Annons

Ivar Arpi:"En extremt intolerant rörelse"

Jonathan Haidt. Har gjort en personlig och politisk idéresa.
Jonathan Haidt. Har gjort en personlig och politisk idéresa. Foto: MATHIEU ASSELIN/Righteousmind.com
Under strecket
Publicerad

IDÉRESAN

När John Kerry förlorade presidentvalet mot George W. Bush 2004 bestämde sig psykologprofessorn Jonathan Haidt för att börja studera politisk psykologi. Målet var glasklart: han skulle hjälpa demokraterna att vinna nästa val. Medan republikanerna i regel tilltalade hela det moraliska spektrat, led demokraterna av ett slags politisk autism som begränsade deras genomslag, tyckte Haidt. Men projektet innebar att han för första gången i sitt liv på allvar tvingades lära sig om konservatism, vilket kom att förändra honom i grunden.

Resultatet av projektet blev därför inte den bok han hade tänkt sig utan i stället Righteous mind: why good people are divided by politics and religion som gavs ut 2012. När han var här i Sverige för att föreläsa för ett par veckor sedan frågade jag honom om hans egen idéresa från vänster och högerut.

– Det är sant att jag har rört mig till höger och att jag inte längre är vänster. Men jag anser att det republikanska partiet är en oansvarig styggelse. Jag skulle aldrig kunna vara en republikan. Och Donald Trump är ännu värre än det republikanska partiet. Men å andra sidan har den akademiska vänstern blivit galen. Inte bara med politisk korrekthet, utan också med nya idéer som kommer från feministiska och marxistiska teorier om privilegier och offerskap. Det är en extremt intolerant rörelse som inte tillåter åsikter som avviker från deras egna. I dagsläget är den politiska korrektheten sådan att idéer om privilegier och att bedöma folk efter deras hudfärg och kön sprider sig. Och detta står i direkt motsättning till fri forskning och en öppen debatt.

Annons
Annons

Den där tanken om att vissa grupper är privilegierade. Jag tycker att det är en tanke som liknar arvssynden. Vita, heterosexuella män föds till att vara privilegierade på samma sätt som man inom kristendomen föds med arvssynd. Världen ses som hierarkisk och de i toppen av pyramiden är vita, heterosexuella män. Det vita privilegiet gör att rasismen verkar genom dig oavsett dina egna intentioner eller handlingar. Detta ger vänstern en tydlig fiende.

– I egalitära samhällen tenderar det att uppstå hat mot de som uppfattas stå över andra, vilket kallas omvänd dominans-hierarki inom antropologin. Människor förenar sig och har ihjäl sådana personer. Du kan se det i bland annat den franska revolutionen och i Maos kulturrevolution. De med hög status är de onda, och de med låg status är de goda. Det är även vad som sker på amerikanska universitet nu. Det är samma psykologiska mekanism.

I grunden är det en sorts rasism och en intellektuell cancer .

– Så det första du gör när du interagerar med människor är att du tar reda på vilken kategori de tillhör. Vit? Det är dåligt. Man? Det är dåligt. Heterosexuell? Det är dåligt. Det kallas intersektionalitet. Man adderar privilegiepoäng baserat på främst rastillhörighet, kön och sexuell läggning. I grunden är det en sorts rasism. Och en intellektuell cancer eftersom hela idén med universitet är att man ska lära sig bedöma varandras idéer och ord, inte vilka kategorier man tillhör.

Jonathan Haidt menar att det finns sex grunder för människors moral:

  1. Omhändertagande: handlar om att skydda svaga, och är motsatsen till att skada.
  2. Proportionalitet: som handlar om rättvisa enligt gemensamma regler och är motsatsen till fusk.
  3. Frihet: avsky för tyranni; motsatsen till förtryck.
  4. Lojalitet: mot din grupp, familj, nation; motsatsen till svek.
  5. Auktoritet: att lyda tradition och legitima myndigheter; motsatsen till revolutionär aktivitet.
  6. Helighet eller renhet: avsky för motbjudande saker, livsmedel, åtgärder; motsatsen till förfall och degenerering.
Annons
Annons

I studier om vilka grunder man värderar har det visat sig att vänstern i nästan uteslutande värderar omhändertagande och proportionalitet, och i mindre utsträckning frihet. I Sverige har högern sedan nyliberalismens intåg främst argumenterat inom just frihetskategorin, med liten hänsyn för andra moraliska grunder. I många andra länder värderar högern (i synnerhet konservativa) ofta alla sex kategorier.

Det är ett pågående experiment.

Enligt World Values Survey är Sverige extremt: vi befinner oss i topp vad gäller sekularisering och individualism. Mycket av politiken här handlar om omhändertagande och proportionalitet, och för mycket av svensk höger främst om frihet. Kan man göra sig av med de övriga tre moraliska grunderna – auktoritet, helighet och lojalitet – helt och hållet?

– Det är ett pågående experiment. Du kan aldrig ha ett samhälle som gör sig av med omhändertagande eller proportionalitet. Men kan ett land fungera utan någon känsla av lojalitet, auktoritet eller helighet? Det kanske fungerar en generation eller två. Men om jag skulle tvingas slå vad så tror jag ett sådant samhälle dör ut efter det. En anledning att det dör ut är att det leder till en universalistisk, globalistisk världsåskådning som välkomnar invandring från länder som enligt World Values Survey står så långt från Sverige som det bara går. En sådan moral skapar förutsättningarna för sin egen undergång.

Menar du att liberal universalism har en tendens att underminera sig själv för att den inte kan försvara sina egna kärnvärderingar mot hot?

Annons
Annons

En ideologi som säger att vissa migranter inte är välkomna på grund av sin ras är en föreställning som inte går att förena med liberal demokrati.

– Det vi ser i Europa och USA nu är att globalisterna och internationalisterna – den sekulära vänstereliten – har gått för långt och för snabbt i frågor om kultur och identitet. Och nu trycker nationalister tillbaka överallt. Man bör vara kritisk till en ideologi som säger att vissa migranter inte är välkomna på grund av sin ras. Det är en väldigt antiliberal föreställning som inte går att förena med liberal demokrati. Men att säga ”vi har en nationell identitet som vi vill bevara och vi förväntar oss att invandrare ska bli svenskar, och i så fall välkomnar vi dem”, är inte bara acceptabelt utan även det bästa sättet för ett modernt samhälle att gå framåt.

På vänsterkanten skulle man nog säga att en sådan tanke om
en nationell identitet som är värd att försvara är rasistisk.

– Det är som pojken som ropade varg. Det förlorar sin laddning. Jag tror att det är på väg att hända med anklagelsen om “rasism”. Jag såg någonstans på nätet häromdagen någon som skrev något i stil med att “nu när allt och alla är rasistiskt, så kanske rasism inte är så illa längre”.

Det Jonathan Haidt beskriver är en idéresa även Sverige behöver göra. Det meritokratiska samhället framför det förment toleranta, men i själva verket mycket intoleranta. Och förståelsen för att höger- och vänsterbegreppen ibland är begränsade i sin användbarhet. Haidt är inte längre vänster, men heller inte höger.

– I dag skulle jag formulera det som att jag är motståndare
till antiliberalism. Det finns antiliberalism till vänster och det finns
antiliberalism till höger, och jag är emot allt av det.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons