Annons

Karin Thurfjell:Om Sverige ska nå Pisatoppen måste fler trivas i skolan

I december hördes en lättad suck från Skolsverige när Pisamätningen äntligen visade på ökad kunskap bland svenska niondeklassare – men samtidigt sjönk andelen elever som känner att de hör hemma i skolan. Ökade klyftor seglar upp som största skolfrågan.

Under strecket
Publicerad

Andelen elever som inte känner att de hör hemma i den svenska skolan, som känner sig konstiga, missanpassade, som en outsider och ensamma har ökat sedan 2003.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Andelen elever som inte känner att de hör hemma i den svenska skolan, som känner sig konstiga, missanpassade, som en outsider och ensamma har ökat sedan 2003.

Foto: Henrik Montgomery/TT
Andelen elever som inte känner att de hör hemma i den svenska skolan, som känner sig konstiga, missanpassade, som en outsider och ensamma har ökat sedan 2003.
Andelen elever som inte känner att de hör hemma i den svenska skolan, som känner sig konstiga, missanpassade, som en outsider och ensamma har ökat sedan 2003. Foto: Henrik Montgomery/TT

Konstig och missanpassad. Så känner sig en av fem niondeklassare i svenska skolan. Lika många känner sig ensamma, och en av sex utsätts för mobbning minst några gånger i månaden, visar en rapport som bygger på frågor i det Pisaprov som skrevs av 15-åringar i länder över hela världen år 2015.

Resultaten från kunskapsmätningen Pisa presenterades i december förra året och visade att svenska elever presterade bättre på alla områden. Sverige gick från under OECD-snittet till på eller över snittet i samtliga områden. Tillsammans med en ökad andel gymnasiebehöriga bland niorna och förbättrade resultat även i kunskapsmätningen Timss, blev Pisa den tredje och kanske viktigaste indikatorn under hösten 2016 som pekade mot att den svenska skolan är på väg ur krisen med sjunkande resultat.

Annons
Annons

Glädjen var stor. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) spådde att Sverige kan ha tagit sig till OECD-toppen i nästa Pisamätning, år 2018, och Liberalernas ledare Jan Björklund lyfte fram Alliansreformer, som betyg från årskurs sex, som orsak bakom framgången.

Socioekonomiska faktorer spelar en allt större roll för hur det går för barnen i skolan.

Men Pisarapporten i december visade också att ojämlikheten i den svenska skolan ökat sedan 2006, enligt nästan alla sätt att mäta. Det innebär bland annat att elevernas bakgrund och hemförhållanden, socioekonomiska faktorer, spelar en allt större roll för hur det går för barnen i skolan.

Nu visar den senaste delrapporten att socioekonomiskt svaga elever och barn som är födda utomlands i mindre grad känner tillhörighet i skolan – i jämförelse med de med mer gynnsam bakgrund.

Andelen som inte känner att de hör hemma i den svenska skolan, som känner sig konstiga, missanpassade, som en outsider och ensamma har ökat sedan 2003. Den största försämringen skedde mellan 2012 och 2015, alltså samtidigt som kunskapsresultaten skuttade uppåt.

Resultaten är motsägelsefulla eftersom rapporten också visar att de elever som känner tillhörighet i skolan också presterar bättre än de som känner sig utanför.

För att nå en topplacering i Pisa 2018 måste skolan bli en plats där elever oavsett bakgrund och hemförhållanden trivs och känner sig hemma.

En liknande slutsats drog eleven Pelin Balta, som går i nian på Hjulsta grundskola i Stockholm, när jag intervjuade henne för några veckor sedan om hur man kan minska skolket. Hon berättade att en avgörande faktor som fick henne att börja gå på lektionerna var att hon fick beröm och uppskattning när hon kom – det fick henne helt enkelt att må bättre när hon var i skolan.

De ökande klyftorna seglar upp som den kanske största och viktigaste utmaningarna i svenska skolan. På torsdag väntas skolkommissionen presentera sitt förslag om hur skolan kan bli mer jämlik.

För att nå Gustav Fridolins förhoppning om en topplacering i Pisa 2018 måste skolan bli en plats där elever oavsett bakgrund och hemförhållanden trivs och känner sig hemma och där alla elever har samma förutsättningar att lära sig och få en bra utbildning.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons