Annons
Aktieanalys

Daniel Svensson:En intressant näthandlare

Alltfler gillar att storhandla sin mat på nätet men på börsen har branschens representant, Göteborgsbolaget Mat.se, inte varit någon större succé hittills. Det kan mycket väl bli ändring på det – inte minst efter att bolaget nu reparerat sina skrala finanser.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Bild 1 av 2

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 2 av 2
Bild 1 av 1

Det finns fortfarande en del skepsis mot lönsamhetspotentialen i att sälja mat via nätet. Ett exempel på det i det lilla formatet finns på börsens First North-lista i form av bolaget Mat.se. Detta är Sveriges näst största renodlade dagligvaruhandlare på nätet (efter Mathem) och kursutvecklingen har varit allt annat än god sedan noteringen i början av 2014. Kursen har fallit från 15-16 kronor initialt ned mot 9 kronor idag.

Det har inte varit något större fel på tillväxten och uppenbarligen finns ett intresse för bolagets erbjudande. Intäkterna ökade med 69 procent under 2015 och 48 procent under inledningen på 2016. Men vinstmässigt har det varit sämre med en förlust i rörelsen på hela 66 Mkr under 2015 (45 Mkr rensat för goodwill-avskrivningar). I Q1 2016 var underskottet 15 Mkr. Samma kvartal 2015 var förlusten 10,6 Mkr, så man kan inte direkt peka på att resultattrenden går åt rätt håll. Som lök på laxen har de förlusterna ätit ur bolagets kassa som under våren snabbt närmat sig botten.

Annons
Annons

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 1 av 1

Men i dag, onsdag 18 maj, får aktien en liten upprättelse och avancerar 10 procent. Bakgrunden är att Mat.se lyckats genomföra en riktad nyemission som inbringar 100 Mkr före emissionskostnader. Teckningskursen sattes med anmärkningsvärd liten rabatt, på knappt 5 procent, givet omständigheterna. Det indikerar att det fanns ett intresse bland investerare för bolaget. Tyvärr vet vi i nuläget inte vilka de nya ägarna är men det kommer fram så småningom. Utspädningen blir stor för befintliga ägare men kursen stiger alltså ändå och det är nog befogat. Nu köper sig Mat.se tid för att visa att deras koncept fungerar – vilket förhoppningsvis bäddar för en högre värdering av aktien.

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.
Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Det är två saker som talar för Mat.se trots företagets hissnande förluster. Den ena är att bolaget har medvind från en starkt växande marknad. Uppenbarligen är en icke försumbar del av de svenska hushållen intresserade av att handla sin mat via nätet och få kassen hemkörd till dörren. I fjol växte marknaden 40 procent och i år tror branschanalytiker på en ökning på 37 procent. Ska vi gå samma väg som exempelvis England så lär marknaden fortsätta att växa och bli 4-5 gånger så stor som idag i en något mer mogen fas.

Det är förstås flera aktörer som vill vara med att dela på den kakan och även om Mat.se växt snabbare än marknaden så är det från en mycket låg nivå. Än idag ligger årsomsättningen inte särskilt mycket över vad de största ICA Maxi-anläggningarna kan generera på egen hand. Men den andra faktorn som talar lite extra för det här bolaget är att i en av sina tre regioner, Göteborg, så har Mat.se nått en ledande position och sådan storlek att lite av lönsamhetspotentialen i affärsmodellen börjar komma i dagen.

Annons
Annons

Den rullande omsättningen är uppe i 150 Mkr i Göteborg och på den nivån levererar rörelsen en marginal på 3-5 procent om man räknar bort marknadsföringskostnader. Inklusive samtliga kostnader spår ledningen att Göteborgsregionen ska gå med svarta siffror både under andra kvartalet och även under helåret 2016. Bolagets affärsmodell borde dessutom medge ännu högre marginaler än så givet att intäkterna fortsätter att öka. Ju större volymer, desto bättre inköpspriser, desto mer effektiva rutter vid utkörning av varor och desto lägre marknadsföringskostnad som andel av intäkterna, till exempel. Sådana skalfördelar har potential att lyfta rörelsemarginalen mot 7-10 procent, tror Mat.se själv.

Kort sagt är det realistiskt att Mat.se inom en inte alltför avlägsen framtid kan visa – svart på vitt – att det går att tjäna hyggligt med pengar på mathandel via nätet. Det är intressant för det skulle kunna leda till en klar uppvärdering av aktien – inte minst om det också visar sig att de nya investerare som nu gått in i bolaget har branscherfarenhet eller på andra vis ses som dugliga.

Nu talar vi dock uteslutande om företagets verksamhet i Göteborg och totalt sett väntar vi oss att Mat.se fortsätter att gå med röda siffror under 2016-2018. Satsningen på Stockholm är ännu i en tidig fas och omsätter bara 40-50 Mkr i årstakt. I år har ett tredje lager öppnats i Arlöv för att försörja bolagets tredje region, Skåne. Uppstarten i Skåne drar kostnader (4-5 Mkr per kvartal, troligen) och även Stockholm går med underskott (2 Mkr per kvartal). Men så länge det inte rör sig om så hissnade förluster att finansieringsfrågan hamnar på bordet igen så finns chansen att börsen blir lite mer imponerad av vad Mat.se levererar i form av intäktstillväxt samtidigt som Göteborgsregionen går med svarta siffror och kan tjäna som modell för hur hela bolaget kan prestera i en lite mer mogen fas.

Annons
Annons

Allt detta gör Mat.se till en intressant aktie men sedan har vi som alltid prisfrågan. Efter nyemissionen är börsvärdet drygt 290 Mkr och vi räknar med att dagens nettokassa kommer att konsumeras av rörelseförluster vad det lider. Om dagens tillväxt håller i sig hyggligt så landar vi i att Mat.se skulle nå en omsättning kring 575-600 Mkr under 2018.

Troligen är resultatet negativt även 2018 men vi kan värdera aktien relativt omsättning (ev/sales). Vad är en rimlig multipel för en rörelse som borde se ut att leverera marginaler runt 5 procent i mogen fas och växa 10-15 procent årligen? Allt mellan 0,5-1,0 känns rimligt. Brittiska Ocado har nått mogen fas men med sämre marginaler (2 procent). Det bolaget värderas till 1,4 gånger omsättningen idag. Tar vi en siffra på 1,0 för Mat.se, alltså lite rabatt mot britterna, så landar vi i att aktien kan dubblas.

Man kan debattera om vi använder en aggressiv multipel här och att vi inte tar höjd för risken att Mat.se behöver göra kapitalanskaffningar under oattraktiva former under resans gång. Men det finns också ännu bättre scenario där marknaden växer mycket fort, Mat.se visar att deras ”Göteborgsmodell” fungerar i andra regioner och bolaget börjar leverera lönsam tillväxt. Då kan värderingen bli mycket hög. Därtill finns ett intressant strukturvärde i den infrastruktur som Mat.se byggt upp, som mycket väl kan öka med tiden.

Risken är alltid hög att äga aktier i förlustbolag men rådet blir att köpa Mat.se.

Läs fördjupad analys ↓

Fördjupad analys Mat.se

SvD Börsplus förväntningar
20152016E2017E2018E
Omsättning213308432583
- Tillväxt68,8%45,0%40,0%35,0%
Rörelseresultat-66-46-35-12
- Rörelsemarginal-31,1%-15,0%-8,0%-2,0%
Resultat efter skatt-67-46-35-12
Vinst per aktie-3,52-1,40-1,10-0,40
Utdelning per aktie0,000,000,000,00
EV/Sales0,90,60,40,3

Tidigare aktieanalyser:

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons