Annons

En gåva kan innebära en mindre del av arvet

Illustration: Thomas Molén.
Illustration: Thomas Molén.

SvD:s familjeadvokat Caroline Elander Knip reder ut när gåvor till bröstarvingar anses utgöra ett förskott på arv – och om vad som behöver skrivas i ett gåvobrev eller testamente för att det inte ska gälla.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Vilka är de ungefärliga tidsramar som gäller när en gåva kan bli betraktad som arv?

Caroline Elander Knip: I lagen framgår att gåvor till bröstarvingar anses utgöra ett förskott på arv om inget annat är angett eller med hänsyn till omständigheterna måste ha varit avsett. Har den avlidne flera bröstarvingar och har någon av dem har fått en gåva kommer gåvotagaren att erhålla en mindre del av arvet.

Värdet av gåvan vid det aktuella gåvotillfället, inte vid gåvogivarens frånfälle, adderas till kvarlåtenskapen. Om det inte skulle finnas tillräckligt mycket egendom i dödsboet för att kompensera för gåvan får de övriga bröstarvingarna dela på den behållning som finns.

Gåvotagaren blir inte skyldig att ge eller betala tillbaka gåvan eller ersätta de andra bröstarvingarna.

Presumtionen för att en gåva till bröstarvingar utgör förskott på arv kan exempelvis brytas om gåvogivaren i ett gåvobrev eller testamente anger att gåvan inte ska utgöra förskott på arv och kan som regel göras gällande när som helst efter en avliden persons bortgång. Dock måste detta ske innan arvskiftet efter den avlidne har undertecknats av arvingarna.

Annons
Annons

I vissa fall kan det röra sig om gåvor som enligt lagen är att likställa med testamente. Inom juridiken kallas denna regel för det förstärkta laglottsskyddet och kan av denna anledning endast göras gällande när en person gör gällande sin laglott.

Detta är gåvor som exempelvis har skett i mycket nära anslutning till att gåvogivaren har avlidit eller gåvor som har getts bort på sådana villkor att gåvogivaren kan fortsätta att nyttja gåvan precis som innan gåvan ägde rum. Dessa gåvor kan under vissa förutsättningar återbäras till kvarlåtenskapen vid beräkningen av laglotten.

I detta fall är det dock nuvärdet på gåvan som skall återbäras och inte värdet per gåvotillfället. För att kunna göra gällande denna lagregel måste man, till skillnad från vad som anförs om förskott på arv enligt ovan, ansöka om stämning inom ett år från det datum då bouppteckningsförrättningen efter gåvogivaren ägde rum. Har det passerat mer än ett år sedan bouppteckningsförrättningen har man inte längre rätt att göra gällande denna regel.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons