Annons

”EU-skatter skulle hota Sveriges inflytande”

Att ge EU beskattningsrätt hotar inte bara Sveriges självbestämmande och samarbetets legitimitet, det äventyrar också Sveriges inflytande, skriver moderaterna Tomas Tobé och Niklas Wykman.

Under strecket
Publicerad

Moderaternas toppnamn i EU-valet, Tomas Tobé, och partiets skattepolitiske talesperson Niklas Wykman.

Foto: Tomas Oneborg, Henrik Montgomery/TTBild 1 av 1

Moderaternas toppnamn i EU-valet, Tomas Tobé, och partiets skattepolitiske talesperson Niklas Wykman.

Foto: Tomas Oneborg, Henrik Montgomery/TTBild 1 av 1
Moderaternas toppnamn i EU-valet, Tomas Tobé, och partiets skattepolitiske talesperson Niklas Wykman.
Moderaternas toppnamn i EU-valet, Tomas Tobé, och partiets skattepolitiske talesperson Niklas Wykman. Foto: Tomas Oneborg, Henrik Montgomery/TT

DEBATT | EU

Den 2 maj är sista dagen att deklarera. Om Liberalerna och många socialdemokrater får bestämma så riskerar du nästa gång det är dags att deklarera se att du dessutom betalar dina pengar direkt till EU.

Att ge EU beskattningsrätt hotar inte bara Sveriges självbestämmande och samarbetets legitimitet, det äventyrar också Sveriges inflytande. Därför är det oroväckande att allt fler vill flytta bort makten från medlemsländerna direkt till EU-byråkratin.

EU-kommissionen har lagt fram förslag om att det i EU enbart ska krävas kvalificerad majoritet för att få igenom skatteförslag. Kommissionen och politikerna som anslutit sig till förslaget äventyrar nu medlemsstaternas makt över den ekonomiska politiken. Bland annat har de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet ställt sig bakom förslaget. Om förslaget skulle förverkligas skulle det riskera att rasera förtroendet och villkoren för det europeiska samarbetet.
Hot från Bryssel om europeisk bolagsskatt, koldioxidskatt och skatt på digitala företag har varit överhängande under de senaste åren. Medan Moderaterna har agerat för att stoppa skatterna, har socialdemokratiska EU-parlamentariker vid olika tillfällen öppnat upp för att ge EU beskattningsrätt. Liberalerna har nu också anslutit sig till idén om att ge Bryssel möjligheten att på egen hand införa nya skattebördor, utan att det föregås av beslut i Sverige.

Annons
Annons

Om förslaget skulle bli verklighet skulle EU slå in på en väg som kraftigt minskar nationernas självstyre och skapar ett demokratiskt underskott. Låt oss inte glömma att EU finns till för medlemsstaterna – inte tvärt om. 

För att möta hoten från en allt mer orolig omvärld, gränsöverskridande organiserad brottslighet, en avmattad ekonomi, en dåligt fungerande invandringspolitik och allvarliga miljöproblem behövs tydligare fokus på EU-samarbetets kärnuppdrag.

EU behöver bli bättre på att lösa genuint gränsöverskridande frågor. Att Liberalerna och socialdemokratiska parlamentariker verkar för att ge unionen beskattningsrätt riskerar jobb och tillväxt i Europa, men framför allt hela samarbetets legitimitet och funktionssätt.
Skattehöjningarna från Bryssel kan slå hårdare mot Sverige vars företag och medborgare redan beskattas hårdare än i en betydande del av de övriga medlemsländerna. Skatterna på företag och arbete i Sverige, liksom i många andra EU-länder, har redan pressats upp till en ohållbar nivå. Sveriges skattetryck ligger idag tio procentenheter över snittet i OECD.

Mest oroväckande är dock att vi nu tillhör EU:s bottenliga vad gäller tillväxt. Kommissionens bedömningar anger att Sverige kommer ha tredje lägst ekonomisk tillväxt i unionen under år 2019.

Inför valet till Europaparlamentet är det avgörande att alla partier tydliggör vilken linje de avser att driva. De som öppnar för EU-skatter bidrar till en historisk maktförflyttning från Sverige till Bryssel. Det riskerar att bli särskilt allvarligt för Sverige, som i dagsläget ensamt kan blockera beslut, men som i ett system med EU-skatter förlorar nästan allt inflytande. Det skulle bli dyrt för svenska skattebetalare.
När beskattningsrätten flyttar till Bryssel kommer det vara omöjligt för svenska väljare att överpröva skattepålagor som till exempel Tyskland och Frankrike enats om att pressa fram. Det är också rimligt att ställa sig frågan hur väl anpassade EU-skatter skulle bli för Sverige och svenska företag?
Ansvaret och makten över skattepolitiken hör hemma i respektive medlemsland. Hotet om överstatliga skatter äventyrar förutsättningarna för ett EU som en demokratisk och stark union där jobben växer till och konkurrenskraften säkras.

Tomas Tobé (M)
toppkandidat till Europaparlamentet
Niklas Wykman (M)
skattepolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons