Annons

Janerik Larsson:Ekströms och Shekarabis dubbelspel

Ekström talar med kluven tunga
Ekström talar med kluven tunga Foto: Jonas Ekströmer

Anne-Marie Lindgren skriver i S-tidningen AiP: ”Några socialdemokratiska statsråd har på sociala medier antytt viss kritik mot vinstdrivande friskolor. Vilket fått centerledaren Annie Lööf att surt påminna om att januariavtalet förbjuder regeringen att ”driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syfte att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden”.

Under strecket
Publicerad

”Alltså får inte statsråden, enligt Lööf, tala kritiskt om vinstdrivande privatskolor…

Vet inte en mångårig partiledare, som själv varit regeringsledamot, att det är skillnad på regeringsförslag och debattinlägg? Regeringsförslag uttrycks i propositioner. Inte i Facebook- eller Twitterinlägg av enskilda statsråd. Januariavtalet täcker bara de förra.”

Så långt Lindgrens försvarstal för att JÖKen alltså bara är ord utan innebörd.

Januariöverenskommelsen innehöll inte enbart en konkret punkt om att regeringen inte ska arbeta vidare med förslag om vinstförbud - en ståndpunkt som kunde beskrivas som del av en kohandel - utan rymmer en hel motivering som S har ställt sig bakom:

"Den enskildes valfrihet är en central del av den svenska välfärdsmodellen. Därför behövs en mångfald av aktörer och goda villkor för att driva verksamheter inom välfärden som underlättar den enskildes aktiva val. Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden. Höga kvalitetskrav ska vara styrande..... Förslag kommer läggas för att för att säkerställa att alla aktörer inom välfärden oavsett driftsform har likvärdiga villkor."

Formuleringen uttryckte en verklighetsuppfattning och en samlad viljeinriktning som Socialdemokraterna ställde sig bakom.

Den är helt oförenlig med vad Anna Ekström och Shekarabi har sagt, däribland att vilja förbjuda de 70 procent av friskolor som drivs som aktiebolag.

Ekström och Shekarabi är inte vilka debattörer som helst, utan två av de tyngsta ministrar som ska verka för den viljeinriktning som JÖKEN uttrycker.

Ekström och Shekarabi får givetvis uttrycka vilka åsikter de vill - men knappast samtidigt vara kvar som ministrar med exekutivt ansvar för att förverkliga innehållet i Januariöverenskommelsen.

Jag tror Lindgrens kommentar speglar hur S-dubbelspelet kommer att se ut framöver. Här gäller inte givna löften utan allt är dubbelspel.

Hur länge ska alliansen med L och C hålla?

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons