.

"Den längsta tillväxtperioden sedan eurons start 1999 förlängs nu, med goda nyheter på jobbfronten", sa EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni i en kommentar enligt nyhetsbyrån Direkt.

Man behåller prognosen trots coronaviruset som just nu härjar i världens största handelsnation och de extrema åtgärder som vidtagits i Kina för att bekämpa det. Mångmiljonstäder har helt isolerats och omfattande delar av samhället mer eller mindre står stilla.

Enligt Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, är det ändå rimligt att EU-kommissionens huvudscenario för helåret i år och nästa år är att viruset inte sänker tillväxten.

– Kortsiktigt kommer det förstås göra det. Men tittar man historiskt hur det har sett ut vid den här typen av händelser så handlar det om en så kallad v-effekt, där man får en kraftig nedgång men därefter en snabb återhämtning, säger han.

Annons
Annons

Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB.

Foto: Jessica Gow/TT
Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB.
Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB. Foto: Jessica Gow/TT

Efter en kortsiktig störning som detta finns i regel ett uppdämt konsumtionsbehov som ger en extra skjuts åt efterfrågan när krisen väl är över. Företagen har lager som de då kan sälja av och ofta kan fabriker ta igen produktionsbortfallet relativt snabbt.

Därtill kan man enligt Robert Bergqvist utgå från att den kinesiska regeringen kommer göra allt den kan för att snabbt få fart på de ekonomiska hjulen igen när krisen är över. Regimens legitimitet vilar nämligen i hög grad på att man levererar tillväxt och stadigt bättre levnadsstandard för medborgarna.

– Ledarna i Peking har dessutom de ekonomiska musklerna att vidta kraftiga stimulansåtgärder utan att äventyra statsfinanserna, säger Robert Bergqvist.

Han lägger dock in en brasklapp. Även om han anser att det finns rimliga skäl att i sitt huvudscenario räkna med små effekter på tillväxten av coronaviruset, så redovisar också EU-kommissionen alltid andra tänkbara scenarios. Och den här gången bör riskfaktorerna i dessa sannolikt tas på större allvar.

I huvudscenariot antar kommissionen exempelvis att viruset når sin kulmen under det första kvartalet i år. Men medicinska experter har tidigare talat om att kulmen troligen nås först till sommaren eller kanske till och med framåt hösten. I dagsläget är smittspridningen långt ifrån under kontroll. Skulle virusbekämpningen dra ut på tiden kan effekterna på ekonomin bli större.

Alternativa scenarior tyngs av att det fortsatt råder en hög grad av osäkerhet kring USA:s handelspolitik.

Likaså finns andra riskfaktorer.

Till stöd för det positiva huvudscenariot anger kommissionen delavtalet mellan Kina och USA om handel, vilket minskat risken för negativa effekter på världshandeln. Därtill anser man att risken för ett brittiskt EU-utträde utan avtal i huvudscenariot antas vara undanröjt.

Men alternativa scenarior tyngs av att det fortsatt råder en hög grad av osäkerhet kring USA:s handelspolitik, både med Kina och med andra delar av världen.

Även om själva utträdet ur EU skedde utan att Storbritannien kraschade ut avtalslöst så återstår mycket att reda ut när det gäller förhållandet mellan britterna och unionen framöver. Övergångsperioden löper ut vid årsskiftet och förhandlingarna pågår.

Det finns alltså flera faktorer som har potential att sänka utsikterna för ekonomin framöver.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons