Annons

”En illvillig tolkning av direktivet”

Tvärtemot vad Wikimedia påstår så är upphovsrättsdirektivet en förutsättning för en fortsatt uppbyggnad av kunskaps- och kultursamhället. Det skriver Mats Lindberg, Bildupphovsrätt i Sverige, i en replik.

Under strecket
Publicerad

Mats Lindberg i replik om kontroversiella EU-direktivet som EU-parlamentet röstar om på tisdagen.

Foto: Joakim de Groot, Markus Schreiber/AP Bild 1 av 1

Mats Lindberg i replik om kontroversiella EU-direktivet som EU-parlamentet röstar om på tisdagen.

Foto: Joakim de Groot, Markus Schreiber/AP Bild 1 av 1
Mats Lindberg i replik om kontroversiella EU-direktivet som EU-parlamentet röstar om på tisdagen.
Mats Lindberg i replik om kontroversiella EU-direktivet som EU-parlamentet röstar om på tisdagen. Foto: Joakim de Groot, Markus Schreiber/AP

REPLIK | UPPHOVSRÄTT

Mattias Blomgren från Wikimedia Sverige uppmanar EU-parlamentet att rösta nej till upphovsrättsdirektivet som ska beslutas på tisdag. Det är ett direkt angrepp på förutsättningar för utbildning, forskning, kultur och kulturskapande. Allt det som ger kunskap.

Wikimedia framstår allt mer som en megafon för de stora amerikanska nätjättarna med Google i spetsen. Det kan noteras att Wikimedia har svårt för att redogöra för sin finansiering och dess kopplingar till Google. Är det så enkelt att Wikimedia uttalar sig så som dess huvudfinansiär önskar?

Direktivet är förhandlat under flera år och innehåller idag undantag i upphovsrätten till förmån för så kallad text- och datautvinning, för distansutbildning, för digitalisering och spridning av kulturarvet och direktivet skyddar dessutom den svenska modellen för så kallade avtalslicenser.

Annons
Annons

Genom systemet med avtalslicenser ger miljoner svenska medborgare idag tillgång till skyddade verk för utbildning inom skolor och högskolor, användning av verk på arbetsplatser samt inom kulturarvsinstitutionerna. Utan denna reglering är dessa avtal och verksamheter hotade.

Kulturskapare ges en starkare position i avtal i förhållande till utgivare och producenter. Det medför en mer rättvis och korrekt fördelning av resultatet av deras arbete.

Direktivet innehåller två regler som berör nätjättarnas verksamheter. Direktivet föreskriver att Google och andra nätjättar måste ta ansvar för det innehåll de har, under vissa förutsättningar, och skaffa sig avtal om användningen av innehåll som är upphovsrättsligt skyddat.

Blomgren anger felaktigt att ”artikel 11 begränsar den mängd innehåll som delade länkar kan visa”. Fakta är att artikel 11 innebär att kommersiella aktörer såsom Google måste skaffa licens för att ta innehåll från dagspress och annan nyhetsförmedling. Det begränsar inte länkning utan styr om en del av de miljarder i annonsintäkter som Google har till de som framställt materialet, till de som producerar kvalitetsjournalistik. Det är till gagn för kunskapsskapandet! Google är i detta avseende en parasit.

”Artikel 13 ställer bland annat krav på att allt material granskas upphovsrättsligt innan det publiceras.” Skriver Blomgren. Det är grovt, det är felaktigt och en ren lögn. Det finns inget sådant krav i direktivet utan det är en illvillig tolkning som Googles propagandister hittat på för att kunna angripa direktivet. Sanningen är att artikel 13 gör Google ansvarig för det material som en användare laddar upp på deras plattformar, syftet är att få internet att fungera för alla. Idag görs användaren, den enskilde konsumenten, ansvarig och det fungerar inte. Samtidigt görs konstnären vars material laddas upp helt rätts- och inkomstlös medan Google tjänar miljarder. Det är denna obalans som direktivet ställer till rätta.

Det sker genom avtal såsom till exempel gäller för Svenska Dagbladet, SVT, Radion och alla andra med mycket upphovsrättsmaterial. Det fungerar utmärkt och där behövs inga uppladdningsfilter. Dessutom innehåller artikel 13 en ytterst försiktigt reglering som bygger på att rättighetshavare och plattform samarbetar i dessa frågor.

Tvärtemot vad Wikimedia påstår så är direktivet en förutsättning för en fortsatt uppbyggnad av kunskaps- och kultursamhället. Något som till exempel Europeana insett och nu uppmanar EU-parlamentet att rösta ja. Om direktivet faller så riskeras viktiga samhällsvärden och så även Wikimedia som har fått en frizon i direktivet och därför borde vara nöjda. Det är därför än mer intressant att Wikimedia går ut och angriper direktivet, är det finansiärens krav?

Kultur- och kunskapsverksamheterna i Sverige förväntar sig att parlamentet röstar ja till direktivet på tisdag.

Mats Lindberg
Bildupphovsrätt i Sverige

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons