Annons

”En gåta varför S-ledamöter svängde om upphovsrätten”

Riskerna är stora att EU:s nya direktiv slår mot användarfrihet, innovation och yttrandefrihet på internet. Upphovsrätten måste tryggas på ett bättre sätt, skriver Christofer Fjellner och Tomas Tobé (M) i en replik.

Under strecket
Publicerad

Christofer Fjellner och Tomas Tobé.

Foto: TT, SvD Bild 1 av 1

Christofer Fjellner och Tomas Tobé.

Foto: TT, SvD Bild 1 av 1
Christofer Fjellner och Tomas Tobé.
Christofer Fjellner och Tomas Tobé. Foto: TT, SvD

REPLIK | UPPHOVSRÄTT

Kulturskapare och journalister har rätt till skälig ersättning och skydd för sina verk, här är vi moderater helt eniga med Marita Ulvskog (S) och Jytte Guteland (S). Men skyddet för upphovsrätten får aldrig inskränka friheten på nätet mer än vad som verkligen krävs. Tyvärr innebär EU:s nya direktiv för upphovsrätt på internet som Europaparlamentet antog i dag långtgående inskränkningar när möjligheterna att länka material begränsas och det införs krav på uppladdningsfilter på digitala plattformar.

Det här var en åsikt som Socialdemokraterna delade med oss moderater för bara en månad sedan. Då kände de ”en stark oro” för att internets frihet skulle kompromissas bort. Vad som har fått en majoritet av deras ledamöter att nu ändra uppfattning och rösta för är en gåta, eftersom innehållet i lagförslaget inte har förändrats. Socialdemokraternas röster spelade en central roll för utfallet i dagens omröstning.

Annons
Annons

Upphovsrätten är liksom annan intellektuell äganderätt helt central i kunskapsintensiva ekonomier som den svenska och europeiska. Det är också nödvändigt att EU ser över sina gemensamma regler. Det finns få områden som har förändrats lika snabbt som internet. Därför måste reglerna utformas med hänsyn till hur internet ser ut i dag och inte år 2000.

I sitt försvar av lagförslaget utgår Ulvskog och Guteland inte ifrån hur det faktiskt är utformat, utan hur de önskar att de skulle vara utformat. I deras värld råder perfekt balans mellan kulturskaparnas rättigheter och internets frihet. Men i verkligheten förhåller det sig inte så. Det finns särskilt två anledningar till oro över att friheten på internet försvagas:

Det första gäller det som kallas artikel 11. Försöket att ge bättre villkor för journalister med en ny rättighet för tidningsutgivare riskerar att göra det svårare att dela nyhetsartiklar och material på internet. Det riskerar också att försvåra för forskning och annat än traditionell utbildning med digitalt material på internet inklusive så kallad ”data mining”. Det är därför svenska bibliotek och folkbildningsorganisationer är kritiska. Dessutom visar erfarenheten från motsvarande regler i Spanien och Tyskland att de inte alls bidrog till bättre lönsamhet för publicister. Tvärtom ledde de bort internettrafik från tidningarnas hemsidor.

Det andra skälet till oro gäller artikel 13. Att göra plattformar skadeståndsskyldiga för upphovsrättsskyddat material som laddas upp kommer oundvikligen att leda att de inför så kallade uppladdningsfilter. Problemet med dessa är att de sorterar bort annat material som satir, parodier och korta utdrag. Dessa filter är kanske inte ett problem för större företag med omfattande resurser. Däremot är de det för mindre och nya internetföretag som inte har råd att investera i den teknik som krävs för att efterleva lagstiftningen. Direktivet riskerar alltså att lägga en blöt filt över innovation inom den för Sverige så viktiga it-sektorn.

Detta är samma kritik som vi delat med Socialdemokraterna i Europaparlamentet till alldeles nyligen. Det är dumt att spekulera, men vi kan inte se någon annan anledning till att tre av deras fem ledamöter har bytt åsikt än att de vill ställa sig på samma sida som sin egen regering. Precis som Socialdemokraterna i Europaparlamentet har regeringen velat fram och tillbaka.

Dagens beslut innebär inte slutet på internet som vi känner det. Men riskerna för att användarfrihet på internet, innovation och yttrandefrihet i praktiken urholkas är för stora. Det är därför vi moderater motsätter oss direktivet, såväl i Europaparlamentet som i Sveriges riksdag. Upphovsrätten måste tryggas på ett bättre sätt.

Christofer Fjellner (M)
Europaparlamentariker
Tomas Tobé (M)
toppkandidat till Europaparlamentet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons