Annons

Jenny Jägerfeld: De introverta har utan tvivel fått revansch

Ser du dig själv som extrovert eller introvert? Det är en myt att vi måste vara antingen eller – samtidigt som det pågår en polariserad strid om vad som egentligen är bäst, konstaterar forskare att vi alla har drag av båda.

Uppdaterad
Publicerad
Skådespelaren Emma Watson (t h) kom ut som introvert efter Susan Cains bok. Även Bill Gates, Christina Aguilera (t v) räknas till de introvertas skara.
Skådespelaren Emma Watson (t h) kom ut som introvert efter Susan Cains bok. Även Bill Gates, Christina Aguilera (t v) räknas till de introvertas skara. Foto: AP

Sedan psykologins födelse har forskare och teoretiker utformat modeller för att förstå och beskriva vad vår personlighet består av och hur den är strukturerad. Även om teorierna är långt ifrån samstämmiga och fokuserar på olika delar av vårt inre så är det en aspekt som i stort sett alltid återkommer, nämligen frågan om extraversion och introversion.

Begreppen lanserades av Carl Gustav Jung i boken Psykologiska typer som slog ner som en bomb 1921. Enligt Jung dras introverta till den inre världen av tankar, känslor och förnimmelser medan extroverta riktar sin energi utåt mot omvärlden, människor och deras handlingar. Trots att Jung inte har någon särskild hög ställning inom den kliniska psykologin idag – hans teorier har ansetts bygga mer på feeling och anekdotisk bevisföring än forskning – har dessa begrepp i allra högsta grad fortfarande relevans och räknas som ett av kärndragen i en människas personlighetskonstitution.

Även om de extroverta generellt har premierats i västvärlden – idealet är att vara utåtriktad – så har de introverta utan tvivel fått revansch.

Annons

Även om det inte finns någon vedertagen definition är psykologerna eniga om att introverta och extroverta skiljer sig åt vad gäller graden av stimulans som behövs för att fungera bra. Introverta laddar batterierna genom att vara själva. Visst tycker de om att umgås med andra, men föredrar djupare samtal med en person i taget istället för att mingla på en fest. De extroverta å andra sidan, får energi av att umgås med andra och kan bli uttråkade av för lite intryck.

Detta kan antas bero på att extroverta har en högre tolerans för signalsubstansen dopamin, vilken frisläpps i hjärnan när vi upplever något som vi uppfattar som positivt. Extroverta behöver många fysiska och mentala utmaningar för att må bra – hjärnan belönar dem när de är utåtriktade, öppna och energiska. Introverta har en lägre dopamintröskel och behöver inte lika mycket stimulans för att få en belöningseffekt. De blir därför lättare överstimulerade, vilket kan göra dem nervösa eller utmattade vid till exempel sociala tillställningar.

Det är viktigt att poängtera att båda sorterna behövs. Tillsammans kan de utgöra fantastiska team – som när Steve Jobs, en karismatisk extrovert, parade ihop sig med den kreativa introverta Steve Wosniak och startade Apple Inc.

Även om de extroverta generellt har premierats i västvärlden – idealet är att vara utåtriktad, framåt och att ha ett stort socialt umgänge – så har de introverta utan tvivel fått revansch. Inte minst i och med Susan Cains Ted Talk, videoföredrag, i ämnet samt hennes bok Tyst – de introvertas betydelse i ett samhälle där alla hörs och syns. Efter Cains bok kom en rad kända personer ut som introverta. Cain, själv uttalat introvert, beskrev problemet med att introverta redan i förskoleåldern får höra att de borde ta mer plats och vara mer sociala.

Susan Cain presenterar sin hyllning av de introverta i bokform på en mässa i Milano 2013. Foto: Piero Oliosi/IBL

Det handlar alltså inte om absoluta tillstånd – vi har alla både introverta och extroverta drag. En introvert person gillar också fester.

Eftersom såväl skolor som arbetsplatser i regel är miljöer med stora mängder människor och stimuli, gynnar det ett extrovert förhållningssätt, menade Cain. Särskilt idag när undervisningen allt mer går ut på att arbeta i olika gruppkonstellationer och kontorslandskapen breder ut sig närmast pandemiskt. I många asiatiska länder uppmuntras istället människor som är mer kontemplerande, lugna och eftertänksamma. I dessa kulturer känner inte de introverta av tvånget att vara extroverta vilket gör det lättare att acceptera sin egen, inneboende personlighetsstruktur.

Extraversion och introversion har oftast setts som ytterligheter på ett kontinuum – om man ligger högt på extraversion ligger man med nödvändighet lågt på introversion. På de delar av internet där en svartvit sandlådementalitet florerar har detta synsätt resulterat i förenklade idéer om vad som egentligen är bäst. I vissa forum där de introverta anses vara sofistikerade, känsliga och kreativa beskrivs de extroverta som ytliga människor som tänker medan de pratar – om de nu tänker alls. Och i de forum där extroverta hyllas som sociala genier beskrivs de introverta som svårtillgängliga och asociala.

Illustration: Thomas Molén.

Jung anade nog inte att hans teorier knappt hundra år senare skulle resultera i en rätt onyanserad och polariserad strid om vad som egentligen är finast. Faktum är att de flesta teoretiker menar att alla har en introvert och extrovert sida, men att en av dessa i regel är mer dominant än den andra – ungefär som höger- eller vänsterhänthet.

Det handlar alltså inte om absoluta tillstånd – vi har alla både introverta och extroverta drag. En introvert person gillar också fester och även en extrovert person kan tycka om att vara själv.

Det vi istället borde fokusera på är att förstå och acceptera att det finns olika sätt att interagera med omvärlden på, och varken skuldbelägga den som drar sig undan eller den som gillar att stå i centrum. Oavsett om vi är mer introverta eller extroverta, behöver vi befinna oss i den zon där vi har störst möjlighet att må bra – och den är inte likadan för alla.

Annons
Annons
Annons

Skådespelaren Emma Watson (t h) kom ut som introvert efter Susan Cains bok. Även Bill Gates, Christina Aguilera (t v) räknas till de introvertas skara.

Foto: AP Bild 1 av 3

Susan Cain presenterar sin hyllning av de introverta i bokform på en mässa i Milano 2013.

Foto: Piero Oliosi/IBL Bild 2 av 3

Illustration: Thomas Molén.

Bild 3 av 3
Annons
Annons
Annons
Annons