Annons

Elin Castlin: Äntligen en engagerad Natodebatt

Natos norske generalsekreterare, socialdemokraten Jens Stoltenberg, på FN-besök hos kollegan Ban Ki-moon.
Natos norske generalsekreterare, socialdemokraten Jens Stoltenberg, på FN-besök hos kollegan Ban Ki-moon. Foto: Bryan R. Smith / TT NYHETSBYRÅN

Att Nato har blivit ett ämne som både berör och upprör var det ingen tvekan om när Kulturhuset i Stockholm i onsdags ordnade debatten ”Nato nästa?” inför fullsatt salong.

Under strecket
Publicerad

I fem debattdueller under två timmar bjöds publiken på livliga och intressanta samtal. Trots att moderatorn Annie Reuterskiöld uppmanade till en öppenhet inför allt som sades på scen var åhörarna inte sena att stödja sina företrädare genom rungande applåder. Tydligt var att den så kallade ”Natoutredningen” som initiativtagare bidrog till att en majoritet av publiken tillhörde motståndarna mot svenskt medlemskap.

Nej-sidans argument var många gånger av konservativ karaktär genom att Sveriges historiska alliansfrihet lyftes fram som en väl fungerande hållning. ”Varför ska man byta ett vinnande koncept” frågade sig till exempel den före detta biståndsministern och FN-ambassadören Pierre Schori medan den före detta utrikesministern Hans Blix poängterade att man precis som under Kalla kriget bör ”söka avspänning istället för att skärpa motsättningarna”.

Grundidén var med andra ord att Sverige även fortsättningsvis ska hålla sig utanför det militära samarbetet för att inte provocera fram onödiga reaktioner. Genom att säga nej till ett medlemskap skulle dessutom en direkt delaktighet i ett eventuellt krig kunna undvikas.

Annons
Annons

Ja-sidan framhöll istället vikten av att våga stå upp för en ståndpunkt och att visa solidaritet med likasinnade länder som centrala argument för svenskt medlemskap. Det betonades att en rysk upptrappning skulle kunna bli förödande för såväl Sverige som våra grannländer om inte motåtgärder genomförs.

Som svar på nej-sidans argument konstaterade den säkerhetspolitiske analytikern Mike Winnerstig att världen inte ser ut som den gjorde på 70-talet. Att Sverige dessutom har gjort kraftiga nedskärningar i försvaret innebär att en fortsatt allianslöshet inte kan anses aktuell.

Även i debatten om huruvida Nato står i kontrast till FN:s säkerhetsråd hördes olika åsikter från de två sidorna. Medan Winnerstig poängterade att han inte såg något hinder för Sverige att vara med i de båda samarbetena samtidigt framhöll Schori att konflikter bäst går att lösa genom FN. Det enda hoppet om Syrienkrigets slut inom överskådlig framtid vore i Schoris ögon att Ryssland och USA samarbetar. Natos inblandning skulle vara direkt skadlig. Winnerstig kontrade med att konstatera att FN:s roll genom USA:s eller Rysslands veto riskerar att bli verkningslös samt att det behövs militära insatser oavsett organisation.

Gemensamt för stora delar av nej-sidans ställningstaganden var åsikten att våld inte hjälper mot våld. Istället premieras alternativ av mer diplomatisk karaktär. Hur detta skulle gå till praktiskt verkade dock inte alltid självklart. På frågan hur Syrienkonflikten bäst skulle kunna lösas ansåg till exempel Stina Oscarsson att det kunde ske genom att tvinga in IS ledare i ett rum för diplomatiska förhandlingar, ett förslag som tycktes indikera en verklighetsfrånvänd världsbild men likväl följdes av kraftiga applåder.

Att det skulle vara möjligt att sansat kunna prata en extremistgrupp tillrätta vore naturligtvis ett drömscenario, men vad gör man när alternativet inte existerar? Behovet av att i en krissituation kunna bemöta våld med våld när diplomati inte fungerar framhölls av den tidigare EU-ministern Birgitta Ohlsson och Frivärlds chef Katarina Tracz.

Oavsett vad man tycker i medlemskapsfrågan kan konstateras att intresset för Nato har accelererat den senaste tiden, något som onsdagens fullsatta evenemang visade. Den förändrade säkerhetspolitiska situationen kring Östersjön har onekligen tvingat fram nödvändiga diskussioner, vilka också skapat ett ökat engagemang.

_ELIN CASTLIN är pol kand i statsvetenskap och nationalekonomi. Under höstterminen 2015 tjänstgör hon som praktikant hos tankesmedjan Frivärld. _

Redaktionens tittartips! Se den bandade versionen av Natodebatten i Kulturhuset (startar efter 47 minuter).

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons