Annons

”Kulturministern vill inte ta i het potatis”

Östasiatiska och Medelhavsmuseet kan komma att försvinna om ett nytt världskulturmuseum skapas i Stockholm.
Östasiatiska och Medelhavsmuseet kan komma att försvinna om ett nytt världskulturmuseum skapas i Stockholm. Foto: Holger Ellgaard/Wikicommons och Magnus Hjalmarson Neideman

Vad vill regeringen med sina världskulturmuseer i Stockholm? Med knappt fyra månader kvar till valet är det fortfarande oklart. 2016 briserade museidebatten om politisering och planer på sammanslagning. Nu visar en färsk enkät att många anställda saknar tillit och förtroende för museiledningen.

Under strecket
Publicerad

Interiör från Medelhavsmuseet.

Foto: Johan FowelinBild 1 av 2

Interiör från Medelhavsmuseet.

Foto: Karl ZetterströmBild 2 av 2

Östasiatiska, Etnografiska och Medelhavsmuseet var utgångspunkt för en intensiv debatt som tog fart 2016. Det handlade om politisering, normkritik och kunskapssyn, men också om hur kulturhistoriska museer ska förhålla sig till samtiden och locka nya besökare.

En central fråga var om de tre museerna ska finnas kvar i sina lokaler eller om de ska flytta ihop i någon form av världskulturmuseum. De tre Stockholmsmuseerna ingår, tillsammans med Världskulturmuseet i Göteborg, i myndigheten Statens museer för världskultur, SMVK.

En analys från Statskontoret visade att museerna har ekonomiska problem på grund av statens höga museihyror; lokalerna står för mer än 40 procent av kostnaderna.

– Våra utmaningar kvarstår ju när det gäller lokaler och kostnader, säger Karl Magnusson, stabschef på SMVK.

Nu pågår ett omfattande arbete för att utreda olika lokalalternativ. Två personer har anställts för detta, och myndigheten har också upphandlat arkitektkontoret AIX. Enligt information som lagts ut på SMVK:s intranät handlar det bland annat om att ta fram "konkreta alternativ för om- och nybyggnad".

Annons
Annons

Interiör från Medelhavsmuseet.

Foto: Johan FowelinBild 1 av 1

SMVK har tidigare lyft idén om ett nybyggt världskulturmuseum i en rapport till regeringen. Samtidigt finns det sedan ett år ett beslut i riksdagen, ett så kallat tillkännagivande som Alliansen och SD ställer sig bakom, om vikten av att behålla varje museums särart. Olof Lavesson (M), ordförande i kulturutskottet, tycker att utvecklingen är märklig.

Interiör från Medelhavsmuseet.
Interiör från Medelhavsmuseet. Foto: Johan Fowelin

– Det ju finns en riksdagsmajoritet som menar att de här tre Stockholmsmuseerna är museer där vi vill bevara den tydliga identitet som museerna har, och inte gå mot ett samlat världskulturmuseum, säger han.

Bakgrunden till tillkännagivandet var den uppmärksammade rapport som SMVK:s chef Ann Follin lämnade till regeringen 2016. Hon gick igenom flera olika handlingsalternativ och förordade dessa:

• Nuvarande museilokaler överges. Ett nytt världskulturmuseum byggs i Stockholm, gärna i gränslandet mellan innerstad och förort. Alternativt skapas ett nytt världskulturmuseum i ett befintligt hus, som byggs om, någonstans i Stockholm.

• Etnografiskas lokaler behålls. Östasiatiska och Medelhavsmuseet bommar igen sina lokaler och flyttar till Gärdet, där Etnografiska får en tillbyggnad.

Vi tittar även på det som kallas "spara och gneta", att vara kvar i befintliga byggnader, även om vi tidigare inte bedömt det som hållbart.

Annons
Annons

Nu utreds dessa alternativ vidare.

– Vi tittar vidare på vad alternativet samlokalisering skulle kunna innebära. Då pratar vi byggnad, inte verksamhet. För där är vi inte än, i att slå ihop verksamheter och lösa upp verksamheter, säger stabschef Karl Magnusson.

Men myndigheten utreder också möjligheten för museerna att vara kvar i nuvarande lokaler, betonar han.

– Vi tittar även på det som kallas "spara och gneta", att vara kvar i befintliga byggnader, även om vi tidigare inte bedömt det som hållbart.

De nuvarande museibyggnaderna nagelfars nu på olika sätt. Både Medelhavsmuseet och Östasiatiska är inrymda i gamla, byggnadsminnesmärkta hus med allt vad det innebär när det gäller exempelvis lagkrav på tillgänglighet.

– Vi testar dem mot både lagkrav och våra visioner om vad vi vill bedriva för verksamhet om fem–tio år. Vi vill ju bedriva en progressiv verksamhet när det handlar om vad museer kan vara.

Myndigheten har tidigare efterlyst ett ställningstagande från regeringen i lokalfrågan. Men regeringen har inte velat ta ställning i frågan om var museerna ska bedriva sin verksamhet. ”Det ligger inom myndighetens ansvarsområde att avgöra", skriver Anna Söderström, pressekreterare hos kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) till SvD.

Det här visade sig vara en väldigt het potatis och jag tror inte kulturministern vill ta i det.

Regeringen har inte heller reagerat på riksdagens tillkännagivande om att bevara museernas särart. Tillkännagivandet ”kommer sannolikt inte att kunna slutbehandlas i närtid”, enligt kulturministerns pressekreterare.

Annons
Annons

– Det här visade sig vara en väldigt het potatis och jag tror inte kulturministern vill ta i det, säger Olof Lavesson.

Inom SMVK rullar både lokalutredning och ett så kallat visions- och framtidsarbete vidare. Myndigheten har gjort inspirations- och kompetensutvecklingsresor till olika museer i världen, som nya Louvre Abu Dhabi och nya Nationalmuseet för afroamerikansk historia och kultur i Washington.

Samtidigt visar en färsk enkät som genomförts att det finns problem på hemmaplan, med bland annat bristande förtroende och tillit mellan ledning och medarbetare. Dessutom saknas facklig representation på myndigheten, då både Saco och ST lagt ned sina klubbar.

– Det är en ganska lång historia som slutade med att båda de lokala föreningarna lades ner samtidigt, för att de inte kände att förhandlingsklimatet var gynnsamt, säger Linnea Skagerberg, central ombudsman för Saco-S.

En av dem som sökt sig bort från SMVK är Christian Mühlenbock. 2017 lämnade han sitt arbete som forskare och intendent på Medelhavsmuseet för ett chefsjobb på ett arkeologiskt museum. Han säger att han hade svårt att vara kvar på SMVK då han tyckte att ledningen förde myndigheten åt fel håll.

Jag kände att jag hade svårt att andas där; det var en förväntan på att man skulle tycka och tänka "rätt".

– Dels handlade det väldigt mycket om att slå ihop de olika museerna till ett. Dels handlade det om politisering och pekpinnar, säger han och talar om en ny linje som han uppfattade som väldigt politisk.

– Det var tydligt, fast det inte var uttalat. Jag kände att jag hade svårt att andas där; det var en förväntan på att man skulle tycka och tänka "rätt".

Annons
Annons

Interiör från Medelhavsmuseet.

Foto: Karl ZetterströmBild 1 av 1

I den undersökning av organisatorisk och social arbetsmiljö som nyligen genomförts på myndigheten har SMVK dåliga resultat när det gäller bland annat rollklarhet, rättvisa och respekt samt tillit och trovärdighet mellan ledning och medarbetare. HR-chefen Lisa Birath säger att myndigheten just påbörjat en analys av resultaten, och att varje avdelning ska ta fram handlingsplaner.

När man ser de här resultaten får man intrycket att det är en organisation som inte mår bra?

– Man kan känna så. Vi måste titta ordentligt på detta, och vi behöver bland annat en dialog om hur vi stärker tilliten, säger Lisa Birath som inte vill kommentera enskilda personers uppgifter om att det skulle vara lågt i tak på myndigheten.

Interiör från Medelhavsmuseet.
Interiör från Medelhavsmuseet. Foto: Karl Zetterström
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons