Annons

Ekonomer: Inbromsningen kan bli tvär – och obehaglig

Lite mer deppiga svenska hushåll, nya regler för bilköp och en rekordvarm sommar kan ha fått svensk ekonomi att krympa under det tredje kvartalet. Det spår tre av fyra bedömare som SvD har tillfrågat. Den stora frågan är om det är en tillfällig siffra eller början på en längre avmattning.

Under strecket
Publicerad

Moderaterna och den ekonomisk-politiska talespersonen Elisabeth Svantesson (t v) presenterar sitt budgetförslag på fredagen. Övergångregeringens socialdemokratiska finansminister Magdalena Andersson (t h) får se allt fler ekonomiska orosmoln torna upp sig, menar ekonomiska bedömare som SvD har talat med.

Foto: Lars Pehrson, Allis Nettréus

Cathrine Danin, senior ekonom på Swedbank.

Foto: Anders Ahlgren

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.

Foto: Anders Ahlgren

Johan Javeus, chefstrateg på SEB.

Foto: Anders Ahlgren

Moderaterna och den ekonomisk-politiska talespersonen Elisabeth Svantesson (t v) presenterar sitt budgetförslag på fredagen. Övergångregeringens socialdemokratiska finansminister Magdalena Andersson (t h) får se allt fler ekonomiska orosmoln torna upp sig, menar ekonomiska bedömare som SvD har talat med.

Foto: Lars Pehrson, Allis Nettréus
Moderaterna och den ekonomisk-politiska talespersonen Elisabeth Svantesson (t v) presenterar sitt budgetförslag på fredagen. Övergångregeringens socialdemokratiska finansminister Magdalena Andersson (t h) får se allt fler ekonomiska orosmoln torna upp sig, menar ekonomiska bedömare som SvD har talat med.
Moderaterna och den ekonomisk-politiska talespersonen Elisabeth Svantesson (t v) presenterar sitt budgetförslag på fredagen. Övergångregeringens socialdemokratiska finansminister Magdalena Andersson (t h) får se allt fler ekonomiska orosmoln torna upp sig, menar ekonomiska bedömare som SvD har talat med. Foto: Lars Pehrson, Allis Nettréus

När november månad går mot sitt slut styrs Sverige fortsatt av en övergångsregering och med socialdemokraten Magdalena Andersson som finansminister.

Det är ännu oklart om hennes övergångsbudget eller det motförslag som Moderaternas Elisabeth Svantesson presenterar på fredagen kommer att vinna i riksdagen.

Samtidigt tornar allt fler ekonomiska moln upp sig på himlen. På onsdagen stod det klart att svenska hushåll blir allt deppigare. Konjunkturinstitutets barometer visade att hushållen är mer pessimistiska om både sin egen och landets ekonomi jämfört med tidigare.

På torsdagen klockan 9:30 kommer nästa pusselbit om läget i svensk ekonomi då Statistiska centralbyrån, SCB offentliggör statistik över tillväxten för årets tredje kvartal.

Annons
Annons

Cathrine Danin, senior ekonom på Swedbank.

Foto: Anders Ahlgren

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.

Foto: Anders Ahlgren
Cathrine Danin, senior ekonom på Swedbank.
Cathrine Danin, senior ekonom på Swedbank. Foto: Anders Ahlgren

Tre av fyra fyra bedömare som SvD har tillfrågat spår att ekonomin ska ha krympt under andra kvartalet jämfört med det första. Swedbanks ekonomer tror på en minskning med 0,3 procent.

– Sommarens varma väder, ändrade skatteregler för fordon (bonus malus reds anm) och ett stigande oljepris påverkar, säger Cathrine Danin, senior ekonom.

Hur mycket påverkar värmen?

– Vi uppskattar att värmen förklarar 0,1 - 0,2 procentenheter av nedgången i BNP mellan kvartalen, säger Cathrine Danin.

Det finns tecken på att hushållen är försiktigare med sina konsumtionsbeslut.

Den stora frågan framöver blir om det svaga tredje kvartalet innebär en vändning för ekonomin eller om det bara är ett hack i kurvan.

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea. Foto: Anders Ahlgren

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, menar att det finns flera skäl att tro på en dämpad tillväxt framöver.

– Den viktigaste orsaken är att det finns tecken på att hushållen är försiktigare med sina konsumtionsbeslut som en konsekvens av svackan på bostadsmarknaden, vilken även sänker bostadsbyggandet. Dessutom går exporten trögt mot bakgrund av en svag efterfrågan i vår omvärld.

Annons
Annons

Johan Javeus, chefstrateg på SEB.

Foto: Anders Ahlgren

Räknar du med sänka tillväxtprognoser framöver?

– Ja, vi är inne i en fas där BNP-prognoserna justeras ned. Inte bara för 2018 utan också för 2019, säger Torbjörn Isaksson.

Johan Javeus, chefstrateg på SEB.
Johan Javeus, chefstrateg på SEB. Foto: Anders Ahlgren

Även SEB:s chefstrateg Johan Javeus lyfter fram effekter från bostadsmarknaden och menar att det kommer fortsätta att vara ett överutbud av nybyggda lägenheter i städerna i takt med att fler och fler projekt blir klara.

En oväntat tvär inbromsning i omvärldstillväxten kan bli obehaglig.

Men även utanför landets gränser finns orosmoln. Johan Javeus lyfter fram det pågående handelskriget och en växande oro för en global konjunkturavmattning. Cathrine Danin riktar även fokus mot Tyskland där bilindustrin bromsar in. Skulle större delar av tysk ekonomi gå sämre kommer det påverka Sverige menar hon.

Handelsbankens seniorekonom Johan Löf tror, till skillnad från övriga tre, på en svagt positiv tillväxt under kvartalet. Men också Löf ser stora orosmoln.

– En oväntat tvär inbromsning i omvärldstillväxten kan bli obehaglig. Inte bara exportsektorn skulle skjutas i sank, utan det skulle riskera sätta igång nya problem på den bräckliga bostadsmarknaden när de skuldsatta hushållen drabbas av arbetslöshet och skruvar ned framtidsförväntningarna, säger Löf.

Torsdagens BNP-siffra kommer bara veckor innan årets sista räntebesked från Riksbanken. Men ingen av de fyra bedömarna tror att en svag tillväxtssiffra skulle rucka Riksbankschefernas cirklar tillräckligt mycket för att förmå dem att skjuta på den första räntehöjningen.

– Riksbanken har under senare år lagt rätt lite vikt vid BNP. Så länge arbetsmarknaden är stark bör Riksbanken kunna se mellan fingrarna med ett svagt BNP-utfall och oavsett vilket så är inflationsdata viktigast, säger Johan Javeus.

SEB, Swedbank och Nordeas ekonomer tror alltså på en höjning nu december. Handelsbankens ekonomer tror att det dröjer.

– Vår vy är att det väger jämt mellan mötena i december och februari, men att räntehöjningen i slutändan kommer vid det senare, säger Johan Löf.

Efter reklamen visas:
Blir det dubbelval nästa år?
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons