Annons

Mårten Schultz:Helt onödig juridisk karusell har inletts

Inget brott när Åkesson delade ut flygblad i Grekland, skriver Mårten Schultz.
Inget brott när Åkesson delade ut flygblad i Grekland, skriver Mårten Schultz. Foto: Tomas Oneborg

En onödig juridisk diskussion om huruvida Jimmie Åkesson gjort sig skyldig till brott, eller inte, när han delade ut flygblad i Grekland har uppkommit.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har åkt till Grekland för att dela ut flygblad med budskapet att Sverige inte kan ta emot fler migranter. Flygbladet undertecknades med ”The people of Sweden, Sweden democrats”.

Utspelet har nu polisanmälts och en åklagare har lämnat över det till Justitiekanslern, som är den myndighet som har hand om brottspåståenden som rör tryckta skrifter.

Härigenom har en helt onödig juridisk karusell inletts, eftersom det Åkesson har gjort inte är i närheten av att vara kriminellt enligt svensk rätt.

Åkesson har tillskrivits olika brott. Det har påståtts att informationen på flygbladet skulle utgöra hets mot folkgrupp, men det är det inte. Innehållet är några korta meningar om att Sverige är fullt, att flyktingarna inte borde komma till oss och att vi inte kan tillhandahålla ”mer” pengar eller bostäder.

Det avslutades med ”Sorry about this message”. Inget av detta är i närheten av att uttrycka missaktning mot någon folkgrupp eller annan grupp av människor. Hets mot folkgrupp är därmed uteslutet.

Annons
Annons

Kan det då utgöra osant intygande, eller något annat liknande brott? Brottet skulle i detta fall bestå i att brevet underskrivits med ”Svenska folket” och att Åkesson inte har befogenhet att agera företrädare åt det svenska folket.

Läser man regeln står det snabbt klart att inte heller detta brott har någon bäring på händelsen: ”Den som i ett intyg eller en annan urkund lämnar osann uppgift om vem han eller hon är eller om annat än egna angelägenheter eller för skens skull upprättar en urkund rörande rättshandling döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för osant intygande…”

Flygblad är inte intyg eller urkund och någon fara i bevishänseende finns inte heller. Några andra regler i brottsbalken kan knappast heller aktualiseras i detta fall. 

Jimmie Åkesson har själv skaffat sig en advokat med anledning av polisanmälningarna, vilket mot ovanstående bakgrund framstår som juridiskt opåkallat men möjligen finns det politiska skäl som motiverar det.

Åkessons ombud har å sin sida, i en intervju med Aftonbladet, framhållit att det kan vara brottsligt att göra grundlösa anmälningar. Det stämmer i och för sig, eftersom det kan utgöra brottet falsk tillvitelse. Men jag tror knappast att den anmälan om osant intygande som ombudet tog sikte på – och som gjorts av en annan advokat – uppfyller de rekvisit som brottet falsk tillvitelse ställer upp.

Det vore onekligen ironiskt om en advokat grundlöst skulle polisanmäla en kollega för falsk tillvitelse för att kollegan grundlöst polisanmält hans klient för osant intygande. ​

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons